PRZETARGI  
 
2021-05-04
Najem lokali użytkowych przy ul. Czeremchowej 2B.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza konkurs ofert na wynajem od czerwca 2021 roku dwóch lokali użytkowych po kapitalnym remoncie położonych w dzielnicy Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Czeremchowej 2B  o powierzchni 74,06 m2 (nr ew. U IV/9) i powierzchni 76,50 m2 (nr ew. U IV/9A) z przeznaczeniem na działalność usługową, handlową, biurową.

Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2  dla każdego lokalu wynosi netto 30,00 zł, wadium 3.200,00 zł. Podana stawka nie obejmuje kosztów dostawców mediów i podatku VAT.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR EW. U IV/9 LUB NR EW. U IV/9A PRZY UL. CZEREMCHOWEJ 2B” w punkcie przyjęć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni (wejście schodami lub windą od strony budynku Kartuska 39) najpóźniej do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.05.2021 r.  o godz. 12:30.


Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium i odpłatne nabycie specyfikacji oraz zapoznanie się z Regulaminem wynajmu lokali użytkowych.

Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Zarządu Spółdzielni ds. ekonomiczno-finansowych mgr Joanna Stojczyk (tel. 58 623 29 76; e-mail: ekonomiczny@gdynskasm.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert lub wycofania lokali z konkursu bez podania przyczyny”.

POZOSTAŁE PRZETARGI