AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-04-23
Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w DT Chylonia.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

30 kwietnia 2019 r. o godz. 1800

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

Zebranie członków spółdzielni zamieszkałych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w Domu Towarowym „Chylonia”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości.


Porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Prezydium Zebrania

3. Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2018 rok.

4. Dyskusja

5. Zamknięcie Zebrania