AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-06-23
Walne Zgromadzenie Członków Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 2017 r.

W dniach 11, 15, 18 i 22 maja odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie finansowe za rok 2016, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 06.07.2016 r. do 11.05.2017 r., Udzieliło absolutorium członkom Zarządu GSM, zatwierdziło podział nadwyżki bilansowej.  Ponadto członkowie spółdzielni dokonali wybóru delegata i zastępcy delegata Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz zostali poinformowani o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2013 – 2014. W dniu  5 czerwca zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które ustaliło wyniki głosowań nad uchwałami oraz dokonało ich podpisania.

Poniżej zamieszczamy krótka relację filmową z obrad Walnego Zgromadzenia.