SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2013-10-18
Zwrot części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. Interpretacja Ministerstwa Finansów.

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wypłaty dokonywane z funduszu remontowego spółdzielni z tytułu wymiany stolarki okiennej wywoływały różne skutki podatkowe w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu (Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD3/033/33/KDJ/09/209 z 17 marca 2009 r.).

Otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu części kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowiło dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu. Natomiast, zwrot części kosztów wymiany stolarki okiennej właścicielom lokali mieszkalnych powodował powstanie po stronie tych osób przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy i w konsekwencji obligował Spółdzielnię do sporządzenia i przekazania na podstawie art. 42a ustawy informacji PIT-8C o wysokości przychodu z innych źródeł tym podatnikom oraz właściwym dla nich organom podatkowym

Po licznych interwencjach m.in. rzecznika praw obywatelskich oraz Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, w dniu 10.10.2013 r. Minister Finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną dotyczącą zwrotu otrzymanego przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej. (Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13 z dnia 10.10.2013 roku.) Otrzymana kwota nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym Spółdzielnia nie będzie wystawiała deklaracji PIT-8C dla osób posiadających odrębne nieruchomości lokalowe.

POZOSTAŁE INFORMACJE