AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-09-03
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z osiedla Pustki Cisowskie.

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia 10 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA PUSTKI CISOWSKIE.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)


PORZĄDEK ZEBRANIA                

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 9 maja 2019 r. do 10 września 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2019 rok.
6.    Dyskusja.
7.    Zamknięcie Zebrania