SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2019-01-22
Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.

W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2017 r. do 31.10.2018, wynoszący 1,9132% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie Zarząd GSM wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wymianę stolarki w I kwartale tego roku, w wysokości 25% kwoty przeznaczonej na ten cel.
 

Lp.

Typ okna Ryczałt w zł
1. O26/O27 174,26
2. O30/O31 211,27
3. O32/O33 316,80
4. O34/O35 349,20
5. O36/O37 434,77
6. O38/O39 541,20
7. OB5/OB6 270,62
8. OB7/OB8 275,86
9. OB14 478,39
10. Stolarka nietypowa za 1m2 153,64
11. Stolarka alum. r-u 387,30
12. Stolarka alum. uchylna 305,91

 

POZOSTAŁE INFORMACJE