SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2018-06-05
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
 ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 13 999,83 13 042,90 11 083,44
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 388,97 824,28 666,95
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 24 654,61 26 985,88 23 042,09
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 20 192,80 21 671,36 21 355,27
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 8 058,83 4 846,02 4 434,45
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 5 493,77 2 469,52 1 433,14
7 7/I/M KOPERNIKA 1 5 184,28 5 475,59 5 664,49
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 2 347,79 3 037,02 2 502,36
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 1 099,41 2 841,88 2 110,98
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 6 631,75 8 037,09 3 335,93
11 11/I/M FALISTA 5 9 511,69 11 482,97 7 864,48
12 12/I/M MORSKA 69-71 11 366,26 11 956,26 12 301,73
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 526,53 619,15 2 955,33
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,98 0,00 83,30
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 0,00 1 234,30 0,00
16 16/I/M OKRZEI 2 56 392,19 58 594,71 58 225,30
OKRZEI 4 7 390,74 7 394,36 7 897,63
17 17/I/M OKRZEI 7-9 13 333,00 13 621,34 14 264,97
OKRZEI 11-17 39 217,20 40 276,51 39 150,49
18 18/I/M MORSKA 123-125 16 821,73 12 309,92 13 999,75
19 19/I/M DRESZERA 20 163 932,56 161 955,07 164 446,43
DRESZERA 22 6 741,59 6 409,88 7 244,92
20 20/I/M DRESZERA 24 17 027,63 13 730,74 13 008,14
DRESZERA 26 14 200,11 14 419,48 11 829,80
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 5 760,45 7 343,17 7 071,00
KORDECKIEGO 8 19 330,58 19 618,03 19 303,69
KORDECKIEGO 10 3 109,40 2 729,43 3 312,16
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  10 499,48 10 922,04 12 361,14
KORDECKIEGO 14 27 556,04 27 188,02 28 883,79
23 23/I/M RAMUŁTA 38 13 829,44 16 200,43 14 053,97
24 24/I/M MORSKA 197-205 18 180,95 15 697,28 17 871,91
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 68 817,79 68 416,30 66 382,58
26 26/I/M LUBAWSKA 3 63 370,52 66 156,06 69 945,29
27 27/I/M LUBAWSKA 5 55 247,42 58 820,87 56 429,47
LUBAWSKA 8 19 601,10 19 734,02 21 927,15
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 10 962,48 8 748,33 7 470,99
CHYLOŃSKA 11 17 275,15 21 727,32 20 565,75
LUBAWSKA 1 99 467,87 101 404,37 104 195,09
29 29/I/M LUBAWSKA 10 21 039,75 23 213,32 22 671,35
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 91 320,71 90 230,27 90 528,76
MŁYŃSKA 3 36 084,79 36 526,35 36 909,09
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 27 934,38 29 128,63 30 637,37
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 92 090,38 93 894,05 99 003,60
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 29 985,46 30 730,69 27 279,02
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 26 206,91 29 456,89 28 756,06
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 10 427,19 7 845,67 7 275,65
WEJHEROWSKA 11-17 23 518,46 25 163,56 24 100,91
WIEJSKA 22-28 15 195,67 15 105,64 9 285,87
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 8 096,69 10 068,55 11 659,24
STAROGARDZKA 13 45 010,00 48 056,79 44 179,21
STAROGARDZKA 15 41 580,51 42 190,65 43 610,17
WEJHEROWSKA 35-41 5 546,11 3 069,06 4 163,36
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 54 686,75 52 451,41 54 065,12
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 19 018,36 23 112,93 23 917,76
CHYLOŃSKA 80 48 581,17 55 577,97 56 669,16
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 12 478,72 10 352,36 10 394,58
CHYLOŃSKA 90-92 79 078,74 82 548,18 83 762,75
40 40/I/M LUBAWSKA 11 4 855,45 6 709,57 5 592,21
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 965,40 6 220,55 3 056,25
42 42/I/M LUBAWSKA 13 29 094,02 28 700,19 31 970,27

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 44 484,22 48 943,16 47 350,26
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 3 181,46 6 788,83 5 590,43
CHYLOŃSKA 113 5 531,08 5 078,00 5 487,13
CHYLOŃSKA 115 3 004,51 3 081,91 1 716,56
CHYLOŃSKA 117 58 583,45 61 024,33 62 812,61
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 566,42 1 722,24 1 625,86
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 6 935,56 2 549,53 2 668,95
STAROGARDZKA 10 4 713,76 7 054,83 9 374,31
STAROGARDZKA 12 17 339,82 19 508,28 21 560,27
WEJHEROWSKA 49 17 476,37 17 636,55 13 014,20
WEJHEROWSKA 51 50 568,61 55 641,13 56 493,21
5 5/II/M GNIEWSKA 5 26 697,86 27 244,68 27 212,40
GNIEWSKA 7 26 513,43 25 179,36 25 655,98
GNIEWSKA 9 34 896,53 36 186,55 34 595,32
GNIEWSKA 11 43 714,70 45 632,26 47 196,35
6 6/II/M GNIEWSKA 15 8 163,67 12 176,08 9 696,44
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 685,32 6 384,55 6 770,97
8 8/II/M GNIEWSKA 30 8 127,78 11 338,11 11 210,91
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 27 704,22 29 491,84 27 525,49
10 10/II/M MORSKA 291 33 503,81 31 981,34 32 096,68
11 11/II/M MORSKA 293 13 617,56 16 953,81 17 321,84
ROZEWSKA 10 85 215,17 87 448,48 76 676,24
12 12/II/M MORSKA 299 22 914,23 24 437,29 25 312,98
ROZEWSKA 16 26 596,52 30 677,95 29 491,78
13 13/II/M MORSKA 301 56 155,89 63 851,90 65 153,61
ROZEWSKA 22 28 143,81 29 085,77 30 617,42
14 14/II/M MORSKA 303 2 459,51 2 590,12 5 504,39
ROZEWSKA 30 21 602,20 21 448,42 21 880,00
15 15/II/M MORSKA 305  37 314,69 34 615,18 27 718,76
ROZEWSKA 34 82 457,89 80 869,94 81 350,04
16 16/II/M HELSKA 9 42 068,15 43 151,48 41 607,47
HELSKA 11 12 346,89 10 332,23 10 569,81
17 17/II/M HELSKA 13-19 27 077,53 24 512,27 24 127,48
18 18/II/M HELSKA 22-28 23 191,77 23 463,48 23 008,59
KARTUSKA 45-59 44 223,94 46 006,12 45 438,30
19 19/II/M HELSKA 27-33 39 810,13 41 018,20 41 709,75
20 20/II/M KARTUSKA 39 43 778,07 45 939,26 43 594,83
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 40 041,11 45 865,67 41 699,96
22 22/II/M KARTUSKA 46 24 678,15 28 294,85 25 581,95
KARTUSKA 46A 60 561,67 62 143,98 57 174,09
KARTUSKA 48-50 3 689,79 3 545,91 2 949,54
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 25 261,77 32 948,92 31 240,66
KARTUSKA 56-58 5 206,35 5 755,49 7 377,89
24 24/II/M KARTUSKA 65 8 571,21 5 420,29 5 334,62
25 25/II/M ROZEWSKA 7 25 181,96 25 010,02 23 913,77
SWARZEWSKA 22 12 934,72 14 490,03 16 251,34
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 44 994,89 42 137,33 41 916,71
SWARZEWSKA 50 40 728,82 41 542,12 42 049,76
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 13 702,58 15 847,20 14 579,88
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 115 671,21 121 515,68 120 520,70
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 32 956,17 31 678,98 29 265,48
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 128 022,37 130 527,69 131 012,62
31 31/II/M GNIEWSKA 17 16 435,52 15 043,74 16 964,18

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 63 607,06 67 624,26 69 147,08
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 36 195,93 34 119,76 39 296,28
POŁUDNIOWA 2 85 444,82 86 335,38 88 613,38
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 19 521,68 21 981,36 21 414,51
CHYLOŃSKA 201 32 762,87 35 179,99 35 282,66
KCYŃSKA 4 7 867,80 12 699,41 12 336,48
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 29 694,66 30 955,75 30 828,70
CHYLOŃSKA 209 23 590,38 24 684,85 22 512,23
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 9 390,52 9 997,79 7 868,38
CHYLOŃSKA 213 20 613,81 21 478,17 17 705,04
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 31 608,14 31 662,45 30 894,34
7 7/III/M JANOWSKA 3 67 510,58 73 766,39 67 668,85
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 55 890,52 39 208,42 38 707,38
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 4 049,63 5 158,12 2 455,35
CHYLOŃSKA 265 60 439,97 62 981,55 59 931,63
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 17 276,04 15 420,23 15 317,24
CHYLOŃSKA 283 89 494,00 88 027,32 87 557,78
CHYLOŃSKA 285 20 391,08 15 182,97 16 572,55
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 4 917,26 7 618,54 5 823,54
CHYLOŃSKA 291 3 287,69 4 888,32 3 682,85
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 15 708,63 20 488,38 18 890,47
CHYLOŃSKA 299 7 001,69 4 680,88 6 418,95
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 11 586,93 10 989,84 11 951,46
14 14/III/M KCYŃSKA 3 93 927,77 87 171,30 93 751,91
15 15/III/M KCYŃSKA 5 62 829,72 61 745,73 62 205,74
KCYŃSKA 7 50 177,41 52 409,71 53 541,44
KCYŃSKA 7A 29 523,96 33 620,77 33 634,54
MORSKA 214 17 379,36 19 067,02 18 637,06
16 16/III/M KCYŃSKA 6 47 677,22 50 406,67 50 673,08
KCYŃSKA 8 11 851,69 13 829,08 12 405,59
KCYŃSKA 10 78 169,72 85 613,13 85 352,46
17 17/III/M MORSKA 218A 4 287,00 2 478,70 2 789,61
MORSKA 218B 6 163,60 4 611,41 4 946,13
18 18/III/M MORSKA 220 40 702,52 41 182,52 41 673,27
MORSKA 222 15 276,30 15 165,90 12 149,73
MORSKA 224 49 219,68 51 762,47 52 220,53
19 19/III/M KCYŃSKA 12 31 869,43 31 149,73 31 522,63
KCYŃSKA 14 37 674,55 38 108,37 37 193,33
KCYŃSKA 16 39 415,84 37 923,41 38 131,43
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 105 324,25 112 057,31 104 590,13
ZBOŻOWA 7 24 677,53 31 028,21 27 436,25
ZBOŻOWA 13 81 786,00 86 483,81 80 032,91
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 27 624,19 25 912,46 22 928,92
ZBOŻOWA 4 10 870,30 8 859,56 9 340,19
ZBOŻOWA 6 39 814,19 47 893,60 42 033,73
22 22/III/M OWSIANA 7 22 826,76 27 489,64 28 619,44
OWSIANA 9 34 837,23 40 158,00 42 356,98
OWSIANA 15 121 955,46 123 379,66 121 462,32
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 597,30 3 156,19 860,90

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE