AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-03-30
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

6 KWIETNIA 2017 r. o godz. 17:00
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).


Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 9 czerwca 2016 r. do 6 kwietnia 2017 r.

5. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2016 rok.

6. Dyskusja.

7. Zamknięcie Zebrania.