PRZETARGI  
 
2020-02-13
Wyniki przetargów.

Spec. Nr 4/I/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 12.02.2020
Dot.: wykonania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla klientów baru w lokalu użytkowym przy ul. Chylońskiej 42
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)

Spec. Nr 6/I/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.02.2020
Dot.: koszenia terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 53 158,20 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)

Spec. Nr 7/II/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.02.2020
Dot.: koszenia terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Chylonia
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 133 797,24 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)

Spec. Nr 8/III/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.02.2020
Dot.: koszenia terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 89 319,75 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)

Spec. Nr 9/IV/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.02.2020
Dot.: koszenia terenów zielonych w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 130 589,85 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)

Spec. Nr 10/TE/2020
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.02.2020
Dot.: remontu mieszkania skażonego związkami toksycznymi przy ul. Lubawskiej 13/44
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 15 300,03 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.02.2020 r.)


Spec. Nr 138/GK/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE KONKURS OFERT Z DNIA 14.02.2020
Dot.: wykonania i dostawy książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i garażu
wygrała firma: UDZIAŁOWIEC z Olsztyna k/ Częstochowy
za cenę ryczałtową brutto 14 589,40 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 18.02.2020 r.)


Spec. Nr 138/GK/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 03.02.2020
Dot.: wykonania i dostawy książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i garażu
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.02.2020 r.)


Spec. Nr 135/TE/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.01.2020
Dot.: remontu mieszkania nr 44 przy ul. Helskiej 22-28
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 47 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 28.01.2020 r.)


Spec. Nr 138/GK/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 20.01.2020
Dot.: wykonania i dostawy książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i garażu
PRZETARG ANULOWANO
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.01.2020 r.)


Spec. Nr 102/FK/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 14.11.2019
Dot.: wyboru ubezpieczyciela majątku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2020 w pełnym zakresie ubezpieczenia
wygrała firma:  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA z siedzibą w Warszawie  o/Gdynia
składka ubezpieczenia majątku:  481 793,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 10.12.2019 r.)

Spec. Nr 125/I/2019
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.11.2019
Dot.: wymiany instalacji poziomej zw i cw oraz cyrkulacji w budynkach Ramułta 38, Gniewska 2-8 i Chylońska 74
wygrała firma: PAŁKOWSKI  INSTALACJE z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 150 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 10.12.2019 r.)