AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2024-04-26
Walne Zgromadzenie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

W oparciu o art. 15zzzr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z dnia 7 marca 2020, poz. 374) oraz art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że w dniach 20, 23, 27 MAJA oraz 3 i 6 CZERWCA 2024 r. odbędzie się głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie odbędzie się w Klubie Osiedlowym /hall wejściowy/ przy ul. Rozewskiej 1  wg. następującego porządku:
-    Dnia 20.05.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.
-    Dnia 23.05.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Chylonia.
-    Dnia 27.05.2024 r. dla członków posiadających prawa do lokali w nieruchomości Gniewska 21.
-    Dnia 03.06.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.
-    Dnia 06.06.2024 r. dla członków Spółdzielni z Osiedla Cisowa.

Głosowania odbędą się w godz. 18.00 - 20.00, głosowanie dla członków posiadających prawa do lokali w nieruchomości Gniewska 21 w godz. 19.00 - 21.00. Głosowania odbędą się w obecności Notariusza.

(prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości).


Głosowane będą następujące uchwały:
1.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
2.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za rok 2023.
3.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023.
4.    Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za okres od 30.03.2023 r. do 24.04.2024 r.
5.    Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu GSM za rok 2023.
6.    Uchwała w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej GSM w kadencji 2022 – 2025.

Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z projektami uchwał i sprawozdaniami w biurze Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pokój nr 8 i w biurach Administracji Osiedli oraz Zespole ds. Administrowania budynkiem Gniewska 21 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.

Gdynia, dnia 26.04.2024 r.