AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2021-01-14

Na 20 posiedzeniu Sejmu w dniu 29 października br. posłowie przyjęli tekst Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach. Za jej przyjęciem opowiedziało się 409 z 411 biorących udział w głosowaniu posłów.

Poniżej podajemy wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich w powyższej sprawie:

TOMASZ ZIELIŃSKI - Prawo i Sprawiedliwość
29 października 1920 r. Sejm przyjął ustawę o spółdzielniach, która w swoich założeniach czerpała z ponad 100 - letniego dorobku polskiego ruchu spółdzielczego „rozwijającego się prężnie w czasach zaborów. Ówczesne młode polskie władze stanęły przed problemem ujednolicenia przepisów prawnych, tak przecież różnych w trzech zaborach. Ustawa o spółdzielniach była odpowiedzią na te problemy. Jej nowoczesne rozwiązania były doceniane także przez ruch spółdzielczy poza granicami Polski. KP PIS popiera podjęcie Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-28

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-12-03

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 7 grudnia 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-11-03

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2018-2020.


Analiza cen lokali mieszkalnych w obrocie wolnorynkowym na przestrzeni lat 2018 – 2020.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-20Przyczynek do 100-lecia uchwalenia Ustawy o spółdzielniach.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-16

Decyzją rządu od najbliższej soboty, 17 października Gdynia zostanie objęta czerwoną strefą COVID-19. Miasto przygotowuje się na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i zasad bezpieczeństwa. Gdyński sztab kryzysowy na bieżąco monitoruje liczbę zakażeń i łóżek dostępnych w szpitalach. Na zmiany gotowy jest również gdyński ZKM, który m.in. przygotował nadprogramowe pojazdy do obsługi połączeń bisowych.

więcej na stronie: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-13

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-10-01

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 5 października 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-15

Niedawno informowaliśmy o zmianie od 1 sierpnia br opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

10 września br do Spółdzielni wpłynęła kolejna zmiana opłat.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70. 120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono nową taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe ceny obowiązują od 12 września 2020 r.

Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za m3

Zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r. (Decyzja GD.RET.070/120/D/2018.Ofz dnia 23.04.2018 r.)

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowe

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-07

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CISOWA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-03

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  10 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-09-02

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia 9 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 18:00

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-31

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 7 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola OlgierdaBorchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 17.09.2020 r. do 28.09.2020 r. w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni, przy ul. Rozewskiej 33 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 17.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.

Dnia 21.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.

Dnia 24.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Dnia 28.09.2020 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 3 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA GRABÓWEK I WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-27

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś do konsultacji pakiet projektów rozporządzeń, zawierających propozycje zmian zasad prowadzenia kwarantanny. Istotą proponowanych regulacji będzie uproszczenie sytemu zwalniania z kwarantanny oraz powiązanie zasad zwalniania z izolacji ze stanem klinicznym pacjenta.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-dotyczace-zasad-kwarantanny-i-izolacji

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-08-10

Informujemy, że w dniu 17.08.2020 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-07-24

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:
•    decyzją nr DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy z dnia 29.06.2020 r.
- zatwierdził Taryfę dla ciepła wytworzonego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
oraz
•    decyzją nr OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi z dnia 16.07.2020 r.
- zatwierdził Taryfę dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
      Gdynia Sp. z o.o.

Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. nowych taryf dla ciepła spowoduje wzrost opłat za dostarczone ciepło o ok. 10 % ( w tym ok. 8 % z tyt. wzrostu cen PGE Energia Ciepła S.A. i ok. 2 % z tyt. wzrostu stawek opłat OPEC Sp. z o.o.)

Nowe stawki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody zostaną wprowadzone do wymiarów opłat z początkiem sezonu grzewczego 2020/2021.


                                                                                                       Zarząd
                                                                                 Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-07-24

Od 25 lipca 2020 r. Rząd znosi niektóre ograniczenia związane z koronawirusem. Na piłkarskie stadiony równocześnie będzie mogło wejść więcej kibiców. Zmiany obejmą również branżę eventową, a także imprezy artystyczne i rozrywkowe oraz baseny. Nic nie zmieni się natomiast w przypadku zakrywania nosa i ust.

wiecej na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/znosimy-czesc-ograniczen-zwiazanych-z-covid-19-wiecej-osob-na-trybunach-targach-i-konferencjach

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-07-06

 

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-07-06

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 6 lipca 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-07-01

Poniżej zamieszczamy link do strony rządowej, gdzie znajdziecie Państwo aktualne zalecenia dot. koronawirusa.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-06-09

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-29

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwarte będą kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Będzie można także zorganizować wesele do 150 osób. 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-28

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 01 czerwca 2020 r. przyjmowanie interesantów i korespondencji odbywać się będzie w godzinach pracy Spółdzielni
w specjalnie przygotowanym punkcie przyjęć.

Punkt przyjęć znajduje się w budynku przy ul. Helskiej 8 w Gdyni -  wejście schodami lub windą od strony budynku Kartuska 39  (obok wejścia do biura NIERUCHOMOŚCI ).

Nadal wskazane jest załatwianie wszelkich spraw listownie,
mailowo: spoldzielnia@gdynskasm.pl
lub telefonicznie: 58 623 13 98,  58 623 10 98,  58 623 14 61

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-27

Główny Inspektorat Sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje aktualne wytyczne uwzględniające specyfikę działania różnych obszarów w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Więcej informacji wraz z linkami znajdziecie Państwo na stronie GIS pod adresem:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-27

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 1 czerwca 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-14

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-13

Od poniedziałku, 18 maja br. rząd uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/co-ze-szkolami-do-wakacji

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-05-04

 Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-30

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informuje, że w związku z pandemią Koronawirusa, dyżur Rady Nadzorczej dnia 4 maja 2020 r. nie odbędzie się.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-24

Od poniedziałku 20 kwietnia rząd RP złagodził część obostrzeń związanych z walką z koronawirusem. Dochodzenie do normalności podzielono na cztery etapy. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Więcej informacji pod linkiem:
 

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-17

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-16

Od 16 kwietnia br. zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Jednocześnie przypominamy, że kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób - 2 metry.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-15

Gdynia uruchomiła specjalny portal dedykowany trwającej epidemii Covid-19. Koronawirus.um.gdynia.pl - to adres, który warto zapamiętać. Mieszkańcy znajdą tam najważniejsze informacje o aktualnych obostrzeniach, a także o  tym, gdzie szukać pomocy i jak załatwić najpilniejsze sprawy urzędowe. Całość została podzielona na kategorie tak, żeby każdy mógł łatwo dotrzeć do potrzebnych informacji.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-14

Informujemy, że kasy spółdzielni w Domu Towarowym "Chylonia" będą w dalszym ciągu otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00 aż do odwłania.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-09

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-07

Kwarantanna nakładana jest na okres 14 dni. Decyzja o kwarantannie wynika z: a) tytułu przekroczenia granicy po 15 marca 2020 r. albo b) może być przekazana ustnie przez pracownika sanepidu.

a) W przypadku przekroczenia granicy – kwarantanna obowiązuje przez okres 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. O jej rozpoczęciu i zakończeniu informuje Straż Graniczna w momencie przekroczenia granicy. Dane osób przekraczających granicę trafiają do systemu, który prowadzi wojewoda.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dotyczących dat kwarantanny związanej z powrotem do kraju po 15 marca, należy kontaktować się z urzędem wojewódzkim.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-03

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-03

Poczta Polska informuje, że przesyłki pocztowe dla osbób przebywających w kwarantannie będą czekały w placówce do zakończenia czasu izolacji. Pierwsza próba doręczenia nastąpi po zakończeniu izolacji. Nie dotyczy to przekazów pieniężnych, które zostaną dostarczone w specjalnej bezpiecznej kopercie.

Więcej informacji na stronie:

https://media.poczta-polska.pl/pr/493270/poczta-polska-przechowa-przesylki-osobom-objetym-kwarantanna

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-03


Na początek – wyjaśnienie. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-04-01

Od 1 kwietnia obowiązują nowe ograniczenia związane z koronawirusem. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej dwumetrowej odległości między pieszymi. Każda osoba do 18 roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Zamknięto hotele i noclegownie, gabinety fryzjerskie, kosmetyczne i studia ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-31

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych.

W przestrzeni publicznej, w szczególności w Internecie pojawia się coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-Cov-2. Wiele z nich dotyczy suplementów diety. Ostrzegamy przed korzystaniem z takich ofert.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-30

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-30

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zgodnie z §6 pkt 3, w Domu Towarowym CHYLONIA o odwołania nieczynne są lokale użytkowe, za wyjątkiem lokali, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-24

Informujemy, że z dniem 26.03.2020 r. kasy spółdzielni w Domu Towarowym "Chylonia" będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 17:00 do dnia 10.04.2020 r.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-23

Poniżej zamieszczamy link do obszernego artykułu z strony internetowej Ministerstwa Zdrowia.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-19

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, informuje, że w związku z pandemią koronawirusa, dyżur Rady Nadzorczej dnia 6 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się.  

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-19

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od 13.03.2020 r. Urząd Miasta  Gdyni jest nieczynny dla interesantów. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub ePUAP W stosunku do osób uprawnionych do ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-19

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z §5 pkt 2, w Domu Towarowym CHYLONIA do odwołania nieczynne są lokale użytkowe, ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-19

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-18

Szanowni Państwo!

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, w celu uniknięcia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID – 19, informujemy, że wszystkie place zabaw będące w zasobach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pozostają zamknięte do odwołania.

                                                                             Zarząd
                                                                                       Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-17

W związku z epidemią koronawirusa Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że z dniem 18 marca 2020 r. do odwołania nie przyjmuje interesantów.

W sprawach bardzo pilnych można złożyć korespondencję osobiście w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 11:00 do 13:00.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać listownie, mailowo: spoldzielnia@gdynskasm.pl lub telefonicznie: 58 623 13 98,  58 623 10 98,  58 623 14 61

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-16

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-03-11

W związku z zagrożeniem koronawirusem (SARS-CoV-2) informujemy, że zajęcia w klubie osiedlowym zostają zawieszone na okres od 12.03 do 25.03 włącznie. O każdej zmianie będziemy na bieżąco informować.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-02-15

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2020 r. biura Spółdzielni będą czynne w godzinach 7:00 - 15:00.

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-01-31

CZYTAJ WIĘCEJ

2020-01-07

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady i stawki na wywóz odpadów komunalnych. Nowością jest obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów z naszych kuchni, które trzeba będzie wrzucać do nowych pojemników koloru brązowego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej wurzucam.to

CZYTAJ WIĘCEJ