SPÓŁDZIELNIA   O nas
Strona główna   >   Spółdzielnia   >   O nas
 

Aktualnie zasoby GSM liczą 291 budynków, z czego 221 stanowią budynki mieszkalne, mieszczące blisko 12,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 571 tys. m2, w których zamieszkuje około 30 tys. osób.
Budynki - 53 wieżowce i 168 niskich.
Lokale użytkowe o łącznej powierzchni ponad 42 tys. m2, w których mieści się blisko 200 sklepów i innych lokali usługowych. 

Podział administracyjny:

  1. Administracja Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana: ul. Chylońska 58a,  81-041 Gdynia
  2. Administracja Osiedla Chylonia: ul. Rozewska 1,  81-055 Gdynia
  3. Administracja Osiedla Cisowa: ul. Chylońska 191,  81-007 Gdynia
  4. Administracja Osiedla Pustki Cisowskie: ul. Jastrzębia 9,  81-077 Gdynia
  5. Zespół ds. administrowania budynkiem Gniewska 21: ul. Gniewska 21,  81-047 Gdynia

Organy Spółdzielni:

Walne Zgromadzenie (podzielone na 4 części)
Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
4 Rady Osiedli
4 Zebrania Osiedlowe Członków Spółdzielni 


Zarząd GSM:

Leszek Jaskuła – Prezes
Urszula Tonderys – Wiceprezes
Maria Maślak – Wiceprezes

Adres:

ul. Helska 8
81-056 Gdynia
tel. 58 623-13-98; 58 623-14-61; 58 623-10-98
fax. 58 623-34-78
NIP: 586-000-83-92
e-mail: spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00 


Rada Nadzorcza kadencji 2022
– 2025

Mosakowski Zdzisław - Przewodniczący
Śliwińska Mirosława - Zastępca Przewodniczącego

Cheliński Stanisław

Dubiel Stefania - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Durzyński Mikołaj - Przewodniczący Komisji Technicznej
Górski Ryszard
Gros Mirosław  
Kolubiński Janusz
Landsberg Izabela
Meller Ryszard - Sekretarz RN
Pacer Krystyna - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Mieszkaniowej
Rybicka Elżbieta
Rzepkowski Stanisław
Szewczak Urszula  
Szulc Grażyna
Świerszcz Wiesław  
Tomes Marzena  
Wantoch-Rekowski StanisławAdministracja Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana

ul. Chylońska 58a
81-041 Gdynia
tel. 58 623-45-20
e-mail: grabowek@gdynskasm.pl 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00 


Karolina Szarwińska – Zastępca Kierownika. 

Rada Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana

Borkowski Krzysztof - Przewodniczący  
Semak Julian - Zastępca Przewodniczącego
Bukiewicz Wanda  
Górska Romualda  
Gruchała Mariola  
Kawczyńska Joanna  
Misiak Albina  
Robak Monika
 
Szymańska Anna  
Wasilewski Marian  

 

Administracja Osiedla Chylonia

ul. Rozewska 1
81-055 Gdynia
tel. 58 623-03-41
e-mail: chylonia@gdynskasm.pl 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00

Sylwester Pałubicki  – Pełnomocnik Zarządu ds. kierowania Administracją Osiedla Chylonia.
Grażyna Lange - Zastępca Kierownika.

Rada Osiedla Chylonia:

Suchodolska Urszula - Przewodnicząca

Matuszewska Danuta - Zastępca Przewodniczącej

 

Błank Stanisław  
Domański Witold  
Górska Czesława  
Izdebska Dobrosława  
Serafin Marian  
Spaleniak Róża  
Szkudlarek Marian
 
Wójcik Inga  

 

Administracja Osiedla Cisowa

ul. Chylońska 191
81-007 Gdynia
tel. 58 623-66-21
e-mail: cisowa@gdynskasm.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00

Beata Sanocka-Wasilewska – Kierownik Administracji Osiedla Cisowa.


Rada Osiedla Cisowa:

Walukiewicz Krystyna - Przewodnicząca
Różycka Renata - Zastępca Przewodniczącej
Bochomulska Bożena
Gierszewska Jadwiga  
Kreft Marian
Mandzielewska Barbara  
Okroj Henryk
Opatowicz Jerzy
Różyński Paweł
Walkusz ZygmuntAdministracja Osiedla Pustki Cisowskie

ul. Jastrzębia 9
81-077 Gdynia
tel.: 58 623-88-05
e-mail: pustki@gdynskasm.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.00 – 18.00
Wtorek – Czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00

Leszek Pilorz - Pełnomocnik Zarządu ds. kierowania Administracją Osiedla Pustki Cisowskie.
Ewa Małachowska – Zastępca Kierownika.

Rada Osiedla Pustki Cisowskie:

Undziłło Alicja – Przewodnicząca  
Muszyński Henryk – Zastępca Przewodniczącego
Cichocki Zdzisław
Kamińska Anna  
Okuniewski Bogdan
Ratajczak Gabriela  Zespół ds.  Administrowania budynkiem Gniewska 21

 

ul. Gniewska 21
81-047 Gdynia
tel.: 58 627-90-00
e-mail: administracja@dtchylonia.pl
www.dtchylonia.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: 7.00 – 20.00
Sobota: 8.00 – 16.00

Katarzyna Zakens – Kierownik zespołu ds. administrowania budynkiem Gniewska 21.