AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2021-04-20

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-04-02

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 12 kwietnia 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-03-01

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-25

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 1 marca 2021 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-02-05

CZYTAJ WIĘCEJ

2021-01-14

Na 20 posiedzeniu Sejmu w dniu 29 października br. posłowie przyjęli tekst Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach. Za jej przyjęciem opowiedziało się 409 z 411 biorących udział w głosowaniu posłów.

Poniżej podajemy wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich w powyższej sprawie:

TOMASZ ZIELIŃSKI - Prawo i Sprawiedliwość
29 października 1920 r. Sejm przyjął ustawę o spółdzielniach, która w swoich założeniach czerpała z ponad 100 - letniego dorobku polskiego ruchu spółdzielczego „rozwijającego się prężnie w czasach zaborów. Ówczesne młode polskie władze stanęły przed problemem ujednolicenia przepisów prawnych, tak przecież różnych w trzech zaborach. Ustawa o spółdzielniach była odpowiedzią na te problemy. Jej nowoczesne rozwiązania były doceniane także przez ruch spółdzielczy poza granicami Polski. KP PIS popiera podjęcie Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-28

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-03

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 7 grudnia 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-11-03

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2018-2020.


Analiza cen lokali mieszkalnych w obrocie wolnorynkowym na przestrzeni lat 2018 – 2020.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-20Przyczynek do 100-lecia uchwalenia Ustawy o spółdzielniach.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-16

Decyzją rządu od najbliższej soboty, 17 października Gdynia zostanie objęta czerwoną strefą COVID-19. Miasto przygotowuje się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa. Gdyński sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje liczbę zakażeń i łóżek dostępnych w szpitalach. Na zmiany gotowy jest również gdyński ZKM, który m.in. przygotował nadprogramowe pojazdy do obsługi połączeń bisowych.

więcej na stronie: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-13

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-01

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 5 października 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-15

Niedawno informowaliśmy o zmianie od 1 sierpnia br opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

10 września br do Spółdzielni wpłynęła kolejna zmiana opłat.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70. 120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono nową taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe ceny obowiązują od 12 września 2020 r.

Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za m3

Zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r. (Decyzja GD.RET.070/120/D/2018.Ofz dnia 23.04.2018 r.)

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-07

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CISOWA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-03

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  10 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-02

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia 9 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 18:00

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-31

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 7 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola OlgierdaBorchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 17.09.2020 r. do 28.09.2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni, przy ul. Rozewskiej 33 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 17.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.

Dnia 21.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.

Dnia 24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Dnia 28.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 3 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA GRABÓWEK I WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-dotyczace-zasad-kwarantanny-i-izolacji

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-10

Informujemy, że w dniu 17.08.2020 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ