OGŁOSZENIA  
Strona główna   >   Ogłoszenia   >  
 
2020-02-27
Informacja o lokalach do wynajęcia.
LP. POŁOŻENIE I OPIS LOKALU                         
PRZEZNACZENIE
  Dt Chylonia
1 Boks nr 32 o pow. 23,37 m2 usługi, handel
2 Boks nr 42 o pow. 17,33 m2 usługi, handel
  Cisowa
3 Lokal nr 10 na piętrze w pawilonie przy ul. Chylońskiej 191 o pow. 43,53 m2   
usługi, biuro
4 Lokal nr 28 na piętrze w pawilonie przy ul. Chylońskiej 191 o pow. 235 m2    spotowo-rekreacyjne, artystyczne,usługi, biuro lub inna
  Pustki Cisowskie
5 Lokal nr 7A przy ul. Czeremchowa 10 o pow. 124,14 m2 usługi, handel


CENY NAJMU DO NEGOCJACJI