Wyniki przetargów. (data: 2024-02-06)

Spec. Nr 2/GK/2024
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.01.2024
Dot.: wykonania i dostawy książeczek opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i garażu
wygrała firma: UDZIAŁOWIEC z Olsztyna k/Częstochowy
za cenę ryczałtową brutto 9 998,10 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)

Spec. Nr 84/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.01.2024
Dot.: wymiany wodomierzy w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
wygrała firma: TELEMIAR ze Słupska
za cenę ryczałtową brutto 427 771,85 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)

Spec. Nr 85/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.01.2024
Dot.: wykonania dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu oraz przeglądy specjalne dźwigów osobowych, towarowych w budynkach GSM
wygrała firma: FHU SALNER z Gościcina
za cenę ryczałtową brutto 55 989,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 06.02.2024 r.)


Spec. Nr 38/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 03.07.2023
Dot.: wykonania i montażu klapy oddymiającej w budynku mieszkalnym Lubawska 3
wygrała firma: MERCOR z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 24 980,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.09.2023 r.)

Spec. Nr 54/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 27.07.2023
Dot.: wymiany 25 szt. grzejników typu FAVIER na panelowe w lokalach usługowych w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Chylońskiej 191
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 40 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 31.08.2023 r.)

Spec. Nr 55/II/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.08.2023
Dot.: wykonania przeglądu 5-cio letniego instalacji elektrycznej w 25 budynkach mieszkalnych i jednym lokalu własnym w Administracji Osiedla Chylonia
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.09.2023 r.)

Spec. Nr 56/II/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.08.2023
Dot.: awaryjnego wykonania naprawy elewacji od strony północnej w budynku Helska 9
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 05.09.2023 r.)


Spec. Nr 33/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.08.2023
Dot.: przeglądu instalacji gazowej w 1720 mieszkaniach (58 budynków) Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.08.2023 r.)

Spec. Nr 43/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.08.2023
Dot.: odtworzenia układu drenarskiego przy budynku Zbożowa 7
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 22.08.2023 r.)


Spec. Nr 2/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM
INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.07.2023
Dot.:  opracowania ekspertyzy technicznej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim zawierającym zakres remontu zespołu garaży przy ul. Chylońskiej 42B
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.07.2023 r.)

Spec. Nr 53/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM
INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 13.07.2023
Dot.:  wykonania ciągu pieszego o długości 157 m wraz z pracami towarzyszącymi na działce nr 144 – obr. 0024, Pustki Cisowskie w Gdyni
wygrała firma: ZOMBRUK z Redy
za cenę ryczałtową brutto     225 090,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 25.07.2023 r.)


Spec. Nr 34/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2023
Dot.: wykonania pomiarów ochronnych oraz ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w 284 mieszkaniach,  i 16 pralniach w zasobach Administracji Osiedla Pustki Cisowskie, oraz wykonania pomiarów ochronnych oraz oceny stanu technicznego instalacji w lokalu własnym Jastrzębia 9 i w  pawilonie usługowym Czeremchowa 2A
wygrała firma: POMIAROWIEC z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 8 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 35/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 12.06.2023
Dot.: opracowania projektu wykonawczego oraz wymiana pionów i poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach Borowikowa 15, Borowikowa 21, Berberysowa 1
wygrała firma: MB INSTALACJE ze Starogardu Gdańskiego
za cenę ryczałtową brutto 211 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 38/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.06.2023
Dot.: wykonania i montażu klapy oddymiającej w budynku mieszkalnym Lubawska 3
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 46/II/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.06.2023
Dot.: malowania elewacji pawilonu Rozewska 1, Gniewska 13, Kartuska 44A
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 46 350,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 47/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 05.06.2023
Dot.: likwidacji świetlików poprzez wykonanie 6 szt. pokryw studzienek doświetlających od strony podwórza budynku przy ul. Morskiej 123-125 w Gdyni
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 31 350,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 48/Gn21/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 06.06.2023
Dot.: przebudowy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w części mieszkalnej budynku przy ul. Gniewskiej 21 w Gdyni (IV etap)
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumi
za cenę ryczałtową brutto 58 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 49/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 07.06.2023
Dot.: przeglądu instalacji gazowej wraz z przyborami
w 3502 mieszkaniach i 1 pawilonie handlowo-usługowym oraz uproszczone próby szczelności instalacji gazowej w ilości pionów 509 i poziomów 71 w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: INSTALATOR z Janowa
za cenę ryczałtową brutto 59 574,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)

Spec. Nr 50/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 12.06.2023
Dot.: wymiany 6 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach niskich z zastosowaniem metody "Uponor PE-Xa" w Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE
za cenę ryczałtową brutto 182 500,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 13.06.2023 r.)


Spec. Nr 26/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2023
Dot.: wykonania pomiarów ochronnych oraz oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w 2476 mieszkaniach,  w klatkach schodowych, pomieszczeniach piwnicznych, administracji i WLZ w budynkach mieszkalnych - 126 szt.,  oraz w 50 pralniach w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 27/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.05.2023
Dot.: najmu nośnika reklamowego położonego na terenie działki nr 2395 obręb 0012 Cisowa u zbiegu ulic Południowej i Morskiej
wygrała firma: STRÖER POLSKA z Warszawy
za stawkę miesięczną  4 000,- zł + podatek VAT
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 28/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.05.2023
Dot.: zerwania istniejącego docieplenia ściany balkonowej budynku przy ul. Chylońskiej 289 - wykonanie nowego docieplenia metodą "lekką mokrą" wraz z remontem balkonów
wygrała firma: ALPIMOR Z Sopotu
za cenę ryczałtową brutto:  354 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 29/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.05.2023
Dot.: wymiany 11 szt. opierzeń blacharskich w budynkach Berberysowa 4, Berberysowa 5, Jastrzębia 13, Sępia 5
wygrała firma: Usługi Remontowo-Budowlane
Adam Kościelny z Pinczyna
za cenę ryczałtową brutto 51 300,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 31/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.05.2023
Dot.: dostawy i montażu 6 szt. wyłazów dachowych w 6 budynkach mieszkalnych: Jastrzębia 3,
Jastrzębia 7, Jastrzębia 13, Berberysowa 4, Czeremchowa 4, Sępia 5
wygrała firma: Usługi Remontowo-Budowlane
Adam Kościelny z Pinczyna
za cenę ryczałtową brutto 32 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 33/IV/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 22.05.2023
Dot.: przeglądu instalacji gazowej w 1720 mieszkaniach (58 budynków) Administracji Osiedla Pustki Cisowskie
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 37/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.05.2023
Dot.: utwardzenia terenu od szczytu budynku - strona od torów - przy ul. Okrzei 2 i Okrzei 4
wygrała firma: Usługi w zakresie Budownictwa Drogowego z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 55 395,57 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 39/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.05.2023
Dot.: wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kcyńskiej 16
od kl. III płytki 35x35x5 chodnika ze schodami do ul. Kcyńskiej oraz regulacji kostki chodnika wzdłuż klatek oraz chodnika wzdłuż lasu na wysokości ściany szczytowej kl. I budynku przy ul. Kcyńskiej 14, wymiany nawierzchni przy ul. Chylońskiej 199 - miejsca postojowe wzdłuż kl. II-IV
oraz naprawy zapadniętej jezdni przy kl. VI
wygrała firma: ZOMBRUK z Redy
za cenę ryczałtową brutto 36 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 42/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 23.05.2023
Dot.: remontu płyt czołowych 13 szt. balkonów oraz wymiany 19 szt. wylewek balkonowych w budynkach mieszkalnych Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto:  155 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)

Spec. Nr 43/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 24.05.2023
Dot.: odtworzenia układu drenarskiego przy budynku Zbożowa 7
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 30.05.2023 r.)


Spec. Nr 18/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.04.2023
Dot.: rozebrania i zamontowania nowych ogrodzeń parkingów przy ul. Południowej 4 200 mb i Zbożowej 2 200 mb wraz z bramką wejściową naprzeciw wjazdu
wygrała firma: RAJBUD z Ciechocinka
za cenę ryczałtową brutto 63 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.05.2023 r.)

Spec. Nr 24/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 25.04.2023
Dot.: wymiany instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych i pomieszczeniach wspólnych w budynkach Chylońska 36 i Dreszera 22
wygrała firma: ELEKTROTECHNIK z Lęborka
za cenę ryczałtową brutto 16 930,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 16.05.2023 r.)


Spec. Nr 15/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2023
Dot.: remontu mieszkania skażonego związkami toksycznymi
wygrała firma: ELMIR z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 27 994,80 zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.05.2023 r.)

Spec. Nr 16/TE/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2023
Dot.: wykonania nasadzenia zastępczego 9 sztuk drzew w Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana
wygrała firma: MALWA z Chwaszczyna
za cenę ryczałtową brutto 23 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.05.2023 r.)

Spec. Nr 21/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 28.04.2023
Dot.: wymiany instalacji poziomej cwu, zw i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych Wiejska 22-28, Starogardzka 9 i Starogardzka 15 oraz wymiana cwu i zw w budynku Dreszera 26 wraz z opracowaniem projektu wykonawczego na wymianę przedmiotowej instalacji w technologii systemu instalacyjnego Kan-Therm lub Wavin z rur PP zgrzewanych wraz z przedmiarem robót
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumii
za cenę ryczałtową brutto 189 600,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.05.2023 r.)

Spec. Nr 22/II/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 28.04.2023
Dot.: wymiany 5 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w technologii tworzyw sztucznych w budynkach przy ul. Starogardzkiej 10, Starogardzkiej 12, Gniewskiej 5 i Gniewskiej 11
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumii
za cenę ryczałtową brutto 44 750,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.05.2023 r.)

Spec. Nr 23/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 28.04.2023
Dot.: wymiany 11 pionów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynkach mieszkalnych niskich w zasobach Administracji Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana
wygrała firma: PAŁKOWSKI INSTALACJE z Rumii
za cenę ryczałtową brutto 98 450,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 11.05.2023 r.)


Spec. Nr 14/GK/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2023
Dot.: dostawy sprzętu komputerowego - serwera i oprogramowania
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)

Spec. Nr 17/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 19.04.2023
Dot.: naprawy nawierzchni asfaltowych ulic wewnętrznych osiedlowych w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
wygrała firma: Usługi w zakresie BUDOWNICTWA DROGOWEGO  z Gdańska
za cenę ryczałtową brutto 180 900,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)

Spec. Nr 19/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.04.2023
Dot.: remontu  10 balkonów z wymianą płyt czołowych na płyty HPL oraz remontem balustrad bocznych i płyt nośnych budynku przy ul. Chylońskiej 7
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 62 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)

Spec. Nr 20/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 21.04.2023
Dot.: remontu  balkonów z wymianą płyt czołowych na płyty HPL oraz remontem balustrad bocznych i płyt nośnych budynku przy ul. Chylońskiej 11
wygrała firma: ADREM z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 356 400,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)

Spec. Nr 25/I/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.04.2023
Dot.: wymiany instalacji WLZ w pięciu budynkach mieszkalnych Chylońska 7, Chylońska 11, Chylońska 74, Chylońska 80 i Chylońska 84-86
wygrała firma: KD Krzysztof Duczmal z Gdyni
za cenę ryczałtową brutto 164 000,- zł
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)

Spec. Nr 26/III/2023
DZIAŁ TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNY GSM INFORMUJE, ŻE PRZETARG Z DNIA 26.04.2023
Dot.: wykonania pomiarów ochronnych oraz ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w 2476 mieszkaniach,  w klatkach schodowych, pomieszczeniach piwnicznych, administracji i WLZ w budynkach mieszkalnych - 126 szt.,  oraz w 50 pralniach w zasobach Administracji Osiedla Cisowa
PRZETARG ZAKOŃCZONY BEZ WYBORU OFERENTA
(decyzja Zarządu GSM z dnia 04.05.2023 r.)