AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2024-04-26
ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DT "CHYLONIA".

Na podstawie § 136 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

27 MAJA 2024 r. o godz. 18:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa) przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

PORZĄDEK ZEBRANIA          
      

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2023 rok
3.    Dyskusja w sprawach dot. Spółdzielni.
4.    Zamknięcie Zebrania.

UWAGA
Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się po Zebraniu  w godz. 19.00 – 21.00 /hall wejściowy/.