PRZETARGI  
 
2024-05-10
Wyniki przetargów.

Spec. Nr 16/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2024
Dot.: wymiany 11 szt. opierzeń blacharskich w 7 budynkach Borowikowa 13, 23, 25
Berberysowa 6, 8, Sępia 11, 19
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 17/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.04.2024
Dot.: dostawy i montażu 6 szt. wyłazów dachowych w 6 budynkach Borowikowa 9, 15, Rydzowa 9, 11, Berberysowa 7, Sokola 7
wygrała firma: Usługi Remontowo-Budowlane Adam Kościelny z Pinczyna
za cenę ryczałtową brutto 34 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 20/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2024
Dot.: docieplenia stropodachów w budynkach Bzowa 5, Chabrowa 64, Rydzowa 9, Wiklinowa 12
wygrała firma: AW-TERM z Czeladzi
za cenę ryczałtową brutto 58 100,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 24/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.04.2024
Dot.: wykonania 1-rocznej próby ciśnieniowej nawodnionych pionów instalacji hydrantowych p.poż. wydajności na zaworach hydrantowych oraz przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych w budynkach mieszkalnych wysokich XII kondygnacyjnych Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: PAŁKOWSKI  INSTALACJE  z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 29 440,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 26/TE/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.04.2024
Dot.: wykonania prac budowlanych na podstawie wykonanego projektu budowlanego zawierającego budowę murów oporowych, przebudowę odwodnienia i utwardzenie działek nr 2322, 2323 wraz z budową zajazdu z ulicy Wejherowskiej
do działki nr 2323 w Gdyni
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 29/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2024
Dot.: wymiany rozdzielnic głównych w budynkach przy ul. Owsianej 15 kl. II i ul. Owsianej 9 kl. II, IV
wygrała firma: MARPOR z Żukowa
za cenę ryczałtową brutto 28 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 30/II/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2024
Dot.: wymiany WLZ (2 szt.) i rozdzielni głównej w budynku mieszkalnym Gniewska 11
wygrała firma: MARPOR z Żukowa
za cenę ryczałtową brutto 26 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 31/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.04.2024
Dot.: budowy wiaty śmietnikowej przy ul. Berberysowej 6 na 10 pojemników wymiarach 110x120 cm i pojemności 1100 l.
wygrała firma: DAMPC z Wejherowa
za cenę ryczałtową brutto 118 080,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 33/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2024
Dot.: remontu płyt czołowych szt. 6 i wymiany wylewek balkonowych szt. 15 w budynkach mieszkalnych Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: ALPIMOR z Sopotu
za cenę ryczałtową brutto 90 690,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 36/I/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2024
Dot.: dostawy środków i materiałów czyszczących do mycia klatek schodowych, lastryka, terakoty, glazury, pralni, wind i okien w celu utrzymania czystości i porządku w bud. mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i warsztatowych, środków do dezynfekcji w GSM na okres jednego roku
wygrała firma: MERKURY z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 59 758,43 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)

Spec. Nr 37/I/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.04.2024
Dot.: remontu 58 balkonów z wymianą płyt czołowych na płyty HPL oraz remontem balustrad bocznych i płyt nośnych w budynku przy ul. Chylońska 7 w Gdyni
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 322 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.04.2024 r.)


Spec. Nr 14/GSM/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.03.2024
Dot.: wykonania jednokrotnego przeglądu technicznego - serwisowego z konserwacją systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - wysokich w zasobach GSM wraz ze sporządzeniem protokołów serwisowych
wygrała firma: ADMAR z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 34 185,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.04.2024 r.)

Spec. Nr 18/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2024
Dot.: naprawy płyt balkonowych w budynkach mieszkalnych Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 56 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.04.2024 r.)

Spec. Nr 28/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 18.04.2024
Dot.: wymiany WLZ w budynku przy ul. Chylońskiej 295 kl. I, II, III
wygrała firma: MARPOR z Żukowa
za cenę ryczałtową brutto 26 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.04.2024 r.)

Spec. Nr 34/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.04.2024
Dot.: zerwania istniejącego docieplenia ściany balkonowej budynku  przy ul. Chylońskiej 295 –  wykonanie nowego ocieplenia metodą „lekką mokrą” wraz z remontem balkonów.
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 351 800,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.04.2024 r.)

Spec. Nr 35/TE/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 17.04.2024
Dot.: remontu 7 mieszkań skażonych związkami toksycznymi
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 203 930,93 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.04.2024 r.)


Spec. Nr 1/I/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.02.2024
Dot.: malowania ścian i sufitów klatki schodowej oraz wyłożenie płytkami i malowanie ścian i sufitu korytarza do pomieszczeń biurowych na piętrze w budynku Administracji przy ul. Chylońskiej 58A w Gdyni.
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 31 440,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 19.03.2024 r.)


Spec. Nr 3/I/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.02.2024
Dot.: koszenie trawy w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze św. Maksymiliana
wygrała firma: SADIDA z Wrocławia
za cenę ryczałtową brutto 28 483,84 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2024 r.)

Spec. Nr 4/II/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.02.2024
Dot.: koszenie trawy wraz z przycięciem żywopłotów w zasobach Administracji Osiedla Chylonia
wygrała firma: SADIDA z Wrocławia
za cenę ryczałtową brutto 97 135,12 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2024 r.)

Spec. Nr 5/III/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.02.2024
Dot.: koszenie trawy wraz z przycięciem żywopłotów w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 50 778,32 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2024 r.)

Spec. Nr 6/IV/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.02.2024
Dot.: koszenie trawy wraz z przycięciem żywopłotów w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma: FIONER z Łebna
za cenę ryczałtową brutto 86 927,10 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.03.2024 r.)


Spec. Nr 2/GK/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.01.2024
Dot.: wykonania i dostawy książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i garażu
wygrała firma: UDZIAŁOWIEC z Olsztyna k/Częstochowy
za cenę ryczałtową brutto 9 998,10 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)

Spec. Nr 84/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.01.2024
Dot.: wymiany wodomierzy w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma: TELEMIAR ze Słupska
za cenę ryczałtową brutto 427 771,85 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)

Spec. Nr 85/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.01.2024
Dot.: wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu oraz przeglądy specjalne dźwigów osobowych, towarowych w budynkach GSM
wygrała firma: FHU SALNER z Gościcina
za cenę ryczałtową brutto 55 989,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)

POZOSTAŁE PRZETARGI