AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2021-07-29

Przy ulicy Czeremchowej na Pustkach Cisowskiej zakończyła się przebudowa byłego budynku po poczcie. Powstały dwa nowe lokale użytkowe dostosowane do dzisiejszych standardów. Cały obiekt zmienił również po dociepleniu elewację. W wyniku postępowania przetargowego w lokalach tych będzie ośrodek fizjoterapeutyczny. W ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-07-26

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny 126 w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-07-01

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 05.07.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny 126 w tygodniu poprzedzającym dyżur RN  - najpóźniej do piątku.

Osoby przybyłe na dyżur RN zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-06-18

Szanowni mieszkańcy Chyloni, Cisowej i Pustek Cisowskich!

W dniach 22 i 23 czerwca 2021 r. w Klubie Osiedlowym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni Chyloni przy ul. Rozewskiej 1 będzie możliwość dokonania spisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego. Punkt spisowy będzie otwarty od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Warto zabrać nie tylko dowód osobisty, ale pamiętać też o PESEL-ach domowników.

Zapraszamy!

Gminne Biuro Spisowe w Gdyni dzięki gościnności GSM.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-06-01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-28

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od miesiąca czerwca 2021 r. wznawia działalność dyżurów Rady Nadzorczej. Osoby chcące przybyć na dyżur RN zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur RN, w tym celu należy kontaktować się z ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-21

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRC.4210.9.6.2021.1262.XVIzm.ARy z dnia 11.05.2021 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. zmiany taryfy wytwórcy ciepła spowoduje wzrost w zakresie opłaty stałej i zmiennej o ok. 3,5 %.

Ponadto, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy określającej nowe stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe.
Informację na temat zmian taryfy OPEC dotyczącej usług przesyłowych, przekażemy Państwu niezwłocznie po jej otrzymaniu.  
 

                                                                      Zarząd
                                                                        Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-06

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 10 maja 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-29

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-20

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-02

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 12 kwietnia 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-03-01

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-25

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 1 marca 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-05

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-01-14

Na 20 posiedzeniu Sejmu w dniu 29 października br. posłowie przyjęli tekst Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach. Za jej przyjęciem opowiedziało się 409 z 411 biorących udział w głosowaniu posłów.

Poniżej podajemy wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich w powyższej sprawie:

TOMASZ ZIELIŃSKI - Prawo i Sprawiedliwość
29 października 1920 r. Sejm przyjął ustawę o spółdzielniach, która w swoich założeniach czerpała z ponad 100 - letniego dorobku polskiego ruchu spółdzielczego „rozwijającego się prężnie w czasach zaborów. Ówczesne młode polskie władze stanęły przed problemem ujednolicenia przepisów prawnych, tak przecież różnych w trzech zaborach. Ustawa o spółdzielniach była odpowiedzią na te problemy. Jej nowoczesne rozwiązania były doceniane także przez ruch spółdzielczy poza granicami Polski. KP PIS popiera podjęcie Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-28

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-03

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 7 grudnia 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-11-03

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2018-2020.


Analiza cen lokali mieszkalnych w obrocie wolnorynkowym na przestrzeni lat 2018 – 2020.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-20Przyczynek do 100-lecia uchwalenia Ustawy o spółdzielniach.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-16

Decyzją rządu od najbliższej soboty, 17 października Gdynia zostanie objęta czerwoną strefą COVID-19. Miasto przygotowuje się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa. Gdyński sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje liczbę zakażeń i łóżek dostępnych w szpitalach. Na zmiany gotowy jest również gdyński ZKM, który m.in. przygotował nadprogramowe pojazdy do obsługi połączeń bisowych.

więcej na stronie: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-13

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-01

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 5 października 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-15

Niedawno informowaliśmy o zmianie od 1 sierpnia br opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

10 września br do Spółdzielni wpłynęła kolejna zmiana opłat.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70. 120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono nową taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe ceny obowiązują od 12 września 2020 r.

Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za m3

Zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r. (Decyzja GD.RET.070/120/D/2018.Ofz dnia 23.04.2018 r.)

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-07

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CISOWA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-03

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  10 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-02

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia 9 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 18:00

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-31

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 7 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola OlgierdaBorchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 17.09.2020 r. do 28.09.2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni, przy ul. Rozewskiej 33 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 17.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.

Dnia 21.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.

Dnia 24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Dnia 28.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 3 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA GRABÓWEK I WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-dotyczace-zasad-kwarantanny-i-izolacji

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-10

Informujemy, że w dniu 17.08.2020 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ