SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2018-07-23
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.03.2018 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 13 999,83 11 083,44 7 806,50
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 388,97 666,95 683,02
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 24 654,61 23 042,09 23 714,32
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 20 192,80 21 355,27 19 814,23
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 8 058,83 4 434,45 4 397,98
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 5 493,77 1 433,14 1 874,80
7 7/I/M KOPERNIKA 1 5 184,28 5 664,49 6 344,05
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 2 347,79 2 502,36 1 193,01
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 1 099,41 2 110,98 740,50
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 6 631,75 3 335,93 2 970,73
11 11/I/M FALISTA 5 9 511,69 7 864,48 6 262,49
12 12/I/M MORSKA 69-71 11 366,26 12 301,73 10 998,20
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 526,53 2 955,33 1 077,13
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,98 83,30 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 0,00 0,00 0,00
16 16/I/M OKRZEI 2 56 392,19 58 225,30 59 318,61
OKRZEI 4 7 390,74 7 897,63 5 142,46
17 17/I/M OKRZEI 7-9 13 333,00 14 264,97 15 117,50
OKRZEI 11-17 39 217,20 39 150,49 37 612,66
18 18/I/M MORSKA 123-125 16 821,73 13 999,75 8 104,63
19 19/I/M DRESZERA 20 163 932,56 164 446,43 161 528,58
DRESZERA 22 6 741,59 7 244,92 3 533,54
20 20/I/M DRESZERA 24 17 027,63 13 008,14 12 274,93
DRESZERA 26 14 200,11 11 829,80 8 140,64
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 5 760,45 7 071,00 8 130,25
KORDECKIEGO 8 19 330,58 19 303,69 19 614,42
KORDECKIEGO 10 3 109,40 3 312,16 2 436,93
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  10 499,48 12 361,14 10 116,80
KORDECKIEGO 14 27 556,04 28 883,79 27 867,58
23 23/I/M RAMUŁTA 38 13 829,44 14 053,97 10 378,76
24 24/I/M MORSKA 197-205 18 180,95 17 871,91 14 667,49
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 68 817,79 66 382,58 62 962,59
26 26/I/M LUBAWSKA 3 63 370,52 69 945,29 66 189,66
27 27/I/M LUBAWSKA 5 55 247,42 56 429,47 35 121,06
LUBAWSKA 8 19 601,10 21 927,15 20 995,28
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 10 962,48 7 470,99 4 970,79
CHYLOŃSKA 11 17 275,15 20 565,75 19 341,53
LUBAWSKA 1 99 467,87 104 195,09 82 903,67
29 29/I/M LUBAWSKA 10 21 039,75 22 671,35 21 143,98
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 91 320,71 90 528,76 87 004,19
MŁYŃSKA 3 36 084,79 36 909,09 32 996,59
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 27 934,38 30 637,37 25 100,97
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 92 090,38 99 003,60 87 050,04
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 29 985,46 27 279,02 23 558,65
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 26 206,91 28 756,06 16 929,37
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 10 427,19 7 275,65 5 947,72
WEJHEROWSKA 11-17 23 518,46 24 100,91 24 828,00
WIEJSKA 22-28 15 195,67 9 285,87 7 298,72
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 8 096,69 11 659,24 6 371,78
STAROGARDZKA 13 45 010,00 44 179,21 37 250,78
STAROGARDZKA 15 41 580,51 43 610,17 23 881,87
WEJHEROWSKA 35-41 5 546,11 4 163,36 2 755,30
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 54 686,75 54 065,12 52 603,86
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 19 018,36 23 917,76 21 054,39
CHYLOŃSKA 80 48 581,17 56 669,16 45 615,05
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 12 478,72 10 394,58 3 350,88
CHYLOŃSKA 90-92 79 078,74 83 762,75 83 069,76
40 40/I/M LUBAWSKA 11 4 855,45 5 592,21 4 280,26
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 965,40 3 056,25 2 082,69
42 42/I/M LUBAWSKA 13 29 094,02 31 970,27 23 870,74

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.03.2018 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 44 484,22 47 350,26 43 545,10
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 3 181,46 5 590,43 1 503,16
CHYLOŃSKA 113 5 531,08 5 487,13 5 783,08
CHYLOŃSKA 115 3 004,51 1 716,56 2 485,63
CHYLOŃSKA 117 58 583,45 62 812,61 61 294,29
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 566,42 1 625,86 3 456,92
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 6 935,56 2 668,95 871,28
STAROGARDZKA 10 4 713,76 9 374,31 2 330,01
STAROGARDZKA 12 17 339,82 21 560,27 19 305,57
WEJHEROWSKA 49 17 476,37 13 014,20 13 766,07
WEJHEROWSKA 51 50 568,61 56 493,21 55 711,56
5 5/II/M GNIEWSKA 5 26 697,86 27 212,40 29 137,41
GNIEWSKA 7 26 513,43 25 655,98 24 998,87
GNIEWSKA 9 34 896,53 34 595,32 33 933,22
GNIEWSKA 11 43 714,70 47 196,35 47 119,53
6 6/II/M GNIEWSKA 15 8 163,67 9 696,44 3 729,87
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 685,32 6 770,97 6 312,18
8 8/II/M GNIEWSKA 30 8 127,78 11 210,91 7 382,89
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 27 704,22 27 525,49 18 643,50
10 10/II/M MORSKA 291 33 503,81 32 096,68 20 815,35
11 11/II/M MORSKA 293 13 617,56 17 321,84 13 808,54
ROZEWSKA 10 85 215,17 76 676,24 71 112,06
12 12/II/M MORSKA 299 22 914,23 25 312,98 25 243,83
ROZEWSKA 16 26 596,52 29 491,78 23 065,67
13 13/II/M MORSKA 301 56 155,89 65 153,61 51 917,09
ROZEWSKA 22 28 143,81 30 617,42 35 406,44
14 14/II/M MORSKA 303 2 459,51 5 504,39 2 267,30
ROZEWSKA 30 21 602,20 21 880,00 21 160,55
15 15/II/M MORSKA 305  37 314,69 27 718,76 25 105,90
ROZEWSKA 34 82 457,89 81 350,04 76 670,96
16 16/II/M HELSKA 9 42 068,15 41 607,47 9 008,63
HELSKA 11 12 346,89 10 569,81 2 720,94
17 17/II/M HELSKA 13-19 27 077,53 24 127,48 22 301,42
18 18/II/M HELSKA 22-28 23 191,77 23 008,59 27 074,01
KARTUSKA 45-59 44 223,94 45 438,30 36 514,70
19 19/II/M HELSKA 27-33 39 810,13 41 709,75 40 903,18
20 20/II/M KARTUSKA 39 43 778,07 43 594,83 41 160,70
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 40 041,11 41 699,96 40 110,61
22 22/II/M KARTUSKA 46 24 678,15 25 581,95 25 397,17
KARTUSKA 46A 60 561,67 57 174,09 53 629,27
KARTUSKA 48-50 3 689,79 2 949,54 4 022,15
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 25 261,77 31 240,66 30 118,73
KARTUSKA 56-58 5 206,35 7 377,89 4 848,85
24 24/II/M KARTUSKA 65 8 571,21 5 334,62 4 380,46
25 25/II/M ROZEWSKA 7 25 181,96 23 913,77 18 971,44
SWARZEWSKA 22 12 934,72 16 251,34 15 241,57
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 44 994,89 41 916,71 36 162,57
SWARZEWSKA 50 40 728,82 42 049,76 37 448,63
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 13 702,58 14 579,88 14 483,81
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 115 671,21 120 520,70 116 904,15
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 32 956,17 29 265,48 26 244,47
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 128 022,37 131 012,62 128 028,72
31 31/II/M GNIEWSKA 17 16 435,52 16 964,18 9 604,46

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚC
I
ADRES ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.03.2018 r. ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 63 607,06 69 147,08 67 420,80
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 36 195,93 39 296,28 29 781,58
POŁUDNIOWA 2 85 444,82 88 613,38 79 485,95
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 19 521,68 21 414,51 15 291,42
CHYLOŃSKA 201 32 762,87 35 282,66 13 407,91
KCYŃSKA 4 7 867,80 12 336,48 7 013,51
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 29 694,66 30 828,70 28 080,39
CHYLOŃSKA 209 23 590,38 22 512,23 19 968,73
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 9 390,52 7 868,38 7 286,35
CHYLOŃSKA 213 20 613,81 17 705,04 13 373,57
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 31 608,14 30 894,34 21 732,08
7 7/III/M JANOWSKA 3 67 510,58 67 668,85 60 480,50
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 55 890,52 38 707,38 42 690,32
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 4 049,63 2 455,35 3 345,13
CHYLOŃSKA 265 60 439,97 59 931,63 59 244,20
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 17 276,04 15 317,24 13 083,60
CHYLOŃSKA 283 89 494,00 87 557,78 85 189,23
CHYLOŃSKA 285 20 391,08 16 572,55 16 492,04
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 4 917,26 5 823,54 1 646,01
CHYLOŃSKA 291 3 287,69 3 682,85 1 773,85
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 15 708,63 18 890,47 17 081,37
CHYLOŃSKA 299 7 001,69 6 418,95 3 702,40
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 11 586,93 11 951,46 9 639,42
14 14/III/M KCYŃSKA 3 93 927,77 93 751,91 88 357,62
15 15/III/M KCYŃSKA 5 62 829,72 62 205,74 62 595,54
KCYŃSKA 7 50 177,41 53 541,44 46 148,36
KCYŃSKA 7A 29 523,96 33 634,54 28 520,31
MORSKA 214 17 379,36 18 637,06 15 941,25
16 16/III/M KCYŃSKA 6 47 677,22 50 673,08 46 980,00
KCYŃSKA 8 11 851,69 12 405,59 9 812,18
KCYŃSKA 10 78 169,72 85 352,46 86 306,47
17 17/III/M MORSKA 218A 4 287,00 2 789,61 3 236,90
MORSKA 218B 6 163,60 4 946,13 7 188,94
18 18/III/M MORSKA 220 40 702,52 41 673,27 48 857,25
MORSKA 222 15 276,30 12 149,73 11 718,48
MORSKA 224 49 219,68 52 220,53 48 399,11
19 19/III/M KCYŃSKA 12 31 869,43 31 522,63 34 375,97
KCYŃSKA 14 37 674,55 37 193,33 36 585,00
KCYŃSKA 16 39 415,84 38 131,43 34 869,51
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 105 324,25 104 590,13 107 471,41
ZBOŻOWA 7 24 677,53 27 436,25 25 999,54
ZBOŻOWA 13 81 786,00 80 032,91 59 606,73
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 27 624,19 22 928,92 16 131,01
ZBOŻOWA 4 10 870,30 9 340,19 4 156,54
ZBOŻOWA 6 39 814,19 42 033,73 37 117,40
22 22/III/M OWSIANA 7 22 826,76 28 619,44 25 918,54
OWSIANA 9 34 837,23 42 356,98 49 696,71
OWSIANA 15 121 955,46 121 462,32 123 563,94
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 597,30 860,90 194,01

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE