AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2019-08-22

OPEC Sp z.o.o Informuje, że od dnia 25.08.2019 od godz. 24:00 do dnia 28.08..2019 do późnych godzin nocnych/, zostanie wstrzymana dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej do następujących odbiorców: • Chylońska 36, 51, 74, 80,84-86, 90-92, 95-109,111,113,115,117 • Gniewska ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-07-09

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie, z dniem 01.01.2019 r. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni podjęła uchwałę o skorzystaniu z 90 % bonifikaty za przekształcenie prawa do gruntu, w udziale przypadającym Spółdzielni w niżej wymienionych nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi:

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-07-01

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-06-10

W dniach 9, 13, 16 i 20 maja br. odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2018, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 11.05.2018 r. do 09.05.2019 r. ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-06-04

W maju odbyły się Zebrania Osiedlowe członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na których poszczególne Rady Osiedli oraz Kierownictwa Administracji przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za okres od kwietnia 2018 r. do maja 2019 r. Ponadto odbyły się wybory do Rad Osiedli na kadencję 2019-2022. Poniżej zamieszczamy listę osób wybranych do nowych Rad Osiedli oraz krótką relację filmową z wszystkich zebrań.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-05-09

Na terenie spółdzielni trwa koszenie traw, na bieżąco przycinane są żywopłoty. Po tegorocznej zimie spora cześć terenów zielonych została zdewastowana przez dziki, dlatego też niezbędne sa prace rekultywacyjne. Na naszych placach zabaw sukcesywnie wymieniany jest piasek w piaskownicach, a tam gdzie to niezbędne ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-05-07

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

14 maja 2019 r. o godz. 1700
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-29

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

6 maja 2019 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-29

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

7 maja 2019 r. o godz. 1700
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-29

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

8 maja 2019 r. o godz. 1700
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-23

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

30 kwietnia 2019 r. o godz. 1800

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

Zebranie członków spółdzielni zamieszkałych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym „Chylonia”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-18

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 09.05.2019 r. do 20.05.2019 r. w Gdyni przy ul. Rozewskiej 1 odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.

Dnia 09.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 13.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 16.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 20.05.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-04-02

W dniu 27.03.2019 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Poniżej przedstawiamy krótka relację filmową oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Borkowskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-03-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-01-22

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2018 odzyskano 3 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego: ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-01-22

Tegoroczna zima długo kazała na siebie czekać.  Mróż, śnieg oraz wiatr skutecznie utrudniają życie. Taka pogoda ma utrzymać się do końca miesiąca. Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić się do wszystkich naszych mieszkańców z prośbą o wyrozumiałość i współpracę, szczególnie w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-01-15

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-01-10

W związku otrzymanym przez spółdzielnię pismem dotyczącym uruchomienia przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. usługi powiadamiania mieszkańców o przerwach w dostawie wody, spowodowanych planowanymi pracami lub awariami sieci wodociągowej, za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail zamieszczamy poniżej treść komunikatu.

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. uruchomił właśnie nową, bezpłatną usługę umożliwiającą błyskawiczne przekazywanie, wszystkim zainteresowanym, komunikatów informujących o przerwach w dostawie wody i awariach. Usługa polegająca na przesyłaniu krótkich komunikatów sms i/lub e-maili adresowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru działania PEWIK. tj. Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, Kosakowo i okolicznych miejscowości (odpowiednie miasto podane w zależności od tego do kogo skierowany będzie komunikat). Mogą z niej korzystać nie tylko osoby posiadające umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ale również mieszkańcy budynków wielorodzinnych administrowanych np. przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Wiadomości przesyłane będą w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu, adekwatnie do występujących wydarzeń.

Jak aktywować usługę powiadamiania sms?

Wystarczy dokonać rejestracji (szczegóły postępowania zawarte są na stronie
www.pewik.gdynia.pl konkretny link).

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
www.pewik.gdynia.pl w zakładce sms.

CZYTAJ WIĘCEJ