SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2018-04-06
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 14 092,80 13 999,83 13 042,90
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 735,53 388,97 824,28
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 24 728,17 24 654,61 26 985,88
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 20 663,49 20 192,80 21 671,36
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 6 770,58 8 058,83 4 846,02
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 5 197,79 5 493,77 2 469,52
7 7/I/M KOPERNIKA 1 4 961,44 5 184,28 5 475,59
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 2 891,25 2 347,79 3 037,02
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 1 958,77 1 099,41 2 841,88
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 8 324,73 6 631,75 8 037,09
11 11/I/M FALISTA 5 8 372,55 9 511,69 11 482,97
12 12/I/M MORSKA 69-71 9 787,68 11 366,26 11 956,26
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 444,59 526,53 619,15
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,98 0,98 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 2 118,18 0,00 1 234,30
16 16/I/M OKRZEI 2 56 925,91 56 392,19 58 594,71
OKRZEI 4 8 745,94 7 390,74 7 394,36
17 17/I/M OKRZEI 7-9 12 625,08 13 333,00 13 621,34
OKRZEI 11-17 38 180,88 39 217,20 40 276,51
18 18/I/M MORSKA 123-125 15 713,62 16 821,73 12 309,92
19 19/I/M DRESZERA 20 162 611,57 163 932,56 161 955,07
DRESZERA 22 7 416,11 6 741,59 6 409,88
20 20/I/M DRESZERA 24 16 494,40 17 027,63 13 730,74
DRESZERA 26 21 548,23 14 200,11 14 419,48
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 4 976,05 5 760,45 7 343,17
KORDECKIEGO 8 19 098,77 19 330,58 19 618,03
KORDECKIEGO 10 3 162,08 3 109,40 2 729,43
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  10 276,02 10 499,48 10 922,04
KORDECKIEGO 14 25 608,52 27 556,04 27 188,02
23 23/I/M RAMUŁTA 38 12 592,43 13 829,44 16 200,43
24 24/I/M MORSKA 197-205 20 025,24 18 180,95 15 697,28
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 67 687,03 68 817,79 68 416,30
26 26/I/M LUBAWSKA 3 62 266,41 63 370,52 66 156,06
27 27/I/M LUBAWSKA 5 53 482,36 55 247,42 58 820,87
LUBAWSKA 8 17 572,06 19 601,10 19 734,02
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 4 946,95 10 962,48 8 748,33
CHYLOŃSKA 11 17 080,24 17 275,15 21 727,32
LUBAWSKA 1 100 335,16 99 467,87 101 404,37
29 29/I/M LUBAWSKA 10 18 748,41 21 039,75 23 213,32
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 86 408,36 91 320,71 90 230,27
MŁYŃSKA 3 37 769,89 36 084,79 36 526,35
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 27 088,70 27 934,38 29 128,63
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 93 355,83 92 090,38 93 894,05
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 27 111,23 29 985,46 30 730,69
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 25 596,68 26 206,91 29 456,89
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 11 254,66 10 427,19 7 845,67
WEJHEROWSKA 11-17 22 507,79 23 518,46 25 163,56
WIEJSKA 22-28 14 763,11 15 195,67 15 105,64
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 7 545,84 8 096,69 10 068,55
STAROGARDZKA 13 43 912,13 45 010,00 48 056,79
STAROGARDZKA 15 39 679,20 41 580,51 42 190,65
WEJHEROWSKA 35-41 4 673,03 5 546,11 3 069,06
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 55 597,18 54 686,75 52 451,41
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 24 923,35 19 018,36 23 112,93
CHYLOŃSKA 80 50 723,22 48 581,17 55 577,97
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 8 636,19 12 478,72 10 352,36
CHYLOŃSKA 90-92 80 159,56 79 078,74 82 548,18
40 40/I/M LUBAWSKA 11 6 151,92 4 855,45 6 709,57
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 824,67 5 965,40 6 220,55
42 42/I/M LUBAWSKA 13 30 377,01 29 094,02 28 700,19

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
             ADRES       ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
      ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 39 329,26 44 484,22 48 943,16
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 2 340,76 3 181,46 6 788,83
CHYLOŃSKA 113 4 225,96 5 531,08 5 078,00
CHYLOŃSKA 115 2 122,36 3 004,51 3 081,91
CHYLOŃSKA 117 59 113,94 58 583,45 61 024,33
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 552,75 1 566,42 1 722,24
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 7 449,10 6 935,56 2 549,53
STAROGARDZKA 10 7 949,64 4 713,76 7 054,83
STAROGARDZKA 12 17 383,64 17 339,82 19 508,28
WEJHEROWSKA 49 19 299,44 17 476,37 17 636,55
WEJHEROWSKA 51 49 125,29 50 568,61 55 641,13
5 5/II/M GNIEWSKA 5 27 804,26 26 697,86 27 244,68
GNIEWSKA 7 25 829,30 26 513,43 25 179,36
GNIEWSKA 9 33 315,20 34 896,53 36 186,55
GNIEWSKA 11 40 493,01 43 714,70 45 632,26
6 6/II/M GNIEWSKA 15 8 754,56 8 163,67 12 176,08
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 392,16 6 685,32 6 384,55
8 8/II/M GNIEWSKA 30 7 504,49 8 127,78 11 338,11
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 33 788,38 27 704,22 29 491,84
10 10/II/M MORSKA 291 37 824,31 33 503,81 31 981,34
11 11/II/M MORSKA 293 13 947,42 13 617,56 16 953,81
ROZEWSKA 10 84 789,84 85 215,17 87 448,48
12 12/II/M MORSKA 299 28 328,82 22 914,23 24 437,29
ROZEWSKA 16 27 730,40 26 596,52 30 677,95
13 13/II/M MORSKA 301 54 961,45 56 155,89 63 851,90
ROZEWSKA 22 25 988,27 28 143,81 29 085,77
14 14/II/M MORSKA 303 4 663,37 2 459,51 2 590,12
ROZEWSKA 30 20 907,80 21 602,20 21 448,42
15 15/II/M MORSKA 305  36 024,96 37 314,69 34 615,18
ROZEWSKA 34 83 808,76 82 457,89 80 869,94
16 16/II/M HELSKA 9 44 859,19 42 068,15 43 151,48
HELSKA 11 9 567,08 12 346,89 10 332,23
17 17/II/M HELSKA 13-19 23 662,09 27 077,53 24 512,27
18 18/II/M HELSKA 22-28 22 939,62 23 191,77 23 463,48
KARTUSKA 45-59 42 187,97 44 223,94 46 006,12
19 19/II/M HELSKA 27-33 40 213,56 39 810,13 41 018,20
20 20/II/M KARTUSKA 39 45 171,15 43 778,07 45 939,26
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 42 840,01 40 041,11 45 865,67
22 22/II/M KARTUSKA 46 24 366,86 24 678,15 28 294,85
KARTUSKA 46A 61 197,43 60 561,67 62 143,98
KARTUSKA 48-50 3 453,93 3 689,79 3 545,91
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 26 391,66 25 261,77 32 948,92
KARTUSKA 56-58 4 501,82 5 206,35 5 755,49
24 24/II/M KARTUSKA 65 13 266,49 8 571,21 5 420,29
25 25/II/M ROZEWSKA 7 27 015,37 25 181,96 25 010,02
SWARZEWSKA 22 13 688,72 12 934,72 14 490,03
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 40 709,69 44 994,89 42 137,33
SWARZEWSKA 50 42 693,06 40 728,82 41 542,12
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 11 333,92 13 702,58 15 847,20
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 116 360,46 115 671,21 121 515,68
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 29 997,52 32 956,17 31 678,98
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 124 832,60 128 022,37 130 527,69
31 31/II/M GNIEWSKA 17 11 714,39 16 435,52 15 043,74

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 28.02.2018 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 61 440,98 63 607,06 67 624,26
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 31 860,06 36 195,93 34 119,76
POŁUDNIOWA 2 82 954,69 85 444,82 86 335,38
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 17 871,38 19 521,68 21 981,36
CHYLOŃSKA 201 27 931,62 32 762,87 35 179,99
KCYŃSKA 4 6 631,02 7 867,80 12 699,41
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 31 259,33 29 694,66 30 955,75
CHYLOŃSKA 209 24 363,35 23 590,38 24 684,85
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 9 396,99 9 390,52 9 997,79
CHYLOŃSKA 213 19 741,29 20 613,81 21 478,17
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 24 877,86 31 608,14 31 662,45
7 7/III/M JANOWSKA 3 64 262,07 67 510,58 73 766,39
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 57 421,93 55 890,52 39 208,42
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 2 621,69 4 049,63 5 158,12
CHYLOŃSKA 265 56 184,88 60 439,97 62 981,55
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 14 632,01 17 276,04 15 420,23
CHYLOŃSKA 283 86 646,48 89 494,00 88 027,32
CHYLOŃSKA 285 18 883,02 20 391,08 15 182,97
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 9 710,08 4 917,26 7 618,54
CHYLOŃSKA 291 5 498,61 3 287,69 4 888,32
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 14 926,11 15 708,63 20 488,38
CHYLOŃSKA 299 7 133,37 7 001,69 4 680,88
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 16 767,46 11 586,93 10 989,84
14 14/III/M KCYŃSKA 3 92 476,77 93 927,77 87 171,30
15 15/III/M KCYŃSKA 5 63 286,86 62 829,72 61 745,73
KCYŃSKA 7 51 568,54 50 177,41 52 409,71
KCYŃSKA 7A 35 220,85 29 523,96 33 620,77
MORSKA 214 18 348,55 17 379,36 19 067,02
16 16/III/M KCYŃSKA 6 49 887,40 47 677,22 50 406,67
KCYŃSKA 8 10 517,59 11 851,69 13 829,08
KCYŃSKA 10 76 682,39 78 169,72 85 613,13
17 17/III/M MORSKA 218A 5 292,06 4 287,00 2 478,70
MORSKA 218B 5 957,02 6 163,60 4 611,41
18 18/III/M MORSKA 220 38 745,17 40 702,52 41 182,52
MORSKA 222 14 496,96 15 276,30 15 165,90
MORSKA 224 49 376,55 49 219,68 51 762,47
19 19/III/M KCYŃSKA 12 31 968,33 31 869,43 31 149,73
KCYŃSKA 14 35 784,47 37 674,55 38 108,37
KCYŃSKA 16 39 523,25 39 415,84 37 923,41
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 103 608,95 105 324,25 112 057,31
ZBOŻOWA 7 25 976,31 24 677,53 31 028,21
ZBOŻOWA 13 78 755,90 81 786,00 86 483,81
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 23 627,66 27 624,19 25 912,46
ZBOŻOWA 4 6 721,28 10 870,30 8 859,56
ZBOŻOWA 6 35 200,66 39 814,19 47 893,60
22 22/III/M OWSIANA 7 21 101,29 22 826,76 27 489,64
OWSIANA 9 35 352,11 34 837,23 40 158,00
OWSIANA 15 119 669,48 121 955,46 123 379,66
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 875,85 597,30 3 156,19

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE