AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-06-02
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Chylonia.

Na podstawie § 132 pkt 3 i § 134 pkt 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia:

9 CZERWCA 2016 r. o godz. 1700 w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CHYLONIA


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).

PORZĄDEK ZEBRANIA

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Wyborczej.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 19 maja 2015 r. do 9 czerwca 2016 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2015 rok.
6.    Wybór Rady Osiedla na kadencję 2016 – 2019.
7.    Dyskusja.
8.    Zamknięcie Zebrania.