AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-03-21
Zmiana wysokości odsetek za nieterminowe wpłaty.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 stycznia 2016 roku (Monitor Polski 2016r poz.47),  poczynając od dnia 1 stycznia 2016 roku wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 7 %  w stosunku rocznym.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wysokość odsetek ustawowych wynosiła 8%.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującym w naszej Spółdzielni statutem i regulaminami od nieterminowych wpłat za czynsz od
1 stycznia 2016 roku  będą naliczane odsetki w wysokości 7%.
                           
                                                                                                                                                                        ZARZĄD SPÓŁDZIELNI