SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2019-08-05
Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi:                                                    
 

Administracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.  

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
1 1/I/M LEGIONÓW 44-50 2 908,22 3 180,13 3 159,59
2 2/I/M UJEJSKIEGO 27 1 416,93 1 268,19 2 070,83
3 3/I/M UJEJSKIEGO 29-35 25 793,12 26 541,24 27 294,67
4 4/I/M ORZESZKOWEJ 2-10A 20 484,86 20 613,91 21 595,99
5 5/I/M ORZESZKOWEJ 14 5 667,12 5 558,37 4 301,48
6 6/I/M ORZESZKOWEJ 18-20 1 780,94 2 548,63 2 081,18
7 7/I/M KOPERNIKA 1 8 050,83 8 282,33 8 742,35
8 8/I/M ŻOŁNIERZY I ARMII WP 4 2 555,04 2 831,79 794,52
9 9/I/M WARSZAWSKA 38 6 063,62 8 427,41 2 972,67
10 10/I/M KOŁŁĄTAJA 43-47 2 037,35 1 529,48 1 064,27
11 11/I/M FALISTA 5 6 474,11 5 923,54 5 738,92
12 12/I/M MORSKA 69-71 16 477,99 16 659,90 15 463,47
13 13/I/M BENIOWSKIEGO 30 3 204,90 1 979,49 1 066,17
14 14/I/M BENIOWSKIEGO 31 1,62 0,00 0,00
15 15/I/M KOMANDORSKA 29A 61,18 8,85 56,18
16 16/I/M OKRZEI 2 62 373,21 61 286,65 58 608,48
OKRZEI 4 8 394,93 7 807,27 6 556,61
17 17/I/M OKRZEI 7-9 19 018,44 19 727,77 19 699,81
OKRZEI 11-17 43 269,22 41 480,05 37 624,44
18 18/I/M MORSKA 123-125 15 105,18 14 464,40 11 604,84
19 19/I/M DRESZERA 20 169 373,22 164 030,94 146 503,46
DRESZERA 22 6 560,86 7 173,79 4 668,92
20 20/I/M DRESZERA 24 15 091,81 14 902,61 14 032,94
DRESZERA 26 10 946,76 13 378,90 5 641,19
21 21/I/M KORDECKIEGO 6 10 518,19 12 323,32 7 295,88
KORDECKIEGO 8 19 649,79 19 532,22 19 119,11
KORDECKIEGO 10 6 122,24 7 182,70 5 827,17
22 22/I/M KORDECKIEGO 12  8 316,29 8 779,52 6 545,40
KORDECKIEGO 14 33 837,78 33 870,99 32 632,51
23 23/I/M RAMUŁTA 38 12 654,57 15 789,75 15 268,39
24 24/I/M MORSKA 197-205 24 102,49 27 558,73 20 274,87
25 25/I/M ZAMENHOFA 3 62 771,98 61 999,75 60 003,34
26 26/I/M LUBAWSKA 3 70 855,26 71 761,63 70 925,87
27 27/I/M LUBAWSKA 5 44 240,75 45 593,03 33 921,05
LUBAWSKA 8 23 870,68 25 793,72 21 161,15
28 28/I/M CHYLOŃSKA 7 8 557,47 10 965,81 10 036,92
CHYLOŃSKA 11 24 647,03 25 197,06 23 452,27
LUBAWSKA 1 97 373,44 99 716,18 96 966,99
29 29/I/M LUBAWSKA 10 25 918,00 28 139,75 25 688,39
30 30/I/M CHYLOŃSKA 36 106 534,70 110 294,64 103 559,95
MŁYŃSKA 3 41 769,89 45 828,02 37 726,76
31 31/I/M MŁYŃSKA 11 40 179,55 42 703,66 34 960,05
32 32/I/M MŁYŃSKA 25 76 946,88 51 108,02 51 014,61
33 33/I/M CHYLOŃSKA 51 31 116,14 32 524,91 27 153,80
34 34/I/M GNIEWSKA 2-8 15 629,35 12 544,71 10 448,54
35 35/I/M WEJHEROWSKA 3-9 9 334,28 10 306,53 9 183,10
WEJHEROWSKA 11-17 30 033,45 31 761,64 20 746,68
WIEJSKA 22-28 13 135,42 15 628,83 11 702,41
36 36/I/M STAROGARDZKA 9 7 473,68 6 803,28 5 043,65
STAROGARDZKA 13 43 367,32 43 401,66 41 240,06
STAROGARDZKA 15 34 926,07 36 746,29 27 319,16
WEJHEROWSKA 35-41 4 594,00 5 892,40 1 952,54
37 37/I/M WEJHEROWSKA 36-42 57 971,16 60 658,53 62 676,59
38 38/I/M CHYLOŃSKA 74 29 161,95 26 961,65 24 160,23
CHYLOŃSKA 80 48 938,79 50 366,52 46 482,39
39 39/I/M CHYLOŃSKA 84-86 10 263,65 8 627,62 5 105,25
CHYLOŃSKA 90-92 90 889,92 90 489,59 87 945,55
40 40/I/M LUBAWSKA 11 7 921,80 9 727,69 7 874,38
41 41/I/M LUBAWSKA 12 5 965,55 6 494,95 3 979,44
42 42/I/M LUBAWSKA 13 28 163,90 26 932,29 23 589,97

Administracja Osiedla Chylonia

LP. NUMER
NIERUCHOMOŚCI
ADRES ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
1 1/II/M CHYLOŃSKA 95-109 55 806,44 58 607,44 52 667,09
2 2/II/M CHYLOŃSKA 111 3 735,03 2 363,45 1 611,06
CHYLOŃSKA 113 3 964,06 5 106,23 3 744,81
CHYLOŃSKA 115 3 719,59 830,81 1 436,31
CHYLOŃSKA 117 45 704,50 46 356,58 43 444,30
3 3/II/M WEJHEROWSKA 50 993,18 1 482,32 2 029,94
4 4/II/M STAROGARDZKA 8 5 677,51 4 673,99 2 066,00
STAROGARDZKA 10 6 318,50 6 862,07 2 871,66
STAROGARDZKA 12 25 797,72 26 814,39 26 981,02
WEJHEROWSKA 49 19 239,82 20 678,14 16 689,55
WEJHEROWSKA 51 58 602,52 56 203,22 50 643,76
5 5/II/M GNIEWSKA 5 14 352,54 11 236,97 11 443,15
GNIEWSKA 7 24 973,56 26 616,95 24 444,39
GNIEWSKA 9 5 649,34 5 218,36 4 707,54
GNIEWSKA 11 49 403,11 52 323,77 48 809,54
6 6/II/M GNIEWSKA 15 10 345,34 11 660,90 6 958,18
7 7/II/M GNIEWSKA 16 10 408,27 10 467,23 6 379,23
8 8/II/M GNIEWSKA 30 5 585,43 6 329,12 4 896,70
9 9/II/M SWARZEWSKA 2 11 366,23 13 951,84 7 791,30
10 10/II/M MORSKA 291 24 613,56 22 356,87 18 940,50
11 11/II/M MORSKA 293 17 818,00 18 198,77 13 068,32
ROZEWSKA 10 74 462,12 75 814,57 72 809,03
12 12/II/M MORSKA 299 23 619,54 25 757,11 22 988,49
ROZEWSKA 16 10 583,22 12 023,28 10 752,84
13 13/II/M MORSKA 301 58 377,24 58 852,58 58 336,04
ROZEWSKA 22 42 621,90 41 126,35 40 115,23
14 14/II/M MORSKA 303 1 820,82 5 154,88 3 134,50
ROZEWSKA 30 29 375,24 29 685,58 30 824,60
15 15/II/M MORSKA 305  22 810,89 24 372,52 24 716,13
ROZEWSKA 34 72 934,88 77 981,32 72 695,82
16 16/II/M HELSKA 9 9 208,09 13 086,78 11 863,35
HELSKA 11 12 919,44 13 912,59 11 220,63
17 17/II/M HELSKA 13-19 23 906,70 24 412,62 21 656,15
18 18/II/M HELSKA 22-28 31 220,73 33 356,96 27 925,47
KARTUSKA 45-59 41 427,54 46 820,93 40 395,27
19 19/II/M HELSKA 27-33 43 493,58 46 106,70 44 143,55
20 20/II/M KARTUSKA 39 49 630,70 41 577,84 29 288,86
21 21/II/M KARTUSKA 30-44 50 552,88 47 341,91 44 303,00
22 22/II/M KARTUSKA 46 17 888,80 19 794,22 17 498,60
KARTUSKA 46A 49 139,52 49 800,90 2 678,59
KARTUSKA 48-50 5 935,43 4 518,05 1 796,35
23 23/II/M KARTUSKA 52-54 41 985,89 43 801,31 30 791,80
KARTUSKA 56-58 8 327,09 10 683,71 3 202,95
24 24/II/M KARTUSKA 65 1 557,19 2 799,78 1 181,19
25 25/II/M ROZEWSKA 7 20 233,80 17 205,85 12 555,30
SWARZEWSKA 22 5 539,91 4 948,54 2 332,89
26 26/II/M SWARZEWSKA 48 38 804,81 39 205,92 34 722,96
SWARZEWSKA 50 41 307,64 41 328,05 36 286,47
27 27/II/M SWARZEWSKA 52 20 207,83 21 257,44 21 055,80
28 28/II/M SWARZEWSKA 56 106 001,36 103 361,17 92 629,39
29 29/II/M SWARZEWSKA 58 41 304,19 42 495,90 38 716,72
30 30/II/M SWARZEWSKA 56A 135 482,13 138 216,32 136 959,54
31 31/II/M GNIEWSKA 17 13 198,84 16 526,77 10 786,22

Administracja Osiedla Cisowa

LP. NUMER
 NIERUCHOMOŚCI
ADRES  ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 31.03.2019 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.04.2019 r.
 ZADŁUŻENIE
NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
1 1/III/M POŁUDNIOWA 4 71 688,27 72 000,37 70 631,02
2 2/III/M CHYLOŃSKA 177 38 907,87 37 992,71 33 073,16
POŁUDNIOWA 2 66 821,33 68 761,24 64 798,74
3 3/III/M CHYLOŃSKA 199 16 221,78 13 468,00 13 952,75
CHYLOŃSKA 201 23 523,22 23 690,15 20 516,58
KCYŃSKA 4 5 835,68 5 287,22 4 022,46
4 4/III/M CHYLOŃSKA 203 34 324,72 35 782,79 33 993,25
CHYLOŃSKA 209 24 978,55 26 903,98 22 802,89
5 5/III/M CHYLOŃSKA 211 8 374,08 7 565,92 3 842,33
CHYLOŃSKA 213 8 326,22 8 894,74 3 300,84
6 6/III/M CHYLOŃSKA 249 41 951,44 39 627,68 30 516,85
7 7/III/M JANOWSKA 3 62 769,59 68 713,36 50 922,06
8 8/III/M CHYLOŃSKA 255 39 606,23 41 374,41 34 692,28
9 9/III/M CHYLOŃSKA 261 2 709,91 3 455,64 1 751,58
CHYLOŃSKA 265 60 420,21 62 587,07 70 168,70
10 10/III/M CHYLOŃSKA 279 9 223,02 9 253,85 10 303,59
CHYLOŃSKA 283 103 149,43 107 428,52 100 625,94
CHYLOŃSKA 285 20 358,24 21 717,16 19 507,50
11 11/III/M CHYLOŃSKA 289 7 199,82 9 227,40 6 665,24
CHYLOŃSKA 291 4 303,27 5 047,83 2 991,69
12 12/III/M CHYLOŃSKA 295 17 361,65 18 361,15 16 392,09
CHYLOŃSKA 299 4 740,22 6 057,62 3 514,87
13 13/III/M CHYLOŃSKA 262 12 491,76 12 818,85 6 948,12
14 14/III/M KCYŃSKA 3 92 490,13 95 154,07 77 077,52
15 15/III/M KCYŃSKA 5 58 900,57 59 599,62 58 419,43
KCYŃSKA 7 49 574,83 51 291,45 49 220,15
KCYŃSKA 7A 31 704,37 35 352,58 32 316,15
MORSKA 214 22 192,36 23 907,31 21 317,69
16 16/III/M KCYŃSKA 6 44 867,06 48 830,83 43 737,42
KCYŃSKA 8 12 910,38 11 944,17 15 556,05
KCYŃSKA 10 93 609,10 94 895,49 82 036,11
17 17/III/M MORSKA 218A 1 932,19 2 087,01 4 192,69
MORSKA 218B 4 788,98 8 185,66 6 966,82
18 18/III/M MORSKA 220 44 294,89 48 093,97 46 262,80
MORSKA 222 12 966,76 13 855,84 8 780,78
MORSKA 224 56 970,28 59 465,69 55 418,25
19 19/III/M KCYŃSKA 12 41 196,85 40 608,11 38 582,73
KCYŃSKA 14 41 732,90 39 998,18 36 174,81
KCYŃSKA 16 39 110,08 38 660,52 33 084,27
20 20/III/M ZBOŻOWA 5 65 047,31 65 166,04 70 505,40
ZBOŻOWA 7 25 944,74 30 568,37 27 126,30
ZBOŻOWA 13 58 840,20 65 191,46 53 357,70
21 21/III/M ZBOŻOWA 2 11 423,31 11 185,20 6 421,86
ZBOŻOWA 4 12 708,01 13 475,75 11 077,15
ZBOŻOWA 6 37 963,01 40 868,18 38 943,09
22 22/III/M OWSIANA 7 37 380,24 35 946,85 23 860,34
OWSIANA 9 66 218,82 68 622,78 56 040,15
OWSIANA 15 132 268,43 135 714,42 126 163,69
23 23/III/M CHYLOŃSKA 267 2 661,75 3 308,39 1 697,99

Administracja Osiedla Pustki Cisowskie


Nieruchomość Gniewska 21

 

POZOSTAŁE INFORMACJE