PRZETARGI  
 
2023-09-25
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 13 pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Helskiej 8 w Gdyni.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetarg nieograniczony-ofertowy na:

- dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w 13 pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Helskiej 8 w Gdyni

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zakup specyfikacji istotnych warunków przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia, godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacji.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko

Telefon (58) 713 15 38, fax (58) 623 34 78
przetargi@gdynskasm.pl

POZOSTAŁE PRZETARGI