Bieżące zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych. (data: 2020-01-31)

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zadłużenie z tytułu opłat lokali mieszkalnych w niżej wymienionych nieruchomościach wynosi: