AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2021-11-17

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-25

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-14

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-14

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-09-30

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-09-28

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-07-29

Przy ulicy Czeremchowej na Pustkach Cisowskiej zakończyła się przebudowa byłego budynku po poczcie. Powstały dwa nowe lokale użytkowe dostosowane do dzisiejszych standardów. Cały obiekt zmienił również po dociepleniu elewację. W wyniku postępowania przetargowego w lokalach tych będzie ośrodek fizjoterapeutyczny. W ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-07-26

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny 126 w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-07-01

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 05.07.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 16 wewnętrzny 126 w tygodniu poprzedzającym dyżur RN  - najpóźniej do piątku.

Osoby przybyłe na dyżur RN zobowiązane są do przestrzegania zasad sanitarnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-06-18

Szanowni mieszkańcy Chyloni, Cisowej i Pustek Cisowskich!

W dniach 22 i 23 czerwca 2021 r. w Klubie Osiedlowym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni Chyloni przy ul. Rozewskiej 1 będzie możliwość dokonania spisu w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego. Punkt spisowy będzie otwarty od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Warto zabrać nie tylko dowód osobisty, ale pamiętać też o PESEL-ach domowników.

Zapraszamy!

Gminne Biuro Spisowe w Gdyni dzięki gościnności GSM.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-06-01

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-28

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od miesiąca czerwca 2021 r. wznawia działalność dyżurów Rady Nadzorczej. Osoby chcące przybyć na dyżur RN zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur RN, w tym celu należy kontaktować się z ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-21

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRC.4210.9.6.2021.1262.XVIzm.ARy z dnia 11.05.2021 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. zmiany taryfy wytwórcy ciepła spowoduje wzrost w zakresie opłaty stałej i zmiennej o ok. 3,5 %.

Ponadto, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy określającej nowe stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe.
Informację na temat zmian taryfy OPEC dotyczącej usług przesyłowych, przekażemy Państwu niezwłocznie po jej otrzymaniu.  
 

                                                                      Zarząd
                                                                        Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-06

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 10 maja 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-05-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-29

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-20

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-02

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 12 kwietnia 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-03-01

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-25

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 1 marca 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-05

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-01-14

Na 20 posiedzeniu Sejmu w dniu 29 października br. posłowie przyjęli tekst Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach. Za jej przyjęciem opowiedziało się 409 z 411 biorących udział w głosowaniu posłów.

Poniżej podajemy wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich w powyższej sprawie:

TOMASZ ZIELIŃSKI - Prawo i Sprawiedliwość
29 października 1920 r. Sejm przyjął ustawę o spółdzielniach, która w swoich założeniach czerpała z ponad 100 - letniego dorobku polskiego ruchu spółdzielczego „rozwijającego się prężnie w czasach zaborów. Ówczesne młode polskie władze stanęły przed problemem ujednolicenia przepisów prawnych, tak przecież różnych w trzech zaborach. Ustawa o spółdzielniach była odpowiedzią na te problemy. Jej nowoczesne rozwiązania były doceniane także przez ruch spółdzielczy poza granicami Polski. KP PIS popiera podjęcie Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach.

CZYTAJ WIĘCEJ