OGŁOSZENIA   Reklama na stronie internetowej
 
2020-06-08

Zapraszamy do skorzystania z oferty reklamowej na stronie internetowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunki ogólne:

  • treść reklamy każdorazowo zatwierdza Zarząd Spółdzielni (treść nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami),
  • za treść ogłoszenia właściciel strony nie odpowiada,
  • treść reklamy przygotowuje zamawiający w formatach: JPG, TIFF, PDF, CDR, PSD,
  • Jakość przygotowanych plików: rozdzielczość 72 DPI lub większa,
  • publikacja reklamy następuje od dnia podanego przez Zleceniodawcę na Zleceniu, po potwierdzeniu dokonania wpłaty na konto Spółdzielni.
  • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy dalszej publikacji reklamy bez podania przyczyny, bez  ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu
Osoba do kontaktu: Łukasz Czech, redakcja@gdynskasm.pl tel. 58 624 36 94 lub 695 377 077.
 
Cennik publikacji reklam na stronie internetowej – pobierz cennik

Zlecenie na publikację reklamy na stronie internetowej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – pobierz zlecenie

CZYTAJ WIĘCEJ