AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-01-16
Zmiany w kierownictwie osiedli.

Z dniem 31 grudnia 2017 r. z powodu przejścia na emeryturę zakończyła pracę w Spółdzielni Pani Małgorzata Taryma - wieloletni Kierownik Administracji Osiedla Chylonia.
Nowym Kierownikiem Osiedla Chylonia został Pan Sylwester Pałubicki dotychczasowy Z-ca Kierownika Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. Rada Osiedla Chylonia pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pana Sylwestra Pałubickiego w dniu 8 stycznia br., obowiązki kierownika obejmie w dniu 18 stycznia br.
Nowym Z-cą Kierownika Administracji Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana została Pani Karolina Szarwińska - dotychczasowy administrator w Osiedlu Chylonią.

Zarząd Spółdzielni