Witamy w GSM

Witamy na naszej stronie internetowej. Znajdziecie na niej Państwo m.in.: relacje z działalności Rady Nadzorczej, Zarządu oraz administracji poszczególnych osiedli. Najważniejsze informacje dotyczące planowanych prac remontowych, zrealizowanych inwestycji, ogłaszanych przetargów oraz istotnych zmian w przepisach ...

CZYTAJ WIĘCEJ

ZOBACZ NAJNOWSZY FILM
Aktualności
2022-09-22

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.15.2022.1262.XIXzm2.ARy z dnia 14.06.2022 r.- zatwierdził zmianę od dnia 16.07.2022 r. Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
    oraz
  • decyzją nr OGD.4210.32.2022.164.XXII.PWi z dnia 18.07.2022 r. – zatwierdził zmianę od dnia 02.08.2022 r. Taryfy dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023 wg taryf j.w. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 3,2 % miesięcznie.

Ponadto, dnia 23.08 2022 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że po raz kolejny wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

2022-05-17

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Pustki Cisowskie informuje, że posiada wolne miejsca postojowe na ogrodzonym i monitorowanym/ przez firmę ochroniarską parkingu przy ul. Borowikowej 1./ Wjazd na parking ułatwia sterowana pilotem brama przesuwna. Osoby zainteresowane dzierżawą miejsca ...

CZYTAJ WIĘCEJ

WIĘCEJ INFORMACJI

ZOBACZ WSZYSTKIE INFORMACJE

 
Dane kontaktowe

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
81-056 Gdynia ul. Helska 8

Adres email: spoldzielnia@gdynskasm.pl
Telefon: 58 623 14 61
Faks: 58 623 34 78