AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-12-16
Posiedzenie Rady Osiedla Pustki Cisowskie. 18 listopada 2019 r.

Na listopadowym  posiedzeniu Rada Osiedla Pustki Cisowskie zapoznała się z przebiegiem spotkania Komisji ds. zadłużeń czynszowych. Następnie kierownik administracji zapoznał członków rady ze sprawozdaniem z wykonania remontów za III kwartały 2019 r. oraz z założeniami do planów remontów na 2020 r. Kolejnym punktem było odczytanie przez Panią Marię Łuciów protokołu z postępowania Komisji Rozjemczej z dnia 14.10.2019 r. Na zakończenie obrad ustalono terminy kolejnych posiedzeń. Poniżej zamieszczamy porządek obrad oraz krótką relację filmową.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie zebrania, włączenie dyktafonu, przedstawienie porządku obrad i jego głosowanie.
2. Odczytanie, uwagi i głosowanie protokołu Nr 4/2019 z dnia 14.10.2019 r.
3. Informacja z dyżuru w dniu 04.11.2019 r.
4. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Zadłużeń Czynszowych z dnia 28.10.2019 r.
5. Sprawozdanie z wykonania remontów Administracji Osiedla Pustki Cisowskie wykonanie   za III kwartał.
6. Założenia do planu remontów na rok 2020.
7. Omówienie i zatwierdzenie struktury zatrudnienia.
8. Informacja z komisji rozjemczej.
9. Rozpatrzenie pism
10. Sprawy wniesione
11. Sprawy organizacyjne.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.