AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2017-12-08

6 i 7 listopada w Warszawie odbył się VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-11-02

W zeszłym miesiącu zarząd wraz z administratorami poszczególnych osiedli przeprowadzili przeglądy budynków i terenów w naszej Spółdzielni. Poniżej zamieszczamy krótką relację filmową.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-11-02

Zbliża się 90 lecie istnienia naszej Spółdzielni. Dla przypomnienia podajemy, że ostateczny kształt organizacyjny GSM powstał w wyniku połączenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z II Gdyńska Spółdzielnią Mieszkaniową w 1948 roku,  następnie z III Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-10-27

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2015-2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-10-16

Uchwalona przez Sejm RP 20 lipca Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 9 września wprowadziła szereg szkodliwych dla spółdzielczości przepisów.

Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać oderwanie członkostwa w spółdzielni od samej idei spółdzielczości czyli od dobrowolnego zrzeszania się członków. W myśl nowych przepisów członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa. Zniesione zostają również opłaty, czyli wpisowe i udziały. Brak wpływów na fundusz udziałowy prowadzić będzie w dłuższej perspektywie do jego całkowitej likwidacji.

Ustawa ogranicza również prawa spółdzielni do zarządzania nieruchomościami, w których wyodrębniono lokale do czynności zwykłego zarządu,  co w praktyce oznacza wydłużenie procesu decyzyjnego. Przeprowadzenie remontu lub modernizacji budynku, w którym spółdzielnia nie posiada większości udziałów będzie wiązał się ze zbieraniem podpisów.  Wprowadzone zmiany wywołały prawdziwą burzę w środowisku spółdzielczym, w którym trwa obecnie gorąca dyskusja. Poniżej rozmieszczamy jedną z opinii na temat wprowadzonych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-09-19

W dniu 10.09.2017 r. odbył się na terenie Pustek Cisowskich festyn osiedlowy "Sąsiedzka Integracja". W programie imprezy znalazły się m.in.:  zabawy ruchowe, quiz wiedzy o dzielnicy, tworzenie wspólnego sąsiedzkiego dzieła plastycznego, dmuchane zamki, strefa gier planszowych. Poniżej zamieszczamy krótka ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-07-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-07-03

Długo oczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa trwa. Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap prac obejmuje powstanie nowej sieć kanalizacji deszczowej i ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-06-23

W dniach 11, 15, 18 i 22 maja odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 06.07.2016 r. do 11.05.2017 r., Udzieliło absolutorium członkom ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-06-22

W sobotę 10.06.2017 r. odbyło się Święto ulicy Chylońskiej. Obchody rozpoczęły się od parady, która ruszyła o godz. 15:00 sprzed Zespołu Szkół Nr 9 w Cisowej. Po jej zakończeniu, w Parku Kilońskim odbył się festyn dla mieszkańców. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły muzyczne, nie zabrakło ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-06-05

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-05-18

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Uchwałą Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z dniem 1 maja 2017 r. została wprowadzona nowa cena zużycia 1 m3 wody zimnej i odprowadzenia ścieków z 9,37 m3 na 9,32 m3.

Wymiar opłat uwzględniający powyższe, zostanie wprowadzony z dniem 1 lipca b.r. i przekazany wraz z rozliczeniem centralnego ogrzewania. Nowa cena zostanie ujęta przy najbliższym rozliczeniu wody.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-05-11

W kwietniu odbyły się Zebrania Osiedlowe członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na których poszczególne Rady Osiedli oraz Kierownictwa Administracji przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za okres od czerwca 2016 r. do kwietnia 2017 r.  Poniżej zamieszczamy krótką ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-26

W dniu 19.04.2017 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, na którym przyjęto raport i opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Przyjęto sprawozdania Zarządu z działalności ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-20

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 11.05.2017 r. do 22.05.2017 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 11.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 15.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 18.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 22.05.2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-14

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

24 KWIETNIA 2017 r. o godz. 17:00
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-13

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

20 KWIETNIA 2017 r. o godz. 17:00
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-10

Uprzejmie informujemy, że 1987 osób podpisało się w naszej Spółdzielni na zbiorowym proteście przeciwko projektowi Ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo spółdzielcze autorstwa partii Kukiz 15 (Druk Sejmowy nr 1268). Projektowana Ustawa zakłada de facto ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-04

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

11 KWIETNIA 2017 r. o godz. 18:00 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym „Chylonia”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-04-03

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

10 KWIETNIA 2017 r. o godz. 17:00
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-03-30

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

6 KWIETNIA 2017 r. o godz. 17:00
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-03-30

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-03-30

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-03-17

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni informuje, że znacznie wzrosło zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych w drodze przetargu ofertowego na ustanowienie odrębnej własności lokalu. Ostatni przetarg miał miejsce w dniu 09.03.2017 r. Przedmiotem przetargu były cztery lokale mieszkalne. Wykupiono 50 ...

CZYTAJ WIĘCEJ