AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-08-27
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia: 3 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola OlgierdaBorchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA GRABÓWEK I WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

PORZĄDEK ZEBRANIA

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej orazKomisji Wnioskowej.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 7 maja 2019 r. do 3 września 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2019 rok.
6.    Dyskusja.
7.    Zamknięcie Zebrania.