SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2019-06-03
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 3 380,99 2 908,22 3 180,13
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 2 553,63 1 416,93 1 268,19
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 23 633,39 25 793,12 26 541,24
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 19 987,95 20 484,86 20 613,91
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 3 353,08 5 667,12 5 558,37
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 1 598,24 1 780,94 2 548,63
7 7/I/M KOPERNIKA 1 7 541,80 8 050,83 8 282,33
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 773,85 2 555,04 2 831,79
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 4 828,14 6 063,62 8 427,41
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 2 999,47 2 037,35 1 529,48
11 11/I/M FALISTA 5 10 236,58 6 474,11 5 923,54
12 12/I/M MORSKA 69-71 13 767,68 16 477,99 16 659,90
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 592,93 3 204,90 1 979,49
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,00 1,62 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 26,61 61,18 8,85
16 16/I/M OKRZEI 2 64 508,19 62 373,21 61 286,65
OKRZEI 4 5 828,65 8 394,93 7 807,27
17 17/I/M OKRZEI 7-9 16 914,79 19 018,44 19 727,77
OKRZEI 11-17 41 038,64 43 269,22 41 480,05
18 18/I/M MORSKA 123-125 11 802,37 15 105,18 14 464,40
19 19/I/M DRESZERA 20 165 681,61 169 373,22 164 030,94
DRESZERA 22 5 673,57 6 560,86 7 173,79
20 20/I/M DRESZERA 24 13 085,59 15 091,81 14 902,61
DRESZERA 26 9 035,74 10 946,76 13 378,90
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 10 548,62 10 518,19 12 323,32
KORDECKIEGO 8 20 288,40 19 649,79 19 532,22
KORDECKIEGO 10 2 722,89 6 122,24 7 182,70
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  7 467,33 8 316,29 8 779,52
KORDECKIEGO 14 31 085,09 33 837,78 33 870,99
23 23/I/M RAMUŁTA 38 12 907,08 12 654,57 15 789,75
24 24/I/M MORSKA 197-205 22 269,61 24 102,49 27 558,73
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 63 321,52 62 771,98 61 999,75
26 26/I/M LUBAWSKA 3 61 506,14 70 855,26 71 761,63
27 27/I/M LUBAWSKA 5 39 277,17 44 240,75 45 593,03
LUBAWSKA 8 25 252,07 23 870,68 25 793,72
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 7 286,43 8 557,47 10 965,81
CHYLOŃSKA 11 26 336,00 24 647,03 25 197,06
LUBAWSKA 1 92 960,72 97 373,44 99 716,18
29 29/I/M LUBAWSKA 10 26 100,60 25 918,00 28 139,75
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 99 228,19 106 534,70 110 294,64
MŁYŃSKA 3 38 126,39 41 769,89 45 828,02
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 37 326,73 40 179,55 42 703,66
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 79 977,66 76 946,88 51 108,02
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 33 190,80 31 116,14 32 524,91
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 23 665,54 15 629,35 12 544,71
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 8 987,42 9 334,28 10 306,53
WEJHEROWSKA 11-17 29 825,59 30 033,45 31 761,64
WIEJSKA 22-28 13 042,47 13 135,42 15 628,83
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 7 505,53 7 473,68 6 803,28
STAROGARDZKA 13 40 782,89 43 367,32 43 401,66
STAROGARDZKA 15 33 176,37 34 926,07 36 746,29
WEJHEROWSKA 35-41 3 521,01 4 594,00 5 892,40
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 54 308,54 57 971,16 60 658,53
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 26 703,95 29 161,95 26 961,65
CHYLOŃSKA 80 50 906,72 48 938,79 50 366,52
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 9 569,41 10 263,65 8 627,62
CHYLOŃSKA 90-92 88 031,60 90 889,92 90 489,59
40 40/I/M LUBAWSKA 11 6 862,56 7 921,80 9 727,69
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 167,17 5 965,55 6 494,95
42 42/I/M LUBAWSKA 13 25 583,32 28 163,90 26 932,29

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 54 955,40 55 806,44 58 607,44
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 2 349,99 3 735,03 2 363,45
CHYLOŃSKA 113 5 869,21 3 964,06 5 106,23
CHYLOŃSKA 115 3 067,37 3 719,59 830,81
CHYLOŃSKA 117 63 304,22 45 704,50 46 356,58
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 773,53 993,18 1 482,32
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 4 521,65 5 677,51 4 673,99
STAROGARDZKA 10 4 909,92 6 318,50 6 862,07
STAROGARDZKA 12 23 533,31 25 797,72 26 814,39
WEJHEROWSKA 49 18 457,19 19 239,82 20 678,14
WEJHEROWSKA 51 56 294,56 58 602,52 56 203,22
5 5/II/M GNIEWSKA 5 12 978,95 14 352,54 11 236,97
GNIEWSKA 7 23 787,12 24 973,56 26 616,95
GNIEWSKA 9 30 217,57 5 649,34 5 218,36
GNIEWSKA 11 48 921,40 49 403,11 52 323,77
6 6/II/M GNIEWSKA 15 9 115,08 10 345,34 11 660,90
7 7/II/M GNIEWSKA 16 11 803,46 10 408,27 10 467,23
8 8/II/M GNIEWSKA 30 4 894,83 5 585,43 6 329,12
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 23 514,43 11 366,23 13 951,84
10 10/II/M MORSKA 291 28 746,31 24 613,56 22 356,87
11 11/II/M MORSKA 293 17 870,55 17 818,00 18 198,77
ROZEWSKA 10 73 003,41 74 462,12 75 814,57
12 12/II/M MORSKA 299 25 907,42 23 619,54 25 757,11
ROZEWSKA 16 21 050,91 10 583,22 12 023,28
13 13/II/M MORSKA 301 62 158,47 58 377,24 58 852,58
ROZEWSKA 22 38 904,36 42 621,90 41 126,35
14 14/II/M MORSKA 303 5 636,63 1 820,82 5 154,88
ROZEWSKA 30 26 292,04 29 375,24 29 685,58
15 15/II/M MORSKA 305  25 947,69 22 810,89 24 372,52
ROZEWSKA 34 70 715,06 72 934,88 77 981,32
16 16/II/M HELSKA 9 7 935,14 9 208,09 13 086,78
HELSKA 11 8 435,47 12 919,44 13 912,59
17 17/II/M HELSKA 13-19 24 149,59 23 906,70 24 412,62
18 18/II/M HELSKA 22-28 29 550,44 31 220,73 33 356,96
KARTUSKA 45-59 42 980,68 41 427,54 46 820,93
19 19/II/M HELSKA 27-33 42 467,97 43 493,58 46 106,70
20 20/II/M KARTUSKA 39 45 935,55 49 630,70 41 577,84
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 41 971,70 50 552,88 47 341,91
22 22/II/M KARTUSKA 46 20 445,06 17 888,80 19 794,22
KARTUSKA 46A 50 777,48 49 139,52 49 800,90
KARTUSKA 48-50 4 854,22 5 935,43 4 518,05
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 39 207,78 41 985,89 43 801,31
KARTUSKA 56-58 8 020,82 8 327,09 10 683,71
24 24/II/M KARTUSKA 65 7 001,91 1 557,19 2 799,78
25 25/II/M ROZEWSKA 7 18 757,27 20 233,80 17 205,85
SWARZEWSKA 22 16 850,66 5 539,91 4 948,54
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 38 735,84 38 804,81 39 205,92
SWARZEWSKA 50 42 010,26 41 307,64 41 328,05
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 16 943,18 20 207,83 21 257,44
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 122 213,23 106 001,36 103 361,17
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 34 529,27 41 304,19 42 495,90
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 133 721,49 135 482,13 138 216,32
31 31/II/M GNIEWSKA 17 10 027,27 13 198,84 16 526,77

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 75 810,93 71 688,27 72 000,37
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 26 409,49 38 907,87 37 992,71
POŁUDNIOWA 2 68 964,94 66 821,33 68 761,24
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 11 170,71 16 221,78 13 468,00
CHYLOŃSKA 201 19 620,34 23 523,22 23 690,15
KCYŃSKA 4 4 601,81 5 835,68 5 287,22
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 31 450,50 34 324,72 35 782,79
CHYLOŃSKA 209 22 174,85 24 978,55 26 903,98
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 6 628,27 8 374,08 7 565,92
CHYLOŃSKA 213 15 848,35 8 326,22 8 894,74
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 41 994,12 41 951,44 39 627,68
7 7/III/M JANOWSKA 3 61 059,96 62 769,59 68 713,36
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 42 994,04 39 606,23 41 374,41
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 4 859,92 2 709,91 3 455,64
CHYLOŃSKA 265 62 493,98 60 420,21 62 587,07
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 12 836,58 9 223,02 9 253,85
CHYLOŃSKA 283 94 555,03 103 149,43 107 428,52
CHYLOŃSKA 285 21 323,01 20 358,24 21 717,16
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 7 694,90 7 199,82 9 227,40
CHYLOŃSKA 291 2 561,94 4 303,27 5 047,83
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 23 868,76 17 361,65 18 361,15
CHYLOŃSKA 299 5 998,38 4 740,22 6 057,62
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 10 691,57 12 491,76 12 818,85
14 14/III/M KCYŃSKA 3 86 494,60 92 490,13 95 154,07
15 15/III/M KCYŃSKA 5 59 065,06 58 900,57 59 599,62
KCYŃSKA 7 46 937,82 49 574,83 51 291,45
KCYŃSKA 7A 28 215,88 31 704,37 35 352,58
MORSKA 214 19 366,71 22 192,36 23 907,31
16 16/III/M KCYŃSKA 6 47 120,81 44 867,06 48 830,83
KCYŃSKA 8 16 346,67 12 910,38 11 944,17
KCYŃSKA 10 89 391,67 93 609,10 94 895,49
17 17/III/M MORSKA 218A 4 413,52 1 932,19 2 087,01
MORSKA 218B 11 179,35 4 788,98 8 185,66
18 18/III/M MORSKA 220 45 361,27 44 294,89 48 093,97
MORSKA 222 10 709,57 12 966,76 13 855,84
MORSKA 224 51 314,32 56 970,28 59 465,69
19 19/III/M KCYŃSKA 12 39 226,93 41 196,85 40 608,11
KCYŃSKA 14 42 263,68 41 732,90 39 998,18
KCYŃSKA 16 36 779,12 39 110,08 38 660,52
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 109 663,09 65 047,31 65 166,04
ZBOŻOWA 7 30 018,71 25 944,74 30 568,37
ZBOŻOWA 13 58 779,45 58 840,20 65 191,46
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 15 293,34 11 423,31 11 185,20
ZBOŻOWA 4 11 255,01 12 708,01 13 475,75
ZBOŻOWA 6 39 208,22 37 963,01 40 868,18
22 22/III/M OWSIANA 7 40 284,44 37 380,24 35 946,85
OWSIANA 9 60 063,47 66 218,82 68 622,78
OWSIANA 15 128 778,41 132 268,43 135 714,42
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 2 139,18 2 661,75 3 308,39

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE