AKTUALNOŚCI   Najnowsze
Strona główna   >   Aktualności   >   Najnowsze
 
2023-04-28

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.05.2023 r. biura Spółdzielni będą nieczynne.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-04-07

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

17 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

 

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-04-06

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

13 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-04-03

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-30

W oparciu o art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach od 20.04.2023 r. do 04.05.2023 r. w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędą się poszczególne części Walnego Zgromadzenia GDYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GDYNI.
Dnia 20.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana.
Dnia 24.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia i budynku Gniewska 21.
Dnia 27.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
Dnia 04.05.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-30

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia 6 KWIETNIA 2023 r. o godz. 18:00

w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-28

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

4 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-23

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

30 marca 2023 r. o godz. 17:00
w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

 

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-20

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-03-20

W związku z informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej GSM z osiedla Chylonia odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-02-03

Na skutek wielu interwencji spółdzielni mieszkaniowych w kraju (również Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) oburzonych drastycznymi podwyżkami opłat za ciepło Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wystąpił o zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

Poniżej zamieszczamy informacje uzyskane w Związku Rewizyjnym RP.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wystąpił do Komisji Europejskiej z petycją w sprawie potrzeby zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r.  w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zwolnienie z VAT cen energii cieplnej oraz energii elektrycznej wytwarzanej na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków z uwagi na obserwowany wzrost cen energii na rynkach światowych, który jest wynikiem oddziaływania szeregu nakładających się na siebie czynników, głównie inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz mniejszego ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19.


Petycja Związeku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP do Komisji Europejskiej.


Poniżej zamieszczamy artykuł z serwisu money.pl

Spółdzielnie mają dość podwyżek. Napisały do KE

Polskie spółdzielnie mieszkaniowe składają petycję do KE. Chcą zmiany unijnej dyrektywy i zwolnienia ich z podatku VAT – dowiedział się money.pl. – Jak zaznaczają, dotychczasowe tarcze antykryzysowe okazały się nieskuteczne i nie zastopowały drastycznych podwyżek cen energii.

https://www.money.pl/gospodarka/spoldzielnie-maja-dosc-podwyzek-napisaly-do-ke-news-money-pl-6861477240990528a.html
 

Dla wielu Polaków Nowy Rok zaczął się bardzo źle wzrosły m.in. opłaty za ciepło. W efekcie mieszkańcy niektórych spółdzielni dostali rachunki wyższe nawet o 100% w porównaniu z ubiegłą zimą. Rząd w ekspresowym tempie przygotował więc ustwę, która ma zapobiec skokowym podwyżkom cen za ciepło. Dotychczasowy mechanizm rekompensat został zastąpiony nowym systemem wparcie ograniczenia wzrostu cen dla odbiorców ciepła do 40 proc. Kilka dni temu Sejm uchwalił nowe przepisy. Teraz ustawa trafia do dalszych prac w senacie.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-02-02

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-01-26

Poniżej zamieszczamy treść pisma jakie zostało wystosowane przez Radę Nadzorczą Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Prezesa Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie zahamowania dalszych podwyżek cen za dostawę ciepła do budynków wielolokalowych.


Treść pisma Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

CZYTAJ WIĘCEJ

2023-01-13

OD LUTEGO 2023 R. WYŻSZE OPŁATY ZA OGRZEWANIE I  CIEPŁĄ WODĘ .

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.65.2022.1262.XXzm.ARy z dnia 15.12.2022 r.- zatwierdził Taryfę dla ciepła wytwarzanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.;
  • decyzją nr OGD.4210.116.2022. 164.XXIII.DJ z dnia 23.12.2022 r. zatwierdził Taryfę dla OPEC Spółka z o.o. z mocą obowiązującą od 08.01.2023 r.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 lutego 2023 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 20 % miesięcznie.

Zgodnie z przekazaną przez OPEC informacją, ceny i stawki opłat wynikające z w/w zmian taryf obowiązywać będą do dnia 30.04.2023 r.
 
Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w terminie do końca stycznia.


Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-12-13

Uprzejmie informujemy, że:

  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OGD.4210.72.2022. 164.XXIII.DJ z dnia   16.11.2022 r. zatwierdził Taryfę dla OPEC Spółka z o.o., podwyższającą od dnia 01.12.2022 r. opłaty za ciepło;
  • w związku z zakończeniem z dniem 31.12.2022 r. okresu obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej, stawki podatku VAT (m.in. na energię cieplną) od 01.01.2023 r. powracają do  wysokości 23%.


Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek oraz 23% podatku VAT za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 stycznia 2023 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 22 % miesięcznie.
 
Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo do końca grudnia br.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-10-19

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.32.2022.1262.XX.ARy z dnia 30.09.2022 r. zatwierdził Taryfę dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A., podwyższającą

od dnia 01.11.2022 r. opłaty za ciepło.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi od dnia 1 listopada 2022 r. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 30 % miesięcznie.

Nowe wymiary opłat otrzymają Państwo w nadchodzącym tygodniu.

Ponadto przypominamy, że Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, iż po raz kolejny dnia 11.08 2022 r. wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ

2022-09-22

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:

  • decyzją nr DRE.WRC.4210.15.2022.1262.XIXzm2.ARy z dnia 14.06.2022 r.- zatwierdził zmianę od dnia 16.07.2022 r. Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
    oraz
  • decyzją nr OGD.4210.32.2022.164.XXII.PWi z dnia 18.07.2022 r. – zatwierdził zmianę od dnia 02.08.2022 r. Taryfy dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o.

Wprowadzenie do wymiarów opłat nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody nastąpi z początkiem sezonu grzewczego 2022/2023 wg taryf j.w. i spowoduje wzrost opłat za dostarczane ciepło o ok. 3,2 % miesięcznie.

Ponadto, dnia 23.08 2022 r. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że po raz kolejny wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.

Dalsze informacje dotyczące nowej taryfy dla OPEC Sp. z o.o. przekażemy Państwu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZYTAJ WIĘCEJ