AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-03-19
Dadatek mieszkaniowy.

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od 13.03.2020 r. Urząd Miasta  Gdyni jest nieczynny dla interesantów. Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub ePUAP

W stosunku do osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego do 31.03.2020 r. lub do 30.04.2020 r. została przyjęta następująca procedura składania wniosków na kolejny okres:

  1. każda z tych osób otrzyma za pośrednictwem poczty (listem zwykłym) druk wniosku;
  2. wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem dokumentów o dochodach powinna odesłać na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-lutego 24, 81-364 Gdynia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania druku;
  3. kompletne wnioski zostaną przekazane zarządcom nieruchomości w celu potwierdzenia wysokości opłat za lokal i dołączenia aneksu do czynszu (wykazu opłat);
  4. zarządcy odeślą uzupełnione wnioski na adres: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Społecznych, ul. 10-lutego 24, 81-364 Gdynia.

Przyjęta procedura ma na celu umożliwienie złożenia wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w ustawowym terminie. Dotyczy to w szczególności starszych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla których dodatek mieszkaniowy stanowi znaczące wsparcie finansowe.

Dane kontaktowe: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

Niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania przez Urząd Miasta Gdyni Państwa danych osobowych znajdą Państwo pod tym linkiem: https://bip.um.gdynia.pl/ochrona-danych-osobowych-2,7893/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-gdyni,524594