AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2022-06-22
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

W związku z obowiązkiem złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych, Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że powyższą informację dotyczącą budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni przekazała w obowiązującym terminie do Urzędu Miasta Gdyni.

W związku z powyższym nie ma potrzeby indywidualnego składania deklaracji przez właścicieli lokali