AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2021-05-21
Wyższe opłaty za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRE.WRC.4210.9.6.2021.1262.XVIzm.ARy z dnia 11.05.2021 r. zatwierdził zmianę Taryfy dla ciepła produkowanego przez PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

Wejście w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. zmiany taryfy wytwórcy ciepła spowoduje wzrost w zakresie opłaty stałej i zmiennej o ok. 3,5 %.

Ponadto, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię, że wystąpiło do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie taryfy określającej nowe stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe.
Informację na temat zmian taryfy OPEC dotyczącej usług przesyłowych, przekażemy Państwu niezwłocznie po jej otrzymaniu.  
 

                                                                      Zarząd
                                                                        Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej