AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-07-08
Tegoroczne Walne Zgromadzenie członków GSM zakończone.

W dniach 14, 17, 20 i 27 czerwca br. odbyły się poszczególne części Walnego Zgromadzenia członków naszej Spółdzielni. Walne Zgromadzenie przyjęło m.in.:, sprawozdanie Zarządu GSM z działalności Spółdzielni za rok 2015, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 12.06.2015 r. do 14.06.2016 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015. Udzieliło absolutorium członkom Zarządu GSM, dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2016 - 2019 oraz rozpatrzyło wnioski członków Spółdzielni i ich odwołania od uchwał Rady Nadzorczej. Ponadto przeprowadzono wybory dwóch przedstawicieli Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na zjazd przedkongresowy przed VI Kongresem Spółdzielczości. Przedstawiano wyniki lustracji oraz wnioski polustracyjne z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za lata 2013 – 2014.

W dniu 04 lipca zebrało się Kolegium Walnego Zgromadzenia, które ustaliło wyniki głosowań nad uchwałami oraz dokonało ich podpisania.

Skład Rady Nadzorczej GSM na kadencję 2016 -2019:

 • Borkowski Krzysztof
 • Brożek Witold
 • Długoński Jacek
 • Gierszewska Jadwiga
 • Jankowska Wanda
 • Kamińska Anna
 • Kurzawa Leszek
 • Mandzielewska Barbara
 • Matuszewska Danuta
 • Ratajczak Gabriela
 • Robak Monika
 • Różycka Renata
 • Semak Julian
 • Serafin Marian
 • Szymańska Anna
 • Śliwińska Mirosława
 • Undziłło Alicja
 • Walukiewicz Krystyna

Poniżej zamieszczamy krótka relację filmową z obrad Walnego Zgromadzenia.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.