AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2022-05-09
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

16 maja  2022 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).


Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Wyborczej.

3.Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 11 września 2020 r. do 16 maja 2022 r.

5.Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za lata 2020 - 2021.

6.Wybór Rady Osiedla na kadencję w latach 2022 – 2025.

7.Dyskusja.

8.Zamknięcie Zebrania.