PRZETARGI  
 
2022-01-04
Informacja w sprawie przetargów.

GDYŃSKA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 Gdynia, ul. Helska 8
informuje, że:

Wszelkie informacje o przetargach w Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej GSM  www.gdynskasm.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia należy nabyć odpłatnie wyłącznie drogą elektroniczną.

GSM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko przetargi@gdynskasm.pl

Telefon (58) 713 15 38, fax (58) 623 34 78

POZOSTAŁE PRZETARGI