AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-04-09
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie.

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

16 kwietnia  2018 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Pustki Cisowskie
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).


Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej.

3.Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 21 kwietnia 2017 r. do 16 kwietnia 2018 r.

5.Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2017 rok.

6.Dyskusja.

7.Zamknięcie Zebrania.