OGŁOSZENIA   Oferty pracy
Strona główna   >   Ogłoszenia   >   Oferty pracy
 
2019-03-15

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY:

Od dnia 25.05.2018r. mają zastosowanie nowe przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą  przy ul. Helskiej 8, 81-056 Gdynia („Administrator”):

1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: odo@gdynskasm.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz wykorzystania dokumentów aplikacyjnych kandydatów do pracy w przyszłych rekrutacjach  na podstawie zgody kandydata do pracy.
3. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  • wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych  jest dobrowolne.
7. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, nie będą one przetwarzane w żadnym innym celu.

CZYTAJ WIĘCEJ

2019-03-14


GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby posiadające wykształcenie min. zasadnicze zawodowe
w zawodzie na stanowisku

KONSERWATOR  HYDRAULIK

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-10-05

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni  w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

INSPEKTORA  NADZORU  DS.  INSTALACJI  SANITARNYCH  CENTRALNEGO  ORZEWANIA  I  GAZU.
osobę z wykształceniem wyższym lub średnim technicznym specjalność budownictwo ogólne,
posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności instalacji sanitarnych.
 

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-09-24

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

SPRZĄTACZY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I POSESJI

CZYTAJ WIĘCEJ

2018-08-05

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni  w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

INSPEKTORA  NADZORU  INWESTORSKIEGO
osobę z wykształceniem wyższym lub średnim technicznym specjalność budownictwo ogólne,
posiadającą uprawnienia budowlane – specjalność konstrukcyjno-budowlane.

CZYTAJ WIĘCEJ