AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2024-04-26
ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNIZ OSIEDLA CHYLONIA.

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

23 MAJA 2024 r. o godz. 17:00

w Klubie Osiedlowym (sala widowiskowa)przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.


PORZĄDEK ZEBRANIA                

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.
3.    Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 05 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2024 r.
4.    Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2023 rok.
5.    Dyskusja w sprawach dot. Spółdzielni.
6.    Zamknięcie Zebrania.

UWAGA
Głosowanie uchwał Walnego Zgromadzenia odbędzie się po Zebraniu Osiedlowym w godz. 18.00 – 20.00 /hall wejściowy/.