AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-04-04
Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym "Chylonia".

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

11 KWIETNIA 2017 r. o godz. 18:00 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym „Chylonia”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.

Porządek zebrania:


1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2016 rok
4. Dyskusja
5. Zamknięcie Zebrania