SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2024-02-12
Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.

W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2022 r. do 31.10.2023 r., wynoszący 6,1303% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie Zarząd GSM wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wymianę stolarki w I kwartale tego roku, w wysokości 25% kwoty przeznaczonej na ten cel.
 

Lp.

Typ okna Ryczałt w zł
1. O26/O27 245,93
2. O30/O31 300,90
3. O32/O33 447,05
4. O34/O35 492,79
5. O36/O37 613,53
6. O38/O39 763,72
7. OB5/OB6 381,89
8. OB7/OB8 389,28
9. OB14 675,09
10. Stolarka nietypowa za 1m2 216,82
11. Stolarka alum. r-u 546,55
12. Stolarka alum. uchylna 431,68

POZOSTAŁE INFORMACJE