PRZETARGI  
 
2019-05-16
Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności gazu w budynkach mieszkalnych. Prace brukarskie przy budynkach mieszkalnych.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:   

  • wykonanie ciśnieniowej próby szczelności gazu w budynkach mieszkalnych,
  • prace brukarskie przy budynkach mieszkalnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, które należy nabyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 38.

Przetargi odbędą się w dniach 29 i 30.05.2019 r.

Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko  tel.: 58 713-15-38    fax: 58 623-34-78.

POZOSTAŁE PRZETARGI