AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-06-10
Walne Zgromadzenie członków GSM 2019 r.

W dniach 9, 13, 16 i 20 maja br. odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.: sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2018, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 11.05.2018 r. do 09.05.2019 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu GSM, dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2019 - 2022. Ponadto przedstawiono wyników lustracji oraz wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2015 – 2017.

W dniu 27 maja br. zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które ustaliło wyniki głosowań nad uchwałami oraz dokonało ich podpisania.

Skład Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2019 - 2022:

 • Borkowski Krzysztof
 • Brożek Witold
 • Długoński Jacek
 • Gierszewska Jadwiga
 • Jankowska Wanda
 • Kamińska Anna
 • Kurzawa Leszek
 • Landsberg Izabela
 • Mandzielewska Barbara
 • Matuszewska Danuta
 • Ratajczak Gabriela
 • Robak Monika
 • Różycka Renata
 • Semak Julian
 • Serafin Marian
 • Szymańska Anna
 • Undziłło Alicja
 • Walukiewicz Krystyna

Poniżej zamieszczamy krótka relację filmową z obrad Walnego Zgromadzenia.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.