AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-06-03
Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w DT Chylonia.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia:

10 CZERWCA 2016 r. o godz. 1800 w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości

PORZĄDEK ZEBRANIA               

1.    Otwarcie Zebrania
2.    Wybór Prezydium Zebrania
3.    Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2015 rok
4.    Dyskusja
5.    Zamknięcie Zebrania