OGŁOSZENIA  
Strona główna   >   Ogłoszenia   >  
 
2023-11-07
KONSERWATOR ROBÓT BUDOWLANYCH.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osobę posiadającą wykształcenie min. zasadnicze zawodowe w zawodzie i uprawnenia na spawanie elektryczne na stanowisku:

KONSERWATOR  ROBÓT BUDOWLANYCH

Oferty zawierające:

  • dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe,
  • dokumenty stwierdzające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
  • podanie i życiorys,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w celu rekrutacji.

należy składać w kadrach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Gdynia ul. Helska 8, pok. 57

telefon: 58 623-00-42 lub 58 623-14-61 wew. 158
e-mail: kadry@gdynskasm.pl