AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2018-09-18

Ministerstwo Środowiska chce zaostrzenia przepisów dotyczących niesegregowania śmieci. Obecnie obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie nakłada wprost obowiązku na segregację śmieci. Gminy same mogą ustalić takie zasady.Proponowane zmiany w ustawie przewidują nałożenie kar na ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-08-09

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie ustawy dokonują zmian swoich statutów do wymagań wyżej wymienionej ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-08-08

Informujemy, że w dniach 08.08.18 do 10.08.18 w związku z falą upałów biura spółdzielni będą czynne o godzinę krócej. Za utrudnienia przepraszamy.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-08-07

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-07-06

W dniu 28 czerwca br. odbyły się w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni obchody jubileuszu 90-lecia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Inspiratorem założenia Spółdzielni (1928 r.) byli działacze Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przybyli specjalnie w tym celu do Gdyni. Po ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-07-03

W dniu 20.06.2018 r. w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Z okazji 90-lecia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odsłonięta została Sala Pamięci, w której znalazły się eksponaty związane z historią spółdzielni. Ceremonię uświetnił występ duetu muzycznego Duo ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-06-25

Jak co roku na początku czerwca odbyło się Święto ulicy Chylońskiej. Tym razem nie odbyła się parada, a jedynie festyn w Parku Kilońskim. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji m.in.: quizy sprawdzające wiedzę o dzielnicy, loterie, konkursy. Dla dzieci przygotowano obszerną strefę zabaw. Najmłodsi mogli pograć ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-06-07

W dniach 10, 14, 17 i 21 maja odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie finansowe za rok 2017, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 12.05.2017 r. do 10.05.2018 r., udzieliło absolutorium członkom ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-06-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-05-30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.06.2018 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-05-17

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Regionalny Związek Gospodarki Wodnej w Gdańsku „Taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, z dniem 18 maja 2018 r. ulega obniżeniu o 0,04 zł/m3 cena za wodę i kanalizację.  Powyższe będzie uwzględnione przy najbliższym rozliczeniu zużycia wody. Nowa cena zostanie podana w wymiarze opłat z początkiem sezonu grzewczego, przy wprowadzeniu „opłaty zmiennej za centralne ogrzewanie”.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-05-08

W kwietniu odbyły się Zebrania Osiedlowe członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na których poszczególne Rady Osiedli oraz Kierownictwa Administracji przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za 2017 r. Poniżej zamieszczamy krótką relację filmową z wszystkich zebrań.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-25

W dniu 18.04.2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, na którym przyjęto raport i opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2017 r. Przyjęto sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. oraz sprawozdanie Rady ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-19

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 10.05.2018 r. do 21.05.2018 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 10.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 14.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 17.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 21.05.2018 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-17

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

24 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym „Chylonia”
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-12

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

19 kwietnia  2018 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-09

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

16 kwietnia  2018 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-06

W dniu 1 marca 2018 r. miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa Miroława Śledzia pt. "Neapolinuro". Poniżej zamieszczamy opis wystawy oraz krótką relację filmową z tego wydarzenia. Na wystawie "Neapolinuro" Mirosław Śledź chciałby przedstawić impresje z pobytu latem 2017 r. w dwóch ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-04-05

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

12 kwietnia  2018 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-03-30

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

9 kwietnia  2018 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-02-28

Zbliża się 90 lecie istnienia naszej Spółdzielni. Dla przypomnienia podajemy, że ostateczny kształt organizacyjny GSM powstał w wyniku połączenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z II Gdyńska Spółdzielnią Mieszkaniową w 1948 roku,  następnie z III Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-02-25

To już kolejny atak zimy w tym roku.  Mróż, śnieg oraz silny wiatr skutecznie utrudniają życie. Taka pogoda ma utrzymać się do końca tygodnia. Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić się do wszystkich naszych mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość i współpracę, szczególnie w sytuacjach, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-02-19

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-26

Jak informuje OPEC Gdynia w dnia 29.01.2018. od godz. 6.00 do późnych godzin wieczornych zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do następujących budynków:

  • Morska 271,291 I i II w, 293, 297, 299, 301, 303, 303A, 269, 305
  • Rozewska 1, 7, 16, 22, 25-29, 28, 31, 32, 33, 34, 10, 11, 24, 30, 53, 55, 18, 26
  • Swarzewska 2,22, 48, 50, 60, 52, 54, 56, 56A, 58

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-16

Z dniem 31 grudnia 2017 r. z powodu przejścia na emeryturę zakończyła pracę w Spółdzielni Pani Małgorzata Taryma - wieloletni Kierownik Administracji Osiedla Chylonia. Nowym Kierownikiem Osiedla Chylonia został Pan Sylwester Pałubicki dotychczasowy Z-ca Kierownika Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-10

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2017  odzyskano 4 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z ...

CZYTAJ WIĘCEJ