SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2017-11-07
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana. 

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.07.2017 r.
ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 11 567,82 11 870,74 13 877,38
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 437,17 2 104,03 489,79
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 32 094,48 25 981,32 23 607,68
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 18 893,58 20 986,30 21 939,17
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 2 409,96 4 731,41 5 221,14
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 3 807,39 5 663,89 6 516,04
7 7/I/M KOPERNIKA 1 3 736,13 4 433,36 4 807,23
8 8/I/M I ARMII WP 4 2 109,95 1 486,04 1 135,35
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 6 571,88 1 657,73 2 796,41
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 4 088,93 3 296,46 10 038,76
11 11/I/M FALISTA 5 4 958,58 6 890,28 9 556,78
12 12/I/M MORSKA 69-71 7 412,14 9 999,13 8 881,29
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 1 054,07 552,06 692,95
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 129,02 0,98 0,98
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 2 258,10 13,56 1 280,09
16 16/I/M OKRZEI 2 44 397,59 51 912,50 54 319,52
OKRZEI 4 6 555,36 7 769,69 9 208,16
17 17/I/M OKRZEI 7-9 12 271,30 12 510,58 12 150,71
OKRZEI 11-17 33 528,20 35 672,00 33 730,94
18 18/I/M MORSKA 123-125 19 955,54 22 050,58 20 631,39
19 19/I/M DRESZERA 20 169 954,54 163 377,82 169 268,48
DRESZERA 22 10 787,69 12 231,27 7 716,53
20 20/I/M DRESZERA 24 24 990,53 20 034,26 15 981,11
DRESZERA 26 17 891,33 18 493,15 13 921,59
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 7 212,36 5 319,58 5 593,29
KORDECKIEGO 8 18 133,61 20 435,09 19 842,07
KORDECKIEGO 10 5 269,76 6 707,43 1 189,31
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  19 699,14 9 267,68 8 342,60
KORDECKIEGO 14 22 436,82 23 028,40 24 417,74
23 23/I/M RAMUŁTA 38 15 687,18 14 823,49 10 536,48
24 24/I/M MORSKA 197-205 17 096,14 21 482,58 16 131,31
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 65 288,82 60 215,47 61 379,69
26 26/I/M LUBAWSKA 3 52 899,14 55 111,80 55 082,57
27 27/I/M LUBAWSKA 5 48 032,57 48 030,16 49 497,51
LUBAWSKA 8 18 839,50 17 570,04 17 163,35
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 9 085,46 6 242,52 4 344,93
CHYLOŃSKA 11 13 338,80 16 203,43 13 650,32
LUBAWSKA 1 91 360,70 95 975,85 97 971,88
29 29/I/M LUBAWSKA 10 57 329,33 17 070,97 18 537,17
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 116 711,28 118 724,07 79 980,18
MŁYŃSKA 3 41 797,81 41 588,02 35 850,67
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 33 718,32 32 091,12 31 832,11
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 105 113,36 107 363,00 102 461,04
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 27 452,34 28 008,64 24 271,17
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 19 326,90 18 065,47 22 122,50
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 4 987,09 5 689,79 7 032,32
WEJHEROWSKA 11-17 10 881,24 15 701,81 17 982,27
WIEJSKA 22-28 20 075,26 20 529,24 12 565,44
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 7 026,74 4 854,39 6 721,36
STAROGARDZKA 13 37 623,64 38 390,15 38 281,49
STAROGARDZKA 15 44 251,85 45 689,70 44 312,44
WEJHEROWSKA 35-41 6 586,92 3 203,93 3 819,08
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 42 899,58 50 204,80 51 588,29
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 19 059,42 19 723,56 19 393,27
CHYLOŃSKA 80 45 286,93 49 844,94 46 562,50
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 9 212,26 6 301,13 4 349,73
CHYLOŃSKA 90-92 73 066,12 77 502,11 77 474,77
40 40/I/M LUBAWSKA 11 6 274,84 5 258,45 4 641,64
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 549,16 7 680,78 5 887,82
42 42/I/M LUBAWSKA 13 63 687,09 40 766,96 30 768,91

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
             ADRES       ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
      ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.07.2017 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 33 595,99 33 991,68 34 868,08
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 3 312,27 2 622,22 2 048,18
CHYLOŃSKA 113 3 890,28 4 087,45 5 238,71
CHYLOŃSKA 115 5 759,32 5 603,83 5 498,95
CHYLOŃSKA 117 52 644,58 56 528,20 57 677,07
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 729,14 787,28 1 167,80
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 5 850,00 4 654,75 3 468,88
STAROGARDZKA 10 5 461,02 6 364,97 8 000,06
STAROGARDZKA 12 13 840,19 14 305,24 14 440,16
WEJHEROWSKA 49 15 182,44 15 801,60 17 601,05
WEJHEROWSKA 51 43 568,20 46 890,49 48 122,35
5 5/II/M GNIEWSKA 5 22 631,52 23 677,78 24 167,24
GNIEWSKA 7 25 133,97 21 990,43 23 907,57
GNIEWSKA 9 31 564,62 33 120,43 32 338,72
GNIEWSKA 11 34 789,09 35 767,66 37 198,05
6 6/II/M GNIEWSKA 15 8 227,78 9 255,71 7 568,85
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 851,20 8 089,60 6 931,36
8 8/II/M GNIEWSKA 30 9 427,86 10 191,86 6 240,38
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 38 235,21 43 682,05 28 660,81
10 10/II/M MORSKA 291 37 833,87 26 471,76 25 157,74
11 11/II/M MORSKA 293 15 600,50 12 758,97 14 293,14
ROZEWSKA 10 76 670,85 77 319,57 79 023,71
12 12/II/M MORSKA 299 27 190,82 32 642,83 32 479,35
ROZEWSKA 16 48 696,77 45 051,28 44 136,64
13 13/II/M MORSKA 301 42 332,10 45 645,14 47 805,49
ROZEWSKA 22 20 427,17 23  083,14 24 831,36
14 14/II/M MORSKA 303 4 088,87 3 480,92 3 912,03
ROZEWSKA 30 22 467,68 16 630,00 17 893,24
15 15/II/M MORSKA 305  37 111,65 25 973,87 28 342,77
ROZEWSKA 34 73 656,06 75 921,09 75 588,61
16 16/II/M HELSKA 9 44 505,44 37 653,65 41 866,94
HELSKA 11 6 874,56 6 142,38 7 146,53
17 17/II/M HELSKA 13-19 18 466,55 19 218,42 22 578,69
18 18/II/M HELSKA 22-28 29 510,84 23 483,15 23 111,07
KARTUSKA 45-59 50 626,22 42 081,29 45 602,67
19 19/II/M HELSKA 27-33 35 100,81 35 617,60 39 070,00
20 20/II/M KARTUSKA 39 39 903,97 39 714,83 40 758,38
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 32 788,24 32 601,58 39 635,36
22 22/II/M KARTUSKA 46 24 354,28 22 414,37 25 792,11
KARTUSKA 46A 57 097,99 58 092,04 60 286,50
KARTUSKA 48-50 1 761,01 1 504,62 3 484,24
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 28 073,08 24 239,60 26 906,98
KARTUSKA 56-58 83 762,08 3 300,19 4 504,72
24 24/II/M KARTUSKA 65 9 457,16 8 327,56 8 710,38
25 25/II/M ROZEWSKA 7 25 596,83 23 809,66 21 420,42
SWARZEWSKA 22 13 573,36 13 485,99 10 286,85
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 37 734,25 37 884,89 38 019,81
SWARZEWSKA 50 44 128,77 38 264,64 39 383,93
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 7 589,24 11 957,69 15 028,05
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 104 958,45 111 004,04 116 246,63
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 23 939,10 21 967,72 24 757,16
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 116 888,27 121 476,49 122 376,74
31 31/II/M GNIEWSKA 17 34 531,55 12 973,15 8 886,36

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.07.2017 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.09.2017 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 61 335,97 60 558,24 57 503,61
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 26 077,08 23 352,31 25 930,26
POŁUDNIOWA 2 78 450,92 77 628,65 76 544,65
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 18 789,35 18 700,16 17 679,30
CHYLOŃSKA 201 29 020,06 23 493,28 21 650,72
KCYŃSKA 4 13 903,36 11 937,56 8 947,37
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 27 433,72 23 554,35 26 582,09
CHYLOŃSKA 209 27 108,63 22 597,04 21 334,51
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 13 498,93 10 870,69 11 050,65
CHYLOŃSKA 213 22 566,41 21 806,64 21 441,12
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 26 000,99 19 141,72 18 462,48
7 7/III/M JANOWSKA 3 72 313,32 63 165,78 58 571,99
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 56 266,55 56 045,46 52 270,10
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 2 355,13 2 601,05 2 394,49
CHYLOŃSKA 265 45 050,75 47 966,07 49 209,08
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 79 334,15 10 362,80 11 488,73
CHYLOŃSKA 283 84 133,02 84 588,21 82 710,25
CHYLOŃSKA 285 11 474,77 13 469,40 15 851,28
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 12 967,63 11 773,73 12 353,24
CHYLOŃSKA 291 4 606,71 5 564,75 3 846,77
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 15 203,46 12 991,49 14 439,28
CHYLOŃSKA 299 8 902,67 3 675,45 2 286,24
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 7 668,51 8 860,06 8 217,14
14 14/III/M KCYŃSKA 3 106 177,18 91 206,41 100 704,88
15 15/III/M KCYŃSKA 5 70 278,16 63 042,31 63 532,34
KCYŃSKA 7 50 251,76 50 424,06 48 530,50
KCYŃSKA 7A 36 079,78 29 609,74 30 325,60
MORSKA 214 22 093,86 16 843,87 16 040,85
16 16/III/M KCYŃSKA 6 46 119,09 50 739,92 44 047,17
KCYŃSKA 8 11 872,37 9 554,23 7 907,70
KCYŃSKA 10 63 761,30 61 161,32 66 190,22
17 17/III/M MORSKA 218A 5 059,05 7 692,87 10 892,73
MORSKA 218B 11 415,48 13 125,22 12 152,99
18 18/III/M MORSKA 220 35 742,07 41 017,97 33 709,89
MORSKA 222 15 750,06 12 801,15 11 735,91
MORSKA 224 39 169,47 41 820,30 46 812,07
19 19/III/M KCYŃSKA 12 25 709,86 27 176,27 28 809,92
KCYŃSKA 14 38 017,63 32 573,42 34 402,74
KCYŃSKA 16 48 960,08 41 285,47 38 738,26
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 98 868,06 103 426,96 101 072,31
ZBOŻOWA 7 21 301,86 24 152,08 22 624,06
ZBOŻOWA 13 71 476,15 66 683,76 74 784,69
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 23 329,18 21 062,66 19 141,35
ZBOŻOWA 4 6 309,31 3 961,80 5 072,91
ZBOŻOWA 6 34 754,45 25 775,90 26 850,69
22 22/III/M OWSIANA 7 23 717,27 12 317,00 12 927,68
OWSIANA 9 24 822,90 24 061,81 28 821,84
OWSIANA 15 118 044,06 112 245,36 113 415,21
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 958,04 1 792,98 1 290,19


Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE