PRZETARGI  
 
2021-04-27
Wymiana grzejników typu

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:

  • wymianę grzejników typu "Favier" na grzejniki panelowe w  pomieszczeniach suszarni w budynkach mieszkalnych,
  • remont  mieszkań skażonych związkami toksycznymi,
  • wymianę pionów instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji w technologii tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych.

Opis prac zawierają specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które należy nabyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Przetargi odbędą się w dniu 13.05.2021 r.

Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko  tel.: 58 713-15-38    fax: 58 623-34-78.

 

POZOSTAŁE PRZETARGI