AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-02-28
Spółdzielcze Stowarzyszenie Osad Własnych Oficerów Marynarki Wojennej.

Zbliża się 90 lecie istnienia naszej Spółdzielni. Dla przypomnienia podajemy, że ostateczny kształt organizacyjny GSM powstał w wyniku połączenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z II Gdyńska Spółdzielnią Mieszkaniową w 1948 roku,  następnie z III Gdyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w 1951 roku i ze Spółdzielczym Stowarzyszeniem Osad Własnych Oficerów Marynarki Wojennej w 1953 roku.

Spółdzielcze Stowarzyszenie Osad Własnych Oficerów Marynarki Wojennej założone zostało 3 marca 1922 r. Zasadniczym celem stowarzyszenia była budowa domów mieszkalnych zarówno wielolokalowych jak jednorodzinnych dla kadry MW. Do wybuchu wojny wybudowano bloki oficerskie przy ul. Morskiej i Surmana oraz szereg domów jednorodzinnych przy ulicach Kapitańskiej, Beniowskiego i Komandorskiej.

Po 1945 r. Stowarzyszenie reaktywowało swoją działalność, a ponieważ skupiało przedwojenną kadrę w ówczesnej sytuacji politycznej nie miało szans rozwoju. Odzyskany majątek stanowiły działki gruntowe na Grabówku, wymagający kapitalnego remontu budynek przy ul. Beniowskiego 31 (willa „Perła”) i budynek przy ul. Serpentyny 7, który miał być zlicytowany 25 września 1939 z powodu zadłużeń kredytowych.

Na pierwszym po wojnie zebraniu Zarządu w dniu 17 stycznia 1946 zweryfikowano listę członków Stowarzyszenia, ustalono osoby zmarłe w czasie wojny w następującym podziale:

  • polegli na polu chwały - 5 członków
  • zamordowani w obozach jenieckich względnie w Katyniu - 6 członków
  • zmarli śmiercią naturalną w niewoli niemieckiej - 2 członków
  • zmarli śmiercią naturalną w czasie wojny - 4 członków

Zwraca uwagę fakt podania w oryginalnym protokole nazwy KATYŃ jako ewentualnego miejsca zgonu niektórych członków Stowarzyszenia.

Wkrótce po tym odbyło się Zebranie Walne Stowarzyszenia ( 27.01.1946 r. ), które wybrało władze w osobach:

  • Prezes Zarządu - kpt w st. sp. Jacynicz Mieczysław
  • Zastępca Prezesa - kpt. w st. sp. Myszkowski Marian
  • Skarbnik - por. w st. sp. Bukowski Stanisław
  • Sekretarz - kpt. w st. sp. Rutkowski Wiktor
  • Do specjalnych zleceń - Ob. Nabrocka Zofia


W początkowym okresie działalności dokonano przewłaszczeń parcel na rzecz członków, którzy wykonali zobowiązania finansowe wobec Stowarzyszenia, uporządkowano sprawy terenowe działek przy ul. Kalksztajnów, pomimo jednak wielu starań nie otrzymano kredytu niezbędnego do remontu willi „Perła". Stowarzyszenie borykało się z wieloma podstawowymi problemami w swojej działalności, w tym z brakiem po zajęciu budynku przy ul. Serpentyny 7 własnego biura.

W 1948 roku opracowano nowy Statut i zmieniono nazwę na Spółdzielnia Mieszkaniowa Oficerów Marynarki i Pracowników Morza rozszerzając w ten sposób krąg osób, które mogłyby przystąpić do Spółdzielni, a Spółdzielnia budować domy w powszechnym budownictwie. Nie przyniosło to jednak rezultatu. Podobnie jak kolejna zmiana nazwy w 1949 r. na Spółdzielnię Mieszkaniowo Budowlaną Oficerów Marynarki i Pracowników Morza. W tej sytuacji władze Spółdzielni Mieszkaniowej Oficerów Marynarki i Pracowników Morza zwróciły się do GSM, która miała swe budynki w najbliższym sąsiedztwie, a ponadto istniała podobnie od lat międzywojennych o połączenie spółdzielni.

W 1953 roku w wyniku uchwał Walnego Zgromadzenia GSM oraz Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Oficerów Marynarki i Pracowników Morza nastąpiło połączenie obu Spółdzielni.

Budynek przy ul. Beniowskiego 31 został ostatecznie wyremontowany przez GSM w latach 1955 - 56, utworzono w nim 5 lokali mieszkalnych.

Poniżej przedstawiamy protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z dnia 23 marca 1947 roku.