SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2018-02-20
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚC
I
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
 ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 13 877,38 14 092,80 13 999,83
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 489,79 735,53 388,97
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 23 607,68 24 728,17 24 654,61
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 21 939,17 20 663,49 20 192,80
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 5 221,14 6 770,58 8 058,83
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 6 516,04 5 197,79 5 493,77
7 7/I/M KOPERNIKA 1 4 807,23 4 961,44 5 184,28
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 1 135,35 2 891,25 2 347,79
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 2 796,41 1 958,77 1 099,41
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 10 038,76 8 324,73 6 631,75
11 11/I/M FALISTA 5 9 556,78 8 372,55 9 511,69
12 12/I/M MORSKA 69-71 8 881,29 9 787,68 11 366,26
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 692,95 444,59 526,53
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,98 0,98 0,98
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 1 280,09 2 118,18 0,00
16 16/I/M OKRZEI 2 54 319,52 56 925,91 56 392,19
OKRZEI 4 9 208,16 8 745,94 7 390,74
17 17/I/M OKRZEI 7-9 12 150,71 12 625,08 13 333,00
OKRZEI 11-17 33 730,94 38 180,88 39 217,20
18 18/I/M MORSKA 123-125 20 631,39 15 713,62 16 821,73
19 19/I/M DRESZERA 20 169 268,48 162 611,57 163 932,56
DRESZERA 22 7 716,53 7 416,11 6 741,59
20 20/I/M DRESZERA 24 15 981,11 16 494,40 17 027,63
DRESZERA 26 13 921,59 21 548,23 14 200,11
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 5 593,29 4 976,05 5 760,45
KORDECKIEGO 8 19 842,07 19 098,77 19 330,58
KORDECKIEGO 10 1 189,31 3 162,08 3 109,40
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  8 342,60 10 276,02 10 499,48
KORDECKIEGO 14 24 417,74 25 608,52 27 556,04
23 23/I/M RAMUŁTA 38 10 536,48 12 592,43 13 829,44
24 24/I/M MORSKA 197-205 16 131,31 20 025,24 18 180,95
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 61 379,69 67 687,03 68 817,79
26 26/I/M LUBAWSKA 3 55 082,57 62 266,41 63 370,52
27 27/I/M LUBAWSKA 5 49 497,51 53 482,36 55 247,42
LUBAWSKA 8 17 163,35 17 572,06 19 601,10
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 4 344,93 4 946,95 10 962,48
CHYLOŃSKA 11 13 650,32 17 080,24 17 275,15
LUBAWSKA 1 97 971,88 100 335,16 99 467,87
29 29/I/M LUBAWSKA 10 18 537,17 18 748,41 21 039,75
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 79 980,18 86 408,36 91 320,71
MŁYŃSKA 3 35 850,67 37 769,89 36 084,79
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 31 832,11 27 088,70 27 934,38
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 102 461,04 93 355,83 92 090,38
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 24 271,17 27 111,23 29 985,46
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 22 122,50 25 596,68 26 206,91
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 7 032,32 11 254,66 10 427,19
WEJHEROWSKA 11-17 17 982,27 22 507,79 23 518,46
WIEJSKA 22-28 12 565,44 14 763,11 15 195,67
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 6 721,36 7 545,84 8 096,69
STAROGARDZKA 13 38 281,49 43 912,13 45 010,00
STAROGARDZKA 15 44 312,44 39 679,20 41 580,51
WEJHEROWSKA 35-41 3 819,08 4 673,03 5 546,11
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 51 588,29 55 597,18 54 686,75
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 19 393,27 24 923,35 19 018,36
CHYLOŃSKA 80 46 562,50 50 723,22 48 581,17
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 4 349,73 8 636,19 12 478,72
CHYLOŃSKA 90-92 77 474,77 80 159,56 79 078,74
40 40/I/M LUBAWSKA 11 4 641,64 6 151,92 4 855,45
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 887,82 5 824,67 5 965,40
42 42/I/M LUBAWSKA 13 30 768,91 30 377,01 29 094,02

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
             ADRES       ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
      ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 34 868,08 39 329,26 44 484,22
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 2 048,18 2 340,76 3 181,46
CHYLOŃSKA 113 5 238,71 4 225,96 5 531,08
CHYLOŃSKA 115 5 498,95 2 122,36 3 004,51
CHYLOŃSKA 117 57 677,07 59 113,94 58 583,45
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 167,80 1 552,75 1 566,42
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 3 468,88 7 449,10 6 935,56
STAROGARDZKA 10 8 000,06 7 949,64 4 713,76
STAROGARDZKA 12 14 440,16 17 383,64 17 339,82
WEJHEROWSKA 49 17 601,05 19 299,44 17 476,37
WEJHEROWSKA 51 48 122,35 49 125,29 50 568,61
5 5/II/M GNIEWSKA 5 24 167,24 27 804,26 26 697,86
GNIEWSKA 7 23 907,57 25 829,30 26 513,43
GNIEWSKA 9 32 338,72 33 315,20 34 896,53
GNIEWSKA 11 37 198,05 40 493,01 43 714,70
6 6/II/M GNIEWSKA 15 7 568,85 8 754,56 8 163,67
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 931,36 6 392,16 6 685,32
8 8/II/M GNIEWSKA 30 6 240,38 7 504,49 8 127,78
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 28 660,81 33 788,38 27 704,22
10 10/II/M MORSKA 291 25 157,74 37 824,31 33 503,81
11 11/II/M MORSKA 293 14 293,14 13 947,42 13 617,56
ROZEWSKA 10 79 023,71 84 789,84 85 215,17
12 12/II/M MORSKA 299 32 479,35 28 328,82 22 914,23
ROZEWSKA 16 44 136,64 27 730,40 26 596,52
13 13/II/M MORSKA 301 47 805,49 54 961,45 56 155,89
ROZEWSKA 22 24 831,36 25 988,27 28 143,81
14 14/II/M MORSKA 303 3 912,03 4 663,37 2 459,51
ROZEWSKA 30 17 893,24 20 907,80 21 602,20
15 15/II/M MORSKA 305  28 342,77 36 024,96 37 314,69
ROZEWSKA 34 75 588,61 83 808,76 82 457,89
16 16/II/M HELSKA 9 41 866,94 44 859,19 42 068,15
HELSKA 11 7 146,53 9 567,08 12 346,89
17 17/II/M HELSKA 13-19 22 578,69 23 662,09 27 077,53
18 18/II/M HELSKA 22-28 23 111,07 22 939,62 23 191,77
KARTUSKA 45-59 45 602,67 42 187,97 44 223,94
19 19/II/M HELSKA 27-33 39 070,00 40 213,56 39 810,13
20 20/II/M KARTUSKA 39 40 758,38 45 171,15 43 778,07
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 39 635,36 42 840,01 40 041,11
22 22/II/M KARTUSKA 46 25 792,11 24 366,86 24 678,15
KARTUSKA 46A 60 286,50 61 197,43 60 561,67
KARTUSKA 48-50 3 484,24 3 453,93 3 689,79
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 26 906,98 26 391,66 25 261,77
KARTUSKA 56-58 4 504,72 4 501,82 5 206,35
24 24/II/M KARTUSKA 65 8 710,38 13 266,49 8 571,21
25 25/II/M ROZEWSKA 7 21 420,42 27 015,37 25 181,96
SWARZEWSKA 22 10 286,85 13 688,72 12 934,72
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 38 019,81 40 709,69 44 994,89
SWARZEWSKA 50 39 383,93 42 693,06 40 728,82
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 15 028,05 11 333,92 13 702,58
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 116 246,63 116 360,46 115 671,21
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 24 757,16 29 997,52 32 956,17
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 122 376,74 124 832,60 128 022,37
31 31/II/M GNIEWSKA 17 8 886,36 11 714,39 16 435,52

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 57 503,61 61 440,98 63 607,06
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 25 930,26 31 860,06 36 195,93
POŁUDNIOWA 2 76 544,65 82 954,69 85 444,82
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 17 679,30 17 871,38 19 521,68
CHYLOŃSKA 201 21 650,72 27 931,62 32 762,87
KCYŃSKA 4 8 947,37 6 631,02 7 867,80
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 26 582,09 31 259,33 29 694,66
CHYLOŃSKA 209 21 334,51 24 363,35 23 590,38
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 11 050,65 9 396,99 9 390,52
CHYLOŃSKA 213 21 441,12 19 741,29 20 613,81
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 18 462,48 24 877,86 31 608,14
7 7/III/M JANOWSKA 3 58 571,99 64 262,07 67 510,58
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 52 270,10 57 421,93 55 890,52
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 2 394,49 2 621,69 4 049,63
CHYLOŃSKA 265 49 209,08 56 184,88 60 439,97
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 11 488,73 14 632,01 17 276,04
CHYLOŃSKA 283 82 710,25 86 646,48 89 494,00
CHYLOŃSKA 285 15 851,28 18 883,02 20 391,08
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 12 353,24 9 710,08 4 917,26
CHYLOŃSKA 291 3 846,77 5 498,61 3 287,69
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 14 439,28 14 926,11 15 708,63
CHYLOŃSKA 299 2 286,24 7 133,37 7 001,69
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 8 217,14 16 767,46 11 586,93
14 14/III/M KCYŃSKA 3 100 704,88 92 476,77 93 927,77
15 15/III/M KCYŃSKA 5 63 532,34 63 286,86 62 829,72
KCYŃSKA 7 48 530,50 51 568,54 50 177,41
KCYŃSKA 7A 30 325,60 35 220,85 29 523,96
MORSKA 214 16 040,85 18 348,55 17 379,36
16 16/III/M KCYŃSKA 6 44 047,17 49 887,40 47 677,22
KCYŃSKA 8 7 907,70 10 517,59 11 851,69
KCYŃSKA 10 66 190,22 76 682,39 78 169,72
17 17/III/M MORSKA 218A 10 892,73 5 292,06 4 287,00
MORSKA 218B 12 152,99 5 957,02 6 163,60
18 18/III/M MORSKA 220 33 709,89 38 745,17 40 702,52
MORSKA 222 11 735,91 14 496,96 15 276,30
MORSKA 224 46 812,07 49 376,55 49 219,68
19 19/III/M KCYŃSKA 12 28 809,92 31 968,33 31 869,43
KCYŃSKA 14 34 402,74 35 784,47 37 674,55
KCYŃSKA 16 38 738,26 39 523,25 39 415,84
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 101 072,31 103 608,95 105 324,25
ZBOŻOWA 7 22 624,06 25 976,31 24 677,53
ZBOŻOWA 13 74 784,69 78 755,90 81 786,00
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 19 141,35 23 627,66 27 624,19
ZBOŻOWA 4 5 072,91 6 721,28 10 870,30
ZBOŻOWA 6 26 850,69 35 200,66 39 814,19
22 22/III/M OWSIANA 7 12 927,68 21 101,29 22 826,76
OWSIANA 9 28 821,84 35 352,11 34 837,23
OWSIANA 15 113 415,21 119 669,48 121 955,46
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 1 290,19 875,85 597,30

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE