SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2023-01-30
Ekwiwalent za wymianę stolarki okiennej.

W oparciu o „Zasady napraw i wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach GSM", pkt 4, oraz wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r., wynoszący 17,9879% (według internetowej witryny Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl – tabela „miesięczne wskaźniki cen i usług konsumpcyjnych”) Zarząd GSM zatwierdził wysokości ekwiwalentów wypłacanych za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie przez lokatorów w zasobach GSM zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie Zarząd GSM wyraził zgodę na uruchomienie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wymianę stolarki w I kwartale tego roku, w wysokości 25% kwoty przeznaczonej na ten cel.
 

Lp.

Typ okna Ryczałt w zł
1. O26/O27 231,72
2. O30/O31 283,52
3. O32/O33 421,23
4. O34/O35 464,33
5. O36/O37 578,09
6. O38/O39 719,61
7. OB5/OB6 359,83
8. OB7/OB8 366,79
9. OB14 636,10
10. Stolarka nietypowa za 1m2 204,30
11. Stolarka alum. r-u 514,98
12. Stolarka alum. uchylna 406,75

POZOSTAŁE INFORMACJE