AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2018-02-26

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-02-25

To już kolejny atak zimy w tym roku.  Mróż, śnieg oraz silny wiatr skutecznie utrudniają życie. Taka pogoda ma utrzymać się do końca tygodnia. Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić się do wszystkich naszych mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość i współpracę, szczególnie w sytuacjach, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-02-19

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-26

Jak informuje OPEC Gdynia w dnia 29.01.2018. od godz. 6.00 do późnych godzin wieczornych zostanie wstrzymana dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do następujących budynków:

  • Morska 271,291 I i II w, 293, 297, 299, 301, 303, 303A, 269, 305
  • Rozewska 1, 7, 16, 22, 25-29, 28, 31, 32, 33, 34, 10, 11, 24, 30, 53, 55, 18, 26
  • Swarzewska 2,22, 48, 50, 60, 52, 54, 56, 56A, 58

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-16

Z dniem 31 grudnia 2017 r. z powodu przejścia na emeryturę zakończyła pracę w Spółdzielni Pani Małgorzata Taryma - wieloletni Kierownik Administracji Osiedla Chylonia. Nowym Kierownikiem Osiedla Chylonia został Pan Sylwester Pałubicki dotychczasowy Z-ca Kierownika Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-01-10

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2017  odzyskano 4 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-12-18

W związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2017 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596), i pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi, Ministerstwo ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-12-08

6 i 7 listopada w Warszawie odbył się VII Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-11-02

W zeszłym miesiącu zarząd wraz z administratorami poszczególnych osiedli przeprowadzili przeglądy budynków i terenów w naszej Spółdzielni. Poniżej zamieszczamy krótką relację filmową.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-11-02

Zbliża się 90 lecie istnienia naszej Spółdzielni. Dla przypomnienia podajemy, że ostateczny kształt organizacyjny GSM powstał w wyniku połączenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z II Gdyńska Spółdzielnią Mieszkaniową w 1948 roku,  następnie z III Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-10-27

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2015-2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-10-16

Uchwalona przez Sejm RP 20 lipca Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 9 września wprowadziła szereg szkodliwych dla spółdzielczości przepisów.

Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać oderwanie członkostwa w spółdzielni od samej idei spółdzielczości czyli od dobrowolnego zrzeszania się członków. W myśl nowych przepisów członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa. Zniesione zostają również opłaty, czyli wpisowe i udziały. Brak wpływów na fundusz udziałowy prowadzić będzie w dłuższej perspektywie do jego całkowitej likwidacji.

Ustawa ogranicza również prawa spółdzielni do zarządzania nieruchomościami, w których wyodrębniono lokale do czynności zwykłego zarządu,  co w praktyce oznacza wydłużenie procesu decyzyjnego. Przeprowadzenie remontu lub modernizacji budynku, w którym spółdzielnia nie posiada większości udziałów będzie wiązał się ze zbieraniem podpisów.  Wprowadzone zmiany wywołały prawdziwą burzę w środowisku spółdzielczym, w którym trwa obecnie gorąca dyskusja. Poniżej rozmieszczamy jedną z opinii na temat wprowadzonych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-10-09

Pismo Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 22 sierpnia 2017r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-09-19

W dniu 10.09.2017 r. odbył się na terenie Pustek Cisowskich festyn osiedlowy "Sąsiedzka Integracja". W programie imprezy znalazły się m.in.:  zabawy ruchowe, quiz wiedzy o dzielnicy, tworzenie wspólnego sąsiedzkiego dzieła plastycznego, dmuchane zamki, strefa gier planszowych. Poniżej zamieszczamy krótka ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-07-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2017-07-03

Długo oczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa trwa. Prace modernizacyjne zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap prac obejmuje powstanie nowej sieć kanalizacji deszczowej i ...

CZYTAJ WIĘCEJ