AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-09-15
Wyższa opłata za wodę i odprowadzanie ścieków.

Niedawno informowaliśmy o zmianie od 1 sierpnia br opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

10 września br do Spółdzielni wpłynęła kolejna zmiana opłat.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70. 120. 324.D.2020.KR. z dnia 13.08.2020 r., zatwierdzono nową taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowe ceny obowiązują od 12 września 2020 r.

Cena wody wzrasta z 3,92 zł do 4,20 zł/brutto za m3

Cena za odprowadzenie ścieków wzrasta z 5,39 do 5,49 zł/brutto za m3

Zmianę cen wprowadzono mimo, że dotychczasowa taryfa obowiązywać miała do dnia 17 maja 2021 r. (Decyzja GD.RET.070/120/D/2018.Ofz dnia 23.04.2018 r.)

Zarząd
Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowe