SPÓŁDZIELNIA   informacje
Strona główna   >   spółdzielnia   >   informacje
 
2019-01-22
Eksmisje w naszej Spółdzielni.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2018 odzyskano 3 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające
w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego:

  • 1  lokal  w  związku   z   dobrowolnym   opuszczeniem   przez  osobę  objętą  wyrokiem eksmisyjnym,
  • 1  lokal na skutek zgonu osoby objętej wyrokiem eksmisyjnym,
  • 1   lokal  z  tytułu   wykonania   eksmisji  przez  Komornika  Sądowego  do  noclegowni wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach  Administracji Osiedli:
          1.  Chylonia – 2 lokale w budynkach
               -  Kartuska 46 A
               -  Kartuska 39
          2.  Cisowa – 1 lokal w budynku
                -  Zbożowa 5.              
       
Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową w sytuacji utraty tytułu prawnego do lokalu w wyniku licytacji komorniczej, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.

POZOSTAŁE INFORMACJE