SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2018-09-27
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 11 083,44 7 806,50 5 617,32
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 666,95 683,02 1 309,15
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 23 042,09 23 714,32 23 259,74
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 21 355,27 19 814,23 20 166,26
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 4 434,45 4 397,98 3 749,04
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 1 433,14 1 874,80 2 191,61
7 7/I/M KOPERNIKA 1 5 664,49 6 344,05 6 672,12
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 2 502,36 1 193,01 1 065,14
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 2 110,98 740,50 1 894,19
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 3 335,93 2 970,73 6 690,46
11 11/I/M FALISTA 5 7 864,48 6 262,49 6 851,46
12 12/I/M MORSKA 69-71 12 301,73 10 998,20 11 529,25
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 2 955,33 1 077,13 22,97
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 83,30 0,00 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 0,00 0,00 0,00
16 16/I/M OKRZEI 2 58 225,30 59 318,61 61 664,23
OKRZEI 4 7 897,63 5 142,46 6 435,48
17 17/I/M OKRZEI 7-9 14 264,97 15 117,50 15 277,52
OKRZEI 11-17 39 150,49 37 612,66 37 096,57
18 18/I/M MORSKA 123-125 13 999,75 8 104,63 9 758,04
19 19/I/M DRESZERA 20 164 446,43 161 528,58 161 308,37
DRESZERA 22 7 244,92 3 533,54 4 842,38
20 20/I/M DRESZERA 24 13 008,14 12 274,93 13 296,89
DRESZERA 26 11 829,80 8 140,64 9 761,84
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 7 071,00 8 130,25 9 116,67
KORDECKIEGO 8 19 303,69 19 614,42 19 394,05
KORDECKIEGO 10 3 312,16 2 436,93 3 023,21
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  12 361,14 10 116,80 7 764,75
KORDECKIEGO 14 28 883,79 27 867,58 28 685,25
23 23/I/M RAMUŁTA 38 14 053,97 10 378,76 10 642,92
24 24/I/M MORSKA 197-205 17 871,91 14 667,49 14 682,12
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 66 382,58 62 962,59 54 927,63
26 26/I/M LUBAWSKA 3 69 945,29 66 189,66 58 608,02
27 27/I/M LUBAWSKA 5 56 429,47 35 121,06 35 024,52
LUBAWSKA 8 21 927,15 20 995,28 23 654,53
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 7 470,99 4 970,79 7 326,00
CHYLOŃSKA 11 20 565,75 19 341,53 20 372,18
LUBAWSKA 1 104 195,09 82 903,67 85 232,17
29 29/I/M LUBAWSKA 10 22 671,35 21 143,98 24 336,29
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 90 528,76 87 004,19 89 882,62
MŁYŃSKA 3 36 909,09 32 996,59 33 692,85
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 30 637,37 25 100,97 26 468,56
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 99 003,60 87 050,04 86 671,21
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 27 279,02 23 558,65 26 025,21
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 28 756,06 16 929,37 17 163,05
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 7 275,65 5 947,72 7 174,96
WEJHEROWSKA 11-17 24 100,91 24 828,00 25 600,67
WIEJSKA 22-28 9 285,87 7 298,72 6 208,44
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 11 659,24 6 371,78 7 333,95
STAROGARDZKA 13 44 179,21 37 250,78 43 503,48
STAROGARDZKA 15 43 610,17 23 881,87 28 382,64
WEJHEROWSKA 35-41 4 163,36 2 755,30 3 649,55
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 54 065,12 52 603,86 50 335,57
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 23 917,76 21 054,39 20 116,78
CHYLOŃSKA 80 56 669,16 45 615,05 46 666,24
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 10 394,58 3 350,88 6 762,25
CHYLOŃSKA 90-92 83 762,75 83 069,76 84 140,88
40 40/I/M LUBAWSKA 11 5 592,21 4 280,26 4 880,71
41 41/I/M LUBAWSKA 12 3 056,25 2 082,69 2 907,88
42 42/I/M LUBAWSKA 13 31 970,27 23 870,74 25 679,63

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
 ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 47 350,26 43 545,10 46 346,64
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 5 590,43 1 503,16 1 417,26
CHYLOŃSKA 113 5 487,13 5 783,08 1 024,56
CHYLOŃSKA 115 1 716,56 2 485,63 3 358,20
CHYLOŃSKA 117 62 812,61 61 294,29 60 367,77
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 1 625,86 3 456,92 2 045,88
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 2 668,95 871,28 2 101,86
STAROGARDZKA 10 9 374,31 2 330,01 2 420,51
STAROGARDZKA 12 21 560,27 19 305,57 21 299,71
WEJHEROWSKA 49 13 014,20 13 766,07 15 357,20
WEJHEROWSKA 51 56 493,21 55 711,56 55 842,91
5 5/II/M GNIEWSKA 5 27 212,40 29 137,41 11 113,96
GNIEWSKA 7 25 655,98 24 998,87 24 015,77
GNIEWSKA 9 34 595,32 33 933,22 30 721,69
GNIEWSKA 11 47 196,35 47 119,53 48 544,49
6 6/II/M GNIEWSKA 15 9 696,44 3 729,87 4 865,32
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 770,97 6 312,18 6 934,30
8 8/II/M GNIEWSKA 30 11 210,91 7 382,89 4 526,16
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 27 525,49 18 643,50 19 268,55
10 10/II/M MORSKA 291 32 096,68 20 815,35 18 897,42
11 11/II/M MORSKA 293 17 321,84 13 808,54 13 941,61
ROZEWSKA 10 76 676,24 71 112,06 72 905,81
12 12/II/M MORSKA 299 25 312,98 25 243,83 24 729,18
ROZEWSKA 16 29 491,78 23 065,67 21 529,04
13 13/II/M MORSKA 301 65 153,61 51 917,09 54 272,11
ROZEWSKA 22 30 617,42 35 406,44 32 241,76
14 14/II/M MORSKA 303 5 504,39 2 267,30 3 476,68
ROZEWSKA 30 21 880,00 21 160,55 21 321,02
15 15/II/M MORSKA 305  27 718,76 25 105,90 24 485,92
ROZEWSKA 34 81 350,04 76 670,96 76 108,60
16 16/II/M HELSKA 9 41 607,47 9 008,63 8 790,15
HELSKA 11 10 569,81 2 720,94 5 079,62
17 17/II/M HELSKA 13-19 24 127,48 22 301,42 24 783,85
18 18/II/M HELSKA 22-28 23 008,59 27 074,01 29 296,31
KARTUSKA 45-59 45 438,30 36 514,70 38 497,67
19 19/II/M HELSKA 27-33 41 709,75 40 903,18 39 466,05
20 20/II/M KARTUSKA 39 43 594,83 41 160,70 43 780,53
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 41 699,96 40 110,61 47 698,88
22 22/II/M KARTUSKA 46 25 581,95 25 397,17 26 033,36
KARTUSKA 46A 57 174,09 53 629,27 52 991,11
KARTUSKA 48-50 2 949,54 4 022,15 5 304,66
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 31 240,66 30 118,73 31 179,89
KARTUSKA 56-58 7 377,89 4 848,85 5 107,43
24 24/II/M KARTUSKA 65 5 334,62 4 380,46 4 486,73
25 25/II/M ROZEWSKA 7 23 913,77 18 971,44 18 858,01
SWARZEWSKA 22 16 251,34 15 241,57 10 071,72
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 41 916,71 36 162,57 35 540,10
SWARZEWSKA 50 42 049,76 37 448,63 37 958,59
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 14 579,88 14 483,81 15 276,46
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 120 520,70 116 904,15 119 402,30
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 29 265,48 26 244,47 28 326,39
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 131 012,62 128 028,72 130 332,37
31 31/II/M GNIEWSKA 17 16 964,18 9 604,46 4 748,72

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 69 147,08 67 420,80 70 283,09
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 39 296,28 29 781,58 28 877,44
POŁUDNIOWA 2 88 613,38 79 485,95 81 595,14
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 21 414,51 15 291,42 15 997,84
CHYLOŃSKA 201 35 282,66 13 407,91 13 342,66
KCYŃSKA 4 12 336,48 7 013,51 5 427,15
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 30 828,70 28 080,39 29 587,59
CHYLOŃSKA 209 22 512,23 19 968,73 21 144,66
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 7 868,38 7 286,35 6 066,10
CHYLOŃSKA 213 17 705,04 13 373,57 12 213,05
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 30 894,34 21 732,08 30 985,66
7 7/III/M JANOWSKA 3 67 668,85 60 480,50 55 292,51
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 38 707,38 42 690,32 44 018,78
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 2 455,35 3 345,13 2 189,86
CHYLOŃSKA 265 59 931,63 59 244,20 56 945,76
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 15 317,24 13 083,60 13 035,05
CHYLOŃSKA 283 87 557,78 85 189,23 86 073,26
CHYLOŃSKA 285 16 572,55 16 492,04 16 433,91
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 5 823,54 1 646,01 2 753,01
CHYLOŃSKA 291 3 682,85 1 773,85 1 796,32
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 18 890,47 17 081,37 18 924,97
CHYLOŃSKA 299 6 418,95 3 702,40 4 696,23
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 11 951,46 9 639,42 7 799,80
14 14/III/M KCYŃSKA 3 93 751,91 88 357,62 81 083,36
15 15/III/M KCYŃSKA 5 62 205,74 62 595,54 60 878,85
KCYŃSKA 7 53 541,44 46 148,36 43 279,40
KCYŃSKA 7A 33 634,54 28 520,31 27 268,97
MORSKA 214 18 637,06 15 941,25 17 145,17
16 16/III/M KCYŃSKA 6 50 673,08 46 980,00 49 564,06
KCYŃSKA 8 12 405,59 9 812,18 10 950,40
KCYŃSKA 10 85 352,46 86 306,47 88 226,77
17 17/III/M MORSKA 218A 2 789,61 3 236,90 2 580,89
MORSKA 218B 4 946,13 7 188,94 6 869,35
18 18/III/M MORSKA 220 41 673,27 48 857,25 46 275,03
MORSKA 222 12 149,73 11 718,48 9 406,14
MORSKA 224 52 220,53 48 399,11 49 225,68
19 19/III/M KCYŃSKA 12 31 522,63 34 375,97 36 856,82
KCYŃSKA 14 37 193,33 36 585,00 39 874,35
KCYŃSKA 16 38 131,43 34 869,51 36 061,69
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 104 590,13 107 471,41 111 791,99
ZBOŻOWA 7 27 436,25 25 999,54 26 987,59
ZBOŻOWA 13 80 032,91 59 606,73 57 088,60
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 22 928,92 16 131,01 16 049,74
ZBOŻOWA 4 9 340,19 4 156,54 7 510,29
ZBOŻOWA 6 42 033,73 37 117,40 31 599,66
22 22/III/M OWSIANA 7 28 619,44 25 918,54 24 786,04
OWSIANA 9 42 356,98 49 696,71 47 142,33
OWSIANA 15 121 462,32 123 563,94 122 871,11
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 860,90 194,01 396,33

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE