SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2021-01-21
Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.

W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r., wynoszący 3,0323% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie Zarząd GSM wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wymianę stolarki w I kwartale tego roku, w wysokości 25% kwoty przeznaczonej na ten cel.
 

Lp.

Typ okna Ryczałt w zł
1. O26/O27 183,71
2. O30/O31 224,79
3. O32/O33 333,97
4. O34/O35 368,14
5. O36/O37 458,34
6. O38/O39 570,54
7. OB5/OB6 285,29
8. OB7/OB8 290,81
9. OB14 504,32
10. Stolarka nietypowa za 1m2 161,97
11. Stolarka alum. r-u 408,30
12. Stolarka alum. uchylna 322,49

 

POZOSTAŁE INFORMACJE