AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-07-24
Wyższe opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Wyższe opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki:
•    decyzją nr DRE.WRC.4210.10.6.2020.1262.XVI.RWy z dnia 29.06.2020 r.
- zatwierdził Taryfę dla ciepła wytworzonego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.
oraz
•    decyzją nr OGD.4210.10.2020.164.XXI.PWi z dnia 16.07.2020 r.
- zatwierdził Taryfę dla Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
      Gdynia Sp. z o.o.

Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. nowych taryf dla ciepła spowoduje wzrost opłat za dostarczone ciepło o ok. 10 % ( w tym ok. 8 % z tyt. wzrostu cen PGE Energia Ciepła S.A. i ok. 2 % z tyt. wzrostu stawek opłat OPEC Sp. z o.o.)

Nowe stawki za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody zostaną wprowadzone do wymiarów opłat z początkiem sezonu grzewczego 2020/2021.


                                                                                                       Zarząd
                                                                                 Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej