AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2023-04-06
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

13 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00
w Klubie Osiedlowym przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).


Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz  Komisji Wnioskowej.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 9 czerwca 2022 r. do 13 kwietnia 2023 r.

5. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2022 rok.

6. Dyskusja.

7. Zamknięcie zebrania.