AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2015-12-09
Śmieci od nowa.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Gdynia, od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich osiedlach naszej Spółdzielni dotychczasowa firma Sanipor sp. z o.o.  odbierająca odpady komunalne zostaje zastąpiona przez firmę Remondis sp. z o.o.

Jednocześnie, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/287/15 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2015 r., z początkiem 2016 r. obniżeniu ulega opłata za wywóz nieczystości dla odpadów segregowanych, w następujący sposób:
 


powierzchnia mieszkania

dotychczasowa stawka nowa stawka
do 45,00 m2 17,00 zł 16,00 zł
od 45,01 m2 do 60,00 m2 28.00 zł 26,00 zł
od 60,01 m2 do 80,00 m2 32,00 30,00 zł
od 80,01 m2 39,00 37,00 zł


W ramach powyższych opłat firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomości w pojemniki. W związku z powyższym z początkiem roku 2016 zniesiona zostanie dotychczasowa opłata pobierana za najem i utrzymanie pojemników.


Jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawki opłat wzrosną dwukrotnie i wyniosą odpowiednio:


powierzchnia mieszkania

dotychczasowa stawka nowa stawka
do 45,00 m2 25,00 zł 32,00 zł
od 45,01 m2 do 60,00 m2 42.00 zł 52,00 zł
od 60,01 m2 do 80,00 m2 48,00 60,00 zł
od 80,01 m2 58,00 74,00 zł                                                                                                            Zarząd
                                                                                                                    Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej