PRZETARGI  
 
2019-07-12
Wyniki przetargów.

Spec. Nr 32/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.06.2019
Dot.: Wykonanie pomiarów ochronnych oraz ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w mieszkaniach, pomieszczeniach wspólnych i lokalach użytkowych instalacji WLZ oraz obwodów administracyjnych
w zasobach AO I
wygrała firma:  PAKO z Piechowic
za cenę ryczałtową brutto 71 031,27 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 37/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.06.2019
Dot.: wymiana rozdzielnic głównych oraz WLZ w budynku przy Okrzei 11-17 oraz WLZ w budynku Zamenhofa 3 kl. III-VIII
wygrała firma:  Instalatorstwo Elektryczne Czesław Czecholiński z Kościerzyny
za cenę ryczałtową brutto 82 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.

Spec. Nr 47//IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.06.2019
Dot.: wykonanie pomiarów ochronnych oraz ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w  mieszkaniach, pralniach, lokalu własnym,  pawilonach użytkowych i garażach w zasobach AO IV
wygrała firma:  POMIAROWIEC z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 14 360,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 68//III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 14.06.2019
Dot.: prace elektryczne w budynkach przy ulicy Chylońska 213, Chylońska 209, Kcyńska 7
wygrała firma:  Instalatorstwo Elektryczne Czesław Czecholiński z Kościerzyny
za cenę ryczałtową brutto 179 900 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 76/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.06.2019
Dot.: remont galerii zewnętrznej w patio Helska 8
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 78//I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 30.05.2019
Dot.: wymiana nawierzchni płytek na galeriach oraz przed klatkami schodowymi wraz z cokolikami przy ul. Okrzei 2
wygrała firma:  ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 62 799,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 84//I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.06.2019
Dot.: wykonanie ogrodzenia terenu parkingu wraz z bramą przesuwną przy budynku Młyńska 25
wygrała firma:  Usługi Ślusarskie Krystian Dampc z Gowina
za cenę ryczałtową brutto 46 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 85//III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.06.2019
Dot.: zamalowanie GRAFFITI po dewastacji i malowanie ścian i sufitów klatki schodowej w budynku Chylońska 177 kl. I oraz ściany galerii na dachu w budynkach Kcyńska 3 i Południowa 2
wygrała firma:  ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 32 240,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 86//III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.06.2019
Dot.: rozebranie starego i zamontowanie nowego ogrodzenia parkingu przy ul. Chylońskiej 265 - systemowego z przęseł i słupków stalowych powlekanych w kolorze zielonym
wygrała firma:  Usługi Ślusarskie Krystian Dampc z Gowina
za cenę ryczałtową brutto 31 200,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)

Spec. Nr 87/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 27.06.2019
Dot.: utwardzenie terenu z płyt MEBA oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej 10x20x6 przy pawilonie handlowo-usługowym Chylońska 251
wygrała firma:  LARO s.c. ze Strzebielino
za cenę ryczałtową brutto 39 485,52 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.

Spec. Nr 89//III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 27.06.2019
Dot.: wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej od strony południowej lokalu UIII/23  FUNDACJA ADAPTACJA przy ulicy Chylońskiej 217
wygrała firma:  ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 46 350,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 09.07.2019 r.)


Spec. Nr 54/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 29.05.2019
Dot.: wykonanie przeglądu instalacji gazowej w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma:  Instalator z Janowa
za cenę ryczałtową brutto 34 648,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.06.2019 r.

Spec. Nr 67/Gn21/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 29.05.2019
Dot.: wymiana docieplenia ściany szczytowej od strony ulicy Kartuskiej części wysokiej budynku Gniewska 21
wygrała firma:  „ALPIMOR” z Sopotu
za cenę ryczałtową brutto 209 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.06.2019 r.

Spec. Nr 73/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 29.05.2019
Dot.: wykonanie parkingu przy ul. Kartuskiej 30-44
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.06.2019 r.)

Spec. Nr 79/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 30.05.2019
Dot.: wykonanie robót małej architektury w Osiedlu Cisowa
wygrała firma:  ZOMBRUK z Redy
za cenę ryczałtową brutto 152 520,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.06.2019 r.

Spec. Nr 82/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 30.05.2019
Dot.: wymiana nawierzchni na terenie dzierżawionym pod targowisko przy ul. Chylońskiej 42A
wygrała firma:  „ADREM” z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 41 760,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.06.2019 r.


Spec. Nr 12/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2019
Dot.: dostawa i montaż klap oddymiających w budynkach Rozewska 10, Kartuska 39,Helska 11
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 21/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2019
Dot.: dostawa i montaż klapy oddymiającej w budynku Lubawska 8
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 26/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.05.2019
Dot.: budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Chylońskiej 249
wygrała firma:  „ADREM” z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 101 320,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 38/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.05.2019
Dot.: malowanie elewacji ścian szczytowych budynków Młyńska 25 i Lubawska 11
wygrała firma:  „ADREM” z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 18 850,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 52/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.05.2019
Dot.: wykonanie remontu mieszkania nr 58 przy ul. Chylońskiej 95-109
wygrała firma:  „ELMIR” z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 52 710,96 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 66/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.05.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Gniewska 21 kl. F
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 71/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2019
Dot.: wykonanie jednokrotnego przeglądu z konserwacją systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach wysokich w zasobach GSM
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 70/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.05.2019
Dot.: budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Gniewskiej 9
wygrała firma:  Usługi Ślusarskie Krystian Dampc z Małego Gowina
za cenę ryczałtową brutto 53 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 77/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.05.2019
Dot.: wykonanie prac malarskich w budynku
Ramułta 38
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 80/Gn21/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.05.2019
Dot.: malowanie podsufitki z blachy trapezowej części użytkowej budynku Gniewska 21
wygrała firma:  M.S.A. „ALPIMOR” Sopot
za cenę ryczałtową brutto 128 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)

Spec. Nr 81/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.05.2019
Dot.: budowa wiaty śmietnikowej przy ulicy Chylońskiej 80
wygrała firma:  Usługi Ślusarskie Krystian Dampc z Małego Gowina
za cenę ryczałtową brutto 43 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.05.2019 r.)


Spec. Nr 28/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.03.2019
Dot.: wykonanie okresowych badań instalacji odgromowej w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)

Spec. Nr 61/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Lubawska 3
wygrała firma:  SCHINDLER POLSKA z Warszawy
za cenę ryczałtową brutto 116 100,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)

Spec. Nr 62/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Swarzewska 56 kl. A
wygrała firma:  SCHINDLER POLSKA z Warszawy
za cenę ryczałtową brutto 133 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)

Spec. Nr 63/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Chylońska 249 kl. E
wygrała firma:  SCHINDLER POLSKA z Warszawy
za cenę ryczałtową brutto 133 380,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)

Spec. Nr 64/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Chylońska 249 kl. G
wygrała firma:  SCHINDLER POLSKA z Warszawy
za cenę ryczałtową brutto 133 380,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)

Spec. Nr 65/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Zbożowa 4 kl. B
wygrała firma:  LIFT SERVICE z Lublina
za cenę ryczałtową brutto 132 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 14.05.2019 r.)


Spec. Nr 12/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 29.04.2019
Dot.: wykonanie i montaż klap oddymiających w budynkach Rozewska 10, Kartuska 39 i Helska 11
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 19/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 11.04.2019
Dot.: wykonywania prac malarskich w budynku Chylońska 249 kl. I-III
wygrała firma:  ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 155  850,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 21/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 29.04.2019
Dot.: dostawy i montażu klapy oddymiającej w budynku przy ul. Lubawskiej 8
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 48/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 15.04.2019
Dot.: opracowania projektów technicznych na wymianę instalacji pionowej w systemie UPONOR PE-Xa i poziomej PP cw i zw oraz cyrkulacji  wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla budynków mieszkalnych w zasobach AO IV
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 53/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2019
Dot.: wykonania rocznego przeglądu instalacji gazowej w 1 436 mieszkaniach (47 budynkach)
wygrała firma: INSTALATOR z Janowa
za cenę ryczałtową brutto  19 816,80 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 54/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2019
Dot.: wykonania przeglądu instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych nieszczelności i wykonanie ciśnieniowej próby szczelności gazu w 11 budynkach (284 mieszkaniach)
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 58/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 15.04.2019
Dot.: opracowania projektu technicznego wykonawczego na wymianę instalacji hydrantowej przeciwpożarowej dla budynków przy ul. Chylońskiej 7, Chylońskiej 11, Chylońskiej 36
wygrała firma: CONCEPT Tom Wojciechowski z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  23 985,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 59/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 15.04.2019
Dot.: opracowania projektów technicznych na wymianę instalacji poziomej cw i zw oraz cyrkulacji w technologii systemu instalacji Kan-Therm, Wavin z rur PP zgrzewanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla budynków Gniewska 2-8, Ramułta 38, Chylońska 74
wygrała firma: CONCEPT Tom Wojciechowski z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  11 193,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 66/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.04.2019
Dot.: remontu kapitalnego dźwigu osobowego w budynku Gniewska 21 kl. F
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 67/Gn21/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 04.04.2019
Dot.: wymiany docieplenia ściany szczytowej od strony  ulicy Kartuskiej części wysokiej budynku Gniewska 21
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 74/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.04.2019
Dot.: wykonanie remontu mieszkania zastępczego nr 2
w budynku Gniewska 2-8
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  34 926,69 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)

Spec. Nr 77/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.04.2019
Dot.: malowania klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ramułta 38
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2019 r.)


Spec. Nr 8/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.03.2019
Dot.: wykonania rocznych przeglądów instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych - 3355 oraz wykonania uproszczonej próby szczelności pionów szt. 418 i poziomów szt. 55 a także 5-cio letniego przeglądu instalacji dla budynków Swarzewska 52, 56 i lokalu Restauracja przy ul. Helskiej 8
wygrała firma:  INSTALATOR Janowo
za cenę ryczałtową brutto 42 191,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 10/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.03.2019
Dot.: wymiany poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w technologii sytemu instalacyjnego Kan-Therm, Wavin z rur PP zgrzewanych w budynku Starogardzka 12
wygrała firma:  Instalacje Hydrauliczne Tadeusz Bańko Starogard Gdański
za cenę ryczałtową brutto 36 000,07 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 13/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.03.2019
Dot.: wymiany poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w technologii sytemu instalacyjnego Kan-Therm, Wavin z rur PP zgrzewanych w budynku Gniewska 7
wygrała firma:  Instalacje Hydrauliczne Tadeusz Bańko Starogard Gdański
za cenę ryczałtową brutto 45 000,06 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)


Spec. Nr 16/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.03.2019
Dot.: malowania klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Rozewska 34
wygrała firma:  Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Macholl Zamostne
za cenę ryczałtową brutto 216 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 17/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.03.2019
Dot.: malowania klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Morska 301
wygrała firma:  Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Macholl Zamostne
za cenę ryczałtową brutto 218 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)


Spec. Nr 19/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 11.04.2019
Dot.: malowania klatek schodowych, i piwnic, wraz z robotami towarzyszącymi oraz malowania przedsionków wewnętrznych szt. 3 w budynku Chylońska 249 kl. I-III
wygrała firma:  Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Macholl Wejherowo
za cenę ryczałtową brutto 144 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 22/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.03.2019
Dot.: malowania klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Gniewska 9
wygrała firma:  M-BUD z Kębłowa
za cenę ryczałtową brutto 91 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 24/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 08.04.2019
Dot.: Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych szt.10, remont płyt czołowych szt. 10, wymiana wylewek balkonowych szt. 4, rozebranie starych świetlików i zamontowanie nowych doświetlaczy okien ul. Chylońska 249 szt. 6, wykonanie wentylacji na ścianach galerii ul. Owsiana 15 szt. 2, Kcyńska 3 szt. 4
wygrała firma:  ELMIR Gdynia
za cenę ryczałtową brutto 100 600,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 26/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 09.04.2019
Dot.: budowy wiat śmietnikowych przy ul. Chylońskiej 249 - szczyt kl. VII (6 pojemników) i przy ul. Chylońskiej 249 - szczyt kl. I (8 pojemników)
wygrała firma:  ADREM Gdynia
za cenę ryczałtową brutto 111 320,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 27/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 09.04.2019
Dot.: rozebrania starej oraz budowa nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Kcyńskiej 3 - kl. I-IV, Kcyńskiej 5, Kcyńskiej 7A - kl. III-V (12 pojemników)
wygrała firma:  ADREM Gdynia
za cenę ryczałtową brutto 88 495,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 31/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 10.04.2019
Dot.: wykonania remontu balkonów 25 szt. w budynkach AO II
wygrała firma: ELMIR Gdynia
za cenę ryczałtową brutto  50 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 36/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 04.04.2019
Dot.: demontażu istniejącego docieplenia ściany frontowej budynku Chylońska 279 i wykonania nowego docieplenia metodą "lekką mokrą" wraz z remontem przybudówek wejściowych szt. 3
wygrała firma:  ADREM Gdynia
za cenę ryczałtową brutto 148 950,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 38/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 04.04.2019
Dot.: usunięcia alg, uzupełnienia ubytków tynku oraz malowania elewacji farbą silikatową z dodatkami antygrzybicznymi ścian budynków Młyńska 25 (ściana szczytowa) i Lubawska 11 (ściana szczytowa)
PRZETAR ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 40/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 08.04.2019
Dot.: dostawy i montażu drzwi stalowych wejściowych zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach Swarzewska 22 i Kartuska 46, drzwi z oknem do lokalu użytkowego Helska 8 oraz okna do lokalu użytkowego Morska 303A
wygrała firma: ELMIR Gdynia
za cenę ryczałtową brutto  33 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 41/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 08.04.2019
Dot.: dostawy i montażu wyłazów dachowych w budynkach Borowikowa 29, Chabrowa 62,64, Czeremchowa 4, Jastrzębia 7, Jaśminowa 3, Jeżynowa 2, Sępia 5,19, Sokola 4, Żurawia 3
wygrała firma: Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kościelny Pinczyn
za cenę ryczałtową brutto  26 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 43/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.04.2019
Dot.: wymiany opierzeń blacharskich w budynkach Wiklinowa 6, Jeżynowa 3, Jastrzębia 11, Czeremchowa 4, Sępia 15
wygrała firma:  Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kościelny Pinczyn
za cenę ryczałtową brutto 24 700,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 46/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.04.2019
Dot.: Wyklejenie koryta i koszy zlewowych z blachy ocynkowanej papą termozgrzewalaną w budynkach Berberysowa 6, Sępia 9,13,17,19, Bzowa 1, Jastrzębia 11 (od strony frontowej) oraz wyklejenie koryta betonowego wraz z koszem zlewowym papą termozgrzewalaną w budynku Berberysowa 4 (od strony balkonowej)
wygrała firma: Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kościelny Pinczyn
za cenę ryczałtową brutto  58 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 49/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 10.04.2019
Dot.: naprawy płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych w zasobach AO IV, naprawa uszkodzonej elewacji od strony balkonów Budynku Sepia 9
wygrała firma: ELMIR Gdynia
za cenę ryczałtową brutto  29 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 56/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 11.04.2019
Dot.: Adaptacja pomieszczenia pralni dla sprzątacza budynku Rydzowa 9 kl. II. Remont pomieszczenia socjalnych Jastrzębia 9
wygrała firma:  Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Macholl Wejherowo
za cenę ryczałtową brutto 24 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 57/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 04.04.2019
Dot.: malowania ściany frontowej budynku Borowikowa 7 oraz malowanie ściany szczytowej północnej budynku Borowikowa 3
wygrała firma: BUD-ROB z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto  25 941,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 60/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 09.04.2019
Dot.: budowy wiaty śmietnikowej przy ulicy Rydzowej 13
wygrała firma:  Usługi Ślusarskie Krystian  Dampc Małe Gowinio
za cenę ryczałtową brutto 53 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 69/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 11.04.2019
Dot.: malowania klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Lubawska 8
wygrała firma:  Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Macholl Wejherowo
za cenę ryczałtową brutto 204 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)

Spec. Nr 129/TE/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 03.04.2019
Dot.: zbycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 881 m2 niezabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej
PRZETAR ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.04.2019 r.)


Spec. Nr 9/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.03.2019
Dot.: wymiany 6 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach wysokich oraz 14 pionów w budynkach niskich z zastosowaniem metody UPONOR PE-Xa w zasobach AO III
wygrała firma:  INSTALATOR z Janowa
za cenę ryczałtową brutto 224 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 14/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.03.2019
Dot.: przebudowy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Morska 301
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumi
za cenę ryczałtową brutto  23 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 15/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.03.2019
Dot.: modernizacji instalacji elektrycznej i dostawy oraz wymiany opraw oświetlenia (324 sztuki lamp LED typu plafon) w budynkach mieszkalnych Administracji Osiedla Chylonia
wygrała firma: KD Krzysztof Duczmal z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  58 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 18/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.03.2019
Dot.: wykonania robót remontowych - malarskich, modernizacji części socjalnej w budynku warsztatowym przy ul. Zbożowej 2A
wygrała firma: Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Macholl z Zamostne
za cenę ryczałtową brutto  37 600,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 20/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.03.2019
Dot.: malowania klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Chylońska 115
wygrała firma: Usługi Ogólnobudowlane Waldemar Macholl z Wejherowa
za cenę ryczałtową brutto  61 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 25/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.03.2019
Dot.: opracowania projektów technicznych na wymianę instalacji poziomej cw i zw oraz cyrkulacji w systemie UPONOR PE-Xa wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla budynków Południowa 4, Chylońska 213, Chylońska 289, Chylońska 291, Kcyńska 16
wygrała firma: PREMM Instalacje Sanitarne ze Starogardu Gdańskiego
za cenę ryczałtową brutto  38 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 50/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.03.2019
Dot.: naprawy ubytków asfaltu w uliczkach osiedlowych w zasobach AO III, regulacja wpustów ulicznych Kcyńska 7A i Owsiana 9
wygrała firma:  USŁUGI W ZAKRESIE  BUDOWNICTWA DROGOWEGO Krzysztof Walaszczyk z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 21 254,40 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)

Spec. Nr 51/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.03.2019
Dot.: określenia stawki za wykonanie badania i pomiaru zanieczyszczenia powietrza substancjami chemicznymi w jednym pomieszczeniu
wygrała firma: TECHNO-SERVICE z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto  984,- zł za 1 pomieszczenie
(decyzja Zarządu GSM z dnia 02.04.2019 r.)


Spec. Nr 11/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.03.2019
Dot.: wykonanie remontu kominów wentylacyjnych
w budynkach Gniewska 5 i Gniewska 9
wygrała firma:  „ADREM” z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 18 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 12/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.03.2019
Dot.: dostawa i montaż klap oddymiających w budynkach Rozewska 10, Kartuska 39, Helska 11
PRZERAG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 21/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.03.2019
Dot.: dostawa i montaż klapy oddymiającej w budynku Lubawska 8
PRZERAG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 23/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.03.2019
Dot.: remont nawierzchni asfaltowej przed budynkiem Borowikowa 13, remont miejsc postojowych przed budynkiem Borowikowa 9
wygrała firma:  Firma Budowlano-Drogowa MTM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  79 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 29/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 06.03.2019
Dot.: remont części dachów pawilonów Helska 8 i Kartuska 61
wygrała firma:  POL-DACH z Gościcina
za cenę ryczałtową brutto  198 760,21 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 30/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.03.2019
Dot.: remont częściowy mieszkania przy ul. Kartuska 39/73
wygrała firma:  ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  15 300,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)

Spec. Nr 35/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 14.03.2019
Dot.: remont instalacji elektrycznej w budynku Chylońska 90-92
wygrała firma:  K.D. Krzysztof Duczmal z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  45 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2019 r.)


Spec. Nr 1/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.02.2019
Dot.: dostawa materiałów z tworzyw sztucznych  systemu instalacyjnego UPONOR PE-Xa i materiałów towarzyszących dla potrzeb Administracji Osiedli
wygrała firma:  Pałkowski Instalacje z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 12 750,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)

Spec. Nr 3/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.02.2019
Dot.: remont mieszkania zastępczego przy ul. Zamenhofa 3 /107
wygrała firma:  ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto  33 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)

Spec. Nr 4/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.02.2019
Dot.: Koszenie terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana
wygrała firma:  FIONER  z Łebna
za cenę ryczałtową brutto  45 785,76 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)

Spec. Nr 5/II/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.02.2019
Dot.: Koszenie terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Chylonia
wygrała firma:  FIONER  z Łebna
za cenę ryczałtową brutto  107 065,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)

Spec. Nr 6/III/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.02.2019
Dot.: Koszenie terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma:  MALWA Sp. z o.o.
za cenę ryczałtową brutto  76 016,82 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)

Spec. Nr 7/IV/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.02.2019
Dot.: Koszenie terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma:  FIONER  z Łebna
za cenę ryczałtową brutto  113 271,50 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2019 r.)


Spec. Nr 2/GK/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.02.2019
Dot.: dostawy materiałów biurowych na potrzeby GSM na okres 12-tu miesięcy
wygrała firma:  BIURO PLUS TRÓJMIASTO z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 106 471,10 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.02.2019 r.)

Spec. Nr 121/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.02.2019
Dot.: remontu schodów wejściowych do klatek schodowych budynków Dreszera 26 i Dreszera 20 kl. B
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.02.2019 r.)


Spec. Nr 2/TE/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 10.01.2019
Dot.: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Wąsowicza 8
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2019 r.)

Spec. Nr 121/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 09.01.2019
Dot.: remontu schodów wejściowych do klatek schodowych budynków Dreszera 26 i Dreszera 20 kl. B
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2019 r.)

Spec. Nr 127/IV/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.01.2019
Dot.: opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych pomiędzy budynkami Borowikowa 1 i Rydzowa 9
wygrała firma:  PROFIL z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 26 445,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2019 r.)

Spec. Nr 128/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 11.12.2018
Dot.: wymiany witryn sklepowych oraz stolarki okiennej w lokalu użytkowym przy ul. Chylońskiej 89
wygrała firma:  GDAŃSKA FABRYKA OKIEN z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto  24 706,61 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2019 r.)

Spec. Nr 129/TE/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 10.01.2019
Dot.: zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Chabrowej
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2019 r.)


Spec. Nr 112/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.01.2019
Dot.: Remontu lokalu mieszkalnego zastępczego nr 2 w budynku Gniewska 2-8
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 08.01.2019 r.)

Spec. Nr 113/I/2018
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.01.2019
Dot.: Remontu lokalu mieszkalnego zastępczego nr 107 w budynku Zamenhofa 3
PRZETARG  ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 08.01.2019 r.)

POZOSTAŁE PRZETARGI