PRZETARGI  
 
2020-07-13
Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych w Gdyni.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl
tel. 58 623-39-74


ogłasza przetarg nieograniczony-ofertowy na ustanowienie odrębnej własności wymienionego lokalu mieszkalnego w Gdyni. 

ul. HELSKA 22 - 28 m. 44,   p.u. 36,80 m²,  4 / IV
mieszkanie ma 5 pomieszczeń (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
cena wywoławcza - 218.000,00 zł,  wadium - 21.800,00 zł

Lokal mieszkalny po kapitalnym remoncie, wyposażony w nowe meble kuchenne i łazienkowe, gotowy do zamieszkania.

   

 

Oferty  należy  składać  w  zamkniętych  kopertach  z  napisem  „Przetarg   na   mieszkanie” w punkcie przyjęć interesantów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 (wejście schodami lub windą od strony budynku Kartuska 39) do dnia 31.07.2020 r. do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2020 r. o godz. 1230.

Prezentacja mieszkań w dniu 27.07.2020 r. w godz. 1600 – 1800.

Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej przetargu, który odbędzie się w dniu 31.07.2020 r. o godz. 1230 w Klubie Osiedlowym GSM przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i odpłatne nabycie specyfikacji.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie Dział Mieszkaniowy Spółdzielni (58 623 - 39 - 74).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyny.POZOSTAŁE PRZETARGI