AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2022-05-11

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

18 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-05-09

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

16 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-05-04

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

11 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-29

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

9 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-28

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

5 MAJA 2022 r. o godz. 1800 w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości

PORZĄDEK ZEBRANIA               

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania
3.    Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2020-2021 rok
4.    Dyskusja
5.    Zamknięcie Zebrania

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-19

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 10.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.
Dnia 10.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 12.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 17.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 19.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-03-30

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-03-29

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-28

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 07.03.2022 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 61 wewnętrzny 126 w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-15

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-08

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-02

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-31

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzającym zmiany stawek podatku VAT na dostawy: gazu ziemnego, energii cieplnej, energii elektrycznej rozliczenie zużycia z tego tytułu dla lokali mieszkalnych nastąpi w danych okresach rozliczeniowych.

Podstawa prawna
Dz.U poz.2350/2021r.
Dz.U. poz 196/2022 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-24

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2019-2021.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-18

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2),
zarówno w Polsce, jak i w województwie Pomorskim,

Apelujemy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego  
w dozownikach zamontowanych na klatkach schodowych w zasobach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Chrońmy siebie i innych!

                                                                                                                           Zarząd
                                                                                                                               Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-12-23

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-12-22

Infomujemy, że 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Spółdzielnia będzie nieczynna.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-12-01

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 06.12.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 61 ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-11-17

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-25

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-14

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-10-14

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-09-30

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 04.10.2021 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 61 wewnętrzny ...

CZYTAJ WIĘCEJ