SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2019-01-02
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
 ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.11.2018 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 7 806,50 5 617,32 5 326,74
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 683,02 1 309,15 2 076,24
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 23 714,32 23 259,74 22 635,64
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 19 814,23 20 166,26 21 570,68
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 4 397,98 3 749,04 3 139,07
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 1 874,80 2 191,61 1 022,19
7 7/I/M KOPERNIKA 1 6 344,05 6 672,12 7 315,39
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 1 193,01 1 065,14 125,92
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 740,50 1 894,19 2 580,39
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 2 970,73 6 690,46 3 887,66
11 11/I/M FALISTA 5 6 262,49 6 851,46 8 602,23
12 12/I/M MORSKA 69-71 10 998,20 11 529,25 14 374,85
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 1 077,13 22,97 1 941,86
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 0,00 0,00 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 0,00 0,00 28,91
16 16/I/M OKRZEI 2 59 318,61 61 664,23 63 746,24
OKRZEI 4 5 142,46 6 435,48 6 428,79
17 17/I/M OKRZEI 7-9 15 117,50 15 277,52 16 746,21
OKRZEI 11-17 37 612,66 37 096,57 38 434,99
18 18/I/M MORSKA 123-125 8 104,63 9 758,04 11 533,86
19 19/I/M DRESZERA 20 161 528,58 161 308,37 165 372,02
DRESZERA 22 3 533,54 4 842,38 4 355,03
20 20/I/M DRESZERA 24 12 274,93 13 296,89 12 329,20
DRESZERA 26 8 140,64 9 761,84 8 833,93
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 8 130,25 9 116,67 9 802,55
KORDECKIEGO 8 19 614,42 19 394,05 20 159,08
KORDECKIEGO 10 2 436,93 3 023,21 6 549,61
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  10 116,80 7 764,75 4 881,46
KORDECKIEGO 14 27 867,58 28 685,25 29 109,60
23 23/I/M RAMUŁTA 38 10 378,76 10 642,92 12 810,01
24 24/I/M MORSKA 197-205 14 667,49 14 682,12 20 476,02
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 62 962,59 54 927,63 62 153,90
26 26/I/M LUBAWSKA 3 66 189,66 58 608,02 61 060,42
27 27/I/M LUBAWSKA 5 35 121,06 35 024,52 34 954,32
LUBAWSKA 8 20 995,28 23 654,53 25 911,43
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 4 970,79 7 326,00 8 083,00
CHYLOŃSKA 11 19 341,53 20 372,18 27 419,94
LUBAWSKA 1 82 903,67 85 232,17 90 236,95
29 29/I/M LUBAWSKA 10 21 143,98 24 336,29 28 194,30
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 87 004,19 89 882,62 98 487,48
MŁYŃSKA 3 32 996,59 33 692,85 36 620,29
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 25 100,97 26 468,56 33 611,06
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 87 050,04 86 671,21 84 078,92
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 23 558,65 26 025,21 32 696,31
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 16 929,37 17 163,05 20 196,09
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 5 947,72 7 174,96 7 641,94
WEJHEROWSKA 11-17 24 828,00 25 600,67 28 685,83
WIEJSKA 22-28 7 298,72 6 208,44 11 067,33
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 6 371,78 7 333,95 8 728,28
STAROGARDZKA 13 37 250,78 43 503,48 42 956,75
STAROGARDZKA 15 23 881,87 28 382,64 31 183,65
WEJHEROWSKA 35-41 2 755,30 3 649,55 3 598,07
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 52 603,86 50 335,57 54 035,81
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 21 054,39 20 116,78 25 225,83
CHYLOŃSKA 80 45 615,05 46 666,24 49 946,45
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 3 350,88 6 762,25 8 615,19
CHYLOŃSKA 90-92 83 069,76 84 140,88 87 799,14
40 40/I/M LUBAWSKA 11 4 280,26 4 880,71 7 139,48
41 41/I/M LUBAWSKA 12 2 082,69 2 907,88 4 847,93
42 42/I/M LUBAWSKA 13 23 870,74 25 679,63 24 514,04

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
 ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2018 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 43 545,10 46 346,64 51 664,37
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 1 503,16 1 417,26 1 835,61
CHYLOŃSKA 113 5 783,08 1 024,56 4 829,63
CHYLOŃSKA 115 2 485,63 3 358,20 2 760,32
CHYLOŃSKA 117 61 294,29 60 367,77 63 305,70
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 3 456,92 2 045,88 3 182,50
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 871,28 2 101,86 4 672,60
STAROGARDZKA 10 2 330,01 2 420,51 2 931,00
STAROGARDZKA 12 19 305,57 21 299,71 22 996,79
WEJHEROWSKA 49 13 766,07 15 357,20 19 558,34
WEJHEROWSKA 51 55 711,56 55 842,91 54 515,06
5 5/II/M GNIEWSKA 5 29 137,41 11 113,96 13 028,88
GNIEWSKA 7 24 998,87 24 015,77 24 191,01
GNIEWSKA 9 33 933,22 30 721,69 29 959,38
GNIEWSKA 11 47 119,53 48 544,49 47 500,07
6 6/II/M GNIEWSKA 15 3 729,87 4 865,32 7 814,73
7 7/II/M GNIEWSKA 16 6 312,18 6 934,30 9 944,86
8 8/II/M GNIEWSKA 30 7 382,89 4 526,16 4 217,04
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 18 643,50 19 268,55 29 977,21
10 10/II/M MORSKA 291 20 815,35 18 897,42 27 723,39
11 11/II/M MORSKA 293 13 808,54 13 941,61 18 876,65
ROZEWSKA 10 71 112,06 72 905,81 72 370,94
12 12/II/M MORSKA 299 25 243,83 24 729,18 27 027,08
ROZEWSKA 16 23 065,67 21 529,04 21 729,22
13 13/II/M MORSKA 301 51 917,09 54 272,11 60 998,14
ROZEWSKA 22 35 406,44 32 241,76 37 629,35
14 14/II/M MORSKA 303 2 267,30 3 476,68 4 912,41
ROZEWSKA 30 21 160,55 21 321,02 23 354,82
15 15/II/M MORSKA 305  25 105,90 24 485,92 23 740,36
ROZEWSKA 34 76 670,96 76 108,60 71 292,83
16 16/II/M HELSKA 9 9 008,63 8 790,15 11 098,41
HELSKA 11 2 720,94 5 079,62 9 621,49
17 17/II/M HELSKA 13-19 22 301,42 24 783,85 24 594,35
18 18/II/M HELSKA 22-28 27 074,01 29 296,31 29 235,25
KARTUSKA 45-59 36 514,70 38 497,67 38 285,54
19 19/II/M HELSKA 27-33 40 903,18 39 466,05 42 578,29
20 20/II/M KARTUSKA 39 41 160,70 43 780,53 48 494,98
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 40 110,61 47 698,88 41 554,64
22 22/II/M KARTUSKA 46 25 397,17 26 033,36 18 892,83
KARTUSKA 46A 53 629,27 52 991,11 52 330,57
KARTUSKA 48-50 4 022,15 5 304,66 4 076,19
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 30 118,73 31 179,89 36 967,82
KARTUSKA 56-58 4 848,85 5 107,43 7 673,28
24 24/II/M KARTUSKA 65 4 380,46 4 486,73 4 304,20
25 25/II/M ROZEWSKA 7 18 971,44 18 858,01 20 141,56
SWARZEWSKA 22 15 241,57 10 071,72 15 631,73
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 36 162,57 35 540,10 37 104,53
SWARZEWSKA 50 37 448,63 37 958,59 39 024,38
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 14 483,81 15 276,46 18 674,20
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 116 904,15 119 402,30 119 771,21
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 26 244,47 28 326,39 31 528,18
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 128 028,72 130 332,37 132 922,22
31 31/II/M GNIEWSKA 17 9 604,46 4 748,72 10 606,03

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.08.2018 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.11.2018 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 67 420,80 70 283,09 72 861,05
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 29 781,58 28 877,44 27 753,79
POŁUDNIOWA 2 79 485,95 81 595,14 69 866,70
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 15 291,42 15 997,84 9 692,13
CHYLOŃSKA 201 13 407,91 13 342,66 15 125,31
KCYŃSKA 4 7 013,51 5 427,15 2 817,48
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 28 080,39 29 587,59 32 170,70
CHYLOŃSKA 209 19 968,73 21 144,66 21 627,52
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 7 286,35 6 066,10 5 902,17
CHYLOŃSKA 213 13 373,57 12 213,05 12 919,80
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 21 732,08 30 985,66 35 663,04
7 7/III/M JANOWSKA 3 60 480,50 55 292,51 64 335,11
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 42 690,32 44 018,78 40 821,18
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 3 345,13 2 189,86 4 436,70
CHYLOŃSKA 265 59 244,20 56 945,76 58 868,46
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 13 083,60 13 035,05 12 655,52
CHYLOŃSKA 283 85 189,23 86 073,26 91 345,55
CHYLOŃSKA 285 16 492,04 16 433,91 20 531,87
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 1 646,01 2 753,01 5 844,30
CHYLOŃSKA 291 1 773,85 1 796,32 4 264,40
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 17 081,37 18 924,97 22 138,84
CHYLOŃSKA 299 3 702,40 4 696,23 5 506,38
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 9 639,42 7 799,80 8 127,19
14 14/III/M KCYŃSKA 3 88 357,62 81 083,36 87 434,09
15 15/III/M KCYŃSKA 5 62 595,54 60 878,85 58 412,96
KCYŃSKA 7 46 148,36 43 279,40 47 584,94
KCYŃSKA 7A 28 520,31 27 268,97 31 117,12
MORSKA 214 15 941,25 17 145,17 19 255,57
16 16/III/M KCYŃSKA 6 46 980,00 49 564,06 45 848,82
KCYŃSKA 8 9 812,18 10 950,40 13 536,33
KCYŃSKA 10 86 306,47 88 226,77 95 660,42
17 17/III/M MORSKA 218A 3 236,90 2 580,89 4 000,64
MORSKA 218B 7 188,94 6 869,35 11 934,69
18 18/III/M MORSKA 220 48 857,25 46 275,03 41 898,35
MORSKA 222 11 718,48 9 406,14 9 147,50
MORSKA 224 48 399,11 49 225,68 51 273,18
19 19/III/M KCYŃSKA 12 34 375,97 36 856,82 43 531,32
KCYŃSKA 14 36 585,00 39 874,35 40 684,70
KCYŃSKA 16 34 869,51 36 061,69 36 084,91
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 107 471,41 111 791,99 109 238,59
ZBOŻOWA 7 25 999,54 26 987,59 25 732,23
ZBOŻOWA 13 59 606,73 57 088,60 63 899,74
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 16 131,01 16 049,74 16 261,05
ZBOŻOWA 4 4 156,54 7 510,29 9 232,38
ZBOŻOWA 6 37 117,40 31 599,66 42 179,78
22 22/III/M OWSIANA 7 25 918,54 24 786,04 36 682,16
OWSIANA 9 49 696,71 47 142,33 57 759,45
OWSIANA 15 123 563,94 122 871,11 128 396,10
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 194,01 396,33 259,76

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE