AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-10-16
Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Uchwalona przez Sejm RP 20 lipca Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, która weszła w życie 9 września wprowadziła szereg szkodliwych dla spółdzielczości przepisów.

Za jedną z najważniejszych zmian należy uznać oderwanie członkostwa w spółdzielni od samej idei spółdzielczości czyli od dobrowolnego zrzeszania się członków. W myśl nowych przepisów członkostwo w spółdzielni powstaje z mocy prawa. Zniesione zostają również opłaty, czyli wpisowe i udziały. Brak wpływów na fundusz udziałowy prowadzić będzie w dłuższej perspektywie do jego całkowitej likwidacji.

Ustawa ogranicza również prawa spółdzielni do zarządzania nieruchomościami, w których wyodrębniono lokale do czynności zwykłego zarządu,  co w praktyce oznacza wydłużenie procesu decyzyjnego. Przeprowadzenie remontu lub modernizacji budynku, w którym spółdzielnia nie posiada większości udziałów będzie wiązał się ze zbieraniem podpisów.  Wprowadzone zmiany wywołały prawdziwą burzę w środowisku spółdzielczym, w którym trwa obecnie gorąca dyskusja. Poniżej rozmieszczamy jedną z opinii na temat wprowadzonych zmian.


źródło: Tęcza Polska nr 9/222 (wrzesień 2017).