SPÓŁDZIELNIA Informacje Zarządu

Poniżej publikujemy informacje z prac Zarządu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które są uporządkowane chronologicznie od najnowszych do najstarszych.