AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2023-01-26

Poniżej zamieszczamy treść pisma jakie zostało wystosowane przez Radę Nadzorczą Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie zahamowania dalszych podwyżek cen za dostawę ciepła do budynków wielolokalowych.


Treść pisma Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-01-13

OD LUTEGO 2023 R. WYŻSZE OPŁATY ZA OGRZEWANIE I  CIEPŁĄ WODĘ .

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.ARy z dnia 15.12.2022 r.- zatwierdził Taryfę dla ciepła wytwarzanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.;
  • decyzją nr OGD.4210.116.2022. 164.XXIII.DJ z dnia 23.12.2022 r. zatwierdził Taryfę dla OPEC Spółka z o.o. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 lutego 2023 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 20 % miesięcznie.

Zgodnie z przekazaną przez OPEC informacją, ceny i stawki opłat wynikające z w/w zmian taryf obowiązywać będą do dnia 30.04.2023 r.
 
Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w terminie do końca stycznia.


Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-12-13

Uprzejmie informujemy, że:

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.72.2022. 164.XXIII.DJ z dnia   16.11.2022 r. zatwierdził Taryfę dla OPEC Spółka z o.o., podwyższającą od dnia 01.12.2022 r. opłaty za ciepło;
  • w związku z zakończeniem z dniem 31.12.2022 r. okresu obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej, stawki podatku VAT (m.in. na energię cieplną) od 01.01.2023 r. powracają do  wysokości 23%.


Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek oraz 23% podatku VAT za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 stycznia 2023 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 22 % miesięcznie.
 
Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo do końca grudnia br.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-10-19

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy z dnia 30.09.2022 r. zatwierdził Taryfę dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., podwyższającą

od dnia 01.11.2022 r. opłaty za ciepło.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 listopada 2022 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 30 % miesięcznie.

Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w nadchodzącym tygodniu.

Ponadto przypominamy, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, iż po raz kolejny dnia 11.08 2022 r. wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-09-22

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.15.2022.1262.XIXzm2.ARy z dnia 14.06.2022 r.- zatwierdził zmianę od dnia 16.07.2022 r. Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
    oraz
  • decyzją nr OGD.4210.32.2022.164.XXII.PWi z dnia 18.07.2022 r. – zatwierdził zmianę od dnia 02.08.2022 r. Taryfy dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023 wg taryf j.w. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 3,2 % miesięcznie.

Ponadto, dnia 23.08 2022 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że po raz kolejny wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-09-09

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-07-05

W dniach 10, 12, 17 i 19 maja br. odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.:, sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za lata 2021 i 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 18.09.2020 r. do ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-07-04

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-07-04

W maju br. odbyły się Zebrania Osiedlowe członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na których poszczególne Rady Osiedli oraz Kierownictwa Administracji przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności za okres od września 2020 r. do maja 2022 r. Ponadto odbyły się wybory do Rad Osiedli na kadencję ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-06-22

W związku z obowiązkiem złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że powyższą informację dotyczącą budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni przekazała w obowiązującym terminie do Urzędu Miasta Gdyni.

W związku z powyższym nie ma potrzeby indywidualnego składania deklaracji przez właścicieli lokali

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-05-11

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

18 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-05-09

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

16 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-05-04

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

11 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-29

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

9 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-28

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

5 MAJA 2022 r. o godz. 1800 w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości

PORZĄDEK ZEBRANIA               

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania
3.    Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2020-2021 rok
4.    Dyskusja
5.    Zamknięcie Zebrania

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-04-19

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 10.05.2022 r. do 19.05.2022 r. w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.
Dnia 10.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 12.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 17.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 19.05.2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-03-30

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-03-29

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-28

Rada Nadzorcza informuje, iż najbliższy dyżur Rady odbędzie się w dniu 07.03.2022 r. Osoby chcące przybyć na dyżur Rady Nadzorczej zobowiązane są do wcześniejszego umówienia godziny przybycia na dyżur, w tym celu należy kontaktować się z Działem Obsługi Samorządu GSM pod nr tel. (58) 623 14 61 wewnętrzny 126 w ...

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-15

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-08

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-02-02

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-31

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzającym zmiany stawek podatku VAT na dostawy: gazu ziemnego, energii cieplnej, energii elektrycznej rozliczenie zużycia z tego tytułu dla lokali mieszkalnych nastąpi w danych okresach rozliczeniowych.

Podstawa prawna
Dz.U poz.2350/2021r.
Dz.U. poz 196/2022 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-24

Poniżej zamieszczamy dokument w formacie pdf, w którym znajdziecie Państwo szczegółową analizę kształtowania się cen lokali mieszkalnych oferowanych przez spółdzielnię na rynku wtórnym nieruchomości w latach 2019-2021.

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-01-18

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2),
zarówno w Polsce, jak i w województwie Pomorskim,

Apelujemy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego  
w dozownikach zamontowanych na klatkach schodowych w zasobach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Chrońmy siebie i innych!

                                                                                                                           Zarząd
                                                                                                                               Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ