PRZETARGI  
 
2021-05-07
Lokal użytkowy o powierzchni 235 m2 w Gdyni Cisowej, ul. Chylońska 191 z przeznaczeniem na działalność usługową (sportowo-rekreacyjną, medyczną, rehabilitacyjną, finansową itp.).

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL HELSKA 8
tel.  58 623 29 76
www.gdynskasm.pl


ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 235 m2 w Gdyni Cisowej, ul. Chylońska 191 z przeznaczeniem na działalność usługową (sportowo-rekreacyjną, medyczną, rehabilitacyjną, finansową itp.)

Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 p.u. wynosi 14 zł, wadium 6.100 zł.Podana stawka nie obejmuje kosztów dostawców mediów i podatku VAT.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Chylońskiej 191” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni w punkcie przyjęć (wejście schodami lub windą od strony budynku Kartuska 39) najpóźniej do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 12:00 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r.  o godz. 12:30.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wniesienie wadium na rachunek Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 05 1160 2202 0000 0000 5119 2464 w BANKU MILLENNIUM SA oraz odpłatne nabycie szczegółowych warunków konkursu ofert w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zawiadomi oferentów o wynikach konkursu ofert w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia ofert. W przypadku wygrania konkursu ofert, wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji celem zabezpieczenia roszczeń Spółdzielni z tytułu czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert lub wycofania lokali z konkursu bez podania przyczyny”.

POZOSTAŁE PRZETARGI