SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2016-12-20
Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.

W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2015 r. do 31.10.2016, wynoszący -0,2040% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM na poziomie kwot z roku 2014,  zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie Zarząd GSM wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wymianę stolarki w I kwartale tego roku, w wysokości 25% kwoty przeznaczonej na ten cel.
 

Lp.

Typ okna Ryczałt w zł
1. O26/O27 167,45
2. O30/O31 202,60
3. O32/O33 303,81
4. O34/O35 334,89
5. O36/O37 416,94
6. O38/O39 519,01
7. OB5/OB6 259,52
8. OB7/OB8 264,55
9. OB14 458,78
10. Stolarka nietypowa za 1m2 147,34
11. Stolarka alum. r-u 371,42
12. Stolarka alum. uchylna 293,36

POZOSTAŁE INFORMACJE