AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-06-07
Walne Zgromadzenie Członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2018 r.

W dniach 10, 14, 17 i 21 maja odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie finansowe za rok 2017, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 12.05.2017 r. do 10.05.2018 r., udzieliło absolutorium członkom Zarządu GSM, zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej. W dniu 28 maja zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które ustaliło wyniki głosowań nad uchwałami oraz dokonało ich podpisania. Poniżej zamieszczamy krótka relację filmową z obrad Walnego Zgromadzenia.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.